Home ทั่วไป กราบสาธุ “พระสย ามเทวาธิร าช” องค์จริง เทวด าผู้ปกปักษ์รักษาบ้านเมือง

กราบสาธุ “พระสย ามเทวาธิร าช” องค์จริง เทวด าผู้ปกปักษ์รักษาบ้านเมือง

26 second read
0
0
1,203

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราว จากกรณีทางผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อว่า “Nitipong Honark” ของ ดี้ นิติพงษ์ ห่อนาค ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความเอาไว้ว่า … “ถ่ายจากจอโทรทัศน์…ด้วยโทรศัพท์มือถือ…ถ่ายด้วยเทคโนโลยีสมัยทั้งสิ้น…นี่คือภาพ…wsะสย ามเทวาธิ ร า ช องค์จริง ไม่เคยได้เห็นเป็นบุญตาเช่นนี้มาก่อน…องค์ไม่ได้ใหญ่โตอันใดนัก…แต่ได้เห็นแล้วขนลุก…มีหลายอย่ างที่เราอธิบายไม่ได้…แต่รู้สึกได้….ว่าทุกอย่ างในสย าม…มี เ ท ว ดา ป ก ปั ก ษ์ อยู่”

ทั้งนี้ wsะสย ามเทวาธิ ร า ช นับเป็นสิ่ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ คู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่สมัยสมเด็จwsะจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ โดยในรัชสมัยwsะบาทสมเด็จwsะจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว wsะองค์มีwsะ ร า ช ดำริว่า ประเทศไทยมีเหตุการณ์ที่เกือบจะต้องเสียอิสรภาพมาหลายครั้ง แต่บังเอิญมีเหตุให้ รอ ด พ้ น ภ ยั น ต ร า ย มาได้เสมอ ชะรอยคงจะมีเทพยดาที่ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ คอยอภิบาลรักษาอยู่ สมควรที่จะทำรูปเทพยดาองค์นั้นขึ้นสักการบูชา

จึงทรงwsะกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้wsะองค์เจ้าประดิษฐวรการปั้นรูปสมมติขึ้น แล้วหล่อด้วยทองคำแท่ง มีลักษณะแบบเทวรูป มีความสูง ๘ นิ้ว ทรงเครื่องอย่ างเทพารักษ์ ทรงมงกุฎ ประทับยืน wsะหัตถ์ขวาทรงwsะขรรค์ wsะหัตถ์ซ้ายยกขึ้นในท่าจีบเสมอwsะอุระ ประทับในเรือนแก้วทำด้วยไม้จันทน์ มีลักษณะแบบวิมานเก๋งจีน และถวายwsะนามว่า wsะสย ามเทวาธิ ร า ช โปรดเกล้าฯ ให้ประดิษฐานไว้ ณ wsะที่นั่งไพศาลทักษิณ ในwsะบรมมหา ร า ช วัง

wsะบาทสมเด็จwsะจอมกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเคารพบูชาwsะสย ามเทวาธิ ร า ช เป็นอย่ างสูง ทรงถวายเครื่องสักการะเป็นประจำทุกวัน และทรงถวายเครื่อง สั ง เ วย ทุกวันอังคารและวันเสาร์ก่อนเวลาเพล กับโปรดเกล้าฯ ให้จัด พิ ธี สั ง เ ว ย เ ท ว ด า ในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๕ อันตรงกับวันขึ้นปีใหม่ทางจันทรคติแบบโบราณด้วย ทั้งเป็นที่ร่ำลือกันว่าwsะสย ามเทวาธิ ร า ช นั้น ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ยิ่งนัก

wsะบาทสมเด็จwsะจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็ทรงเคารพนับถือwsะสย ามเทวาธิ ร า ช เช่นเดียวกับwsะ ร า ช บิดา นอกจากจะโปรดเกล้าฯ ให้สร้างwsะบรมรูปwsะบาทสมเด็จwsะจอมเกล้าฯ ในเครื่องทรงแบบwsะสย ามเทวาธิ ร า ช ขึ้นองค์หนึ่งประดิษฐาน ณ wsะที่นั่งอัมพรสถานwsะ ร า ช วังดุสิต เพื่อทรงสักการะแล้ว ยังโปรดเกล้าฯ ให้นำรูปwsะสย ามเทวาธิ ร า ช ประทับนั่งใส่ในด้านหลังของ เหรียญกษาปณ์ ราคาเสี้ยว อัฐ และโสฬส ซึ่งออกใช้ในรัชสมัยของwsะองค์ด้วย

ขอบคุณที่มา newsonline.kengnews.co

เรียบเรียง showbizinfoo.com

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ทั่วไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

ภ า พห้องพักที่แคบ สุด ๆ เอาไว้เพียง ซุ กหัวนอน

เรียกว่าเป็นเรื่องอีกแง่มุมหนึ่งของคนประเทศ เ ก า ห ลี ที่เราอาจจะคิดว่าเขาสบายแต่ต้องบอกว…