Home ธรรมะ ขอขมาท่านเท วด าประจำตัว ทำให้เป็นประจำจะได้เจอแต่สิ่งดีๆ

ขอขมาท่านเท วด าประจำตัว ทำให้เป็นประจำจะได้เจอแต่สิ่งดีๆ

1 second read
0
0
1,672

สำหรับคนบางคนนั้น เวลาที่อยู่ในช่วงที่วิบากก ร ร มไม่ดีนั้นส่งผล ก็จะรู้สึกว่าตนเองนั้น

พบกับความเดือดร้อนหรือต้องเจอกับเคราะห์ก ร ร มใดๆ ที่หนักและรุ น แ ร งน้อยบ้างหนักบ้าง

แ ต กต่างกันตามที่การกระทำที่ทำมา แต่มีหลายครั้งที่ ดูเหมือนจะไม่รอดแน่

แต่ทำไมถึงรอด และผ่ า นเคราะห์ก ร ร มนั้นมาได้อย่างหวุดหวิด หลายท่านเคยสงสัย

ในเรื่องนี้หรือไม่ เมื่อเราไปถามคนเฒ่าคนแก่ที่เคยร่ำเรียนเรื่องพวกนี้มา

ท่านก็จะบอกเพียงว่า คนเราจะมี พลังจากสองทาง นั่นก็คือ

เท วด าที่ปกปักรัпษ า กับ เจ้าก ร ร มนายเ ว ร ที่คอย จ้องทำร้ า ย ฝ่ายไหนมีแ ร งมีกำลังเยอะกว่า

ผลก้ตกมาที่เราเต็มๆ วันนี้ แอดมินจะพาทุกท่านไปเพิ่มกำลัง

ปกปักรัпษ า ตามความเชื่อโ บรา ณ เกียวกับวิธีขอขมาเท วด ารัпษ าตัว

วิธีขอขมาเท วด ารัпษ าตัว เสริมให้เจริญรุ่งเรือง

และแคล้วคลาดป ล อด ภั ยจากอั น ต ร า ย ทั้งหลาย

ตั้งนะโม ๓ จบ

“ อิติสุขะคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปะฐะวีคงคา พรหมะเทวา

อินทะเทวา อังคะเทวา อาคันตุกะเทวะตา รุกขะเทวาพา ลี

ชัยยะมังคะลา อาจาริยัง อาจาริยะเทวา มุณีสิทธิ

มาตาปิตุโร อะโ ร ค ะเยนะ สุขเขนะจะ ขะมามิหัง สาธุ สาธุ สาธุ “

ด้วยอานุภาพของพระพุทธเจ้า ด้วยอานุภาพของพระธรรม

ด้วยอานุภาพของพระสงฆ์ ด้วยอานุภาพของพระรัตนตรัยทั้ง ๓ ประการนี้

ขอจงดลบันดาลให้บุญที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญ

มาแล้วตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาตินี้

ข้าพเจ้าขออุทิศบุญนี้ให้แก่เท วด าที่รัпษ าตัวของข้าพเจ้า ให้แก่เท วด า

ที่รัпษ าบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของข้าพเจ้า ให้แก่เท วด าที่รัпษ ากิจการค้าขายของข้าพเจ้า

ถ้าท่านตกทุ ก ข์ขอให้พ้นจากทุ ก ข์ ถ้าท่านมีสุขขอให้มีความสุขยิ่งๆขึ้นไป

จงมีแต่ความสุข ความเจริญ มีอาหารอันดี มีอาภรณ์อันเลิศ

ขอให้ท่านจงมีภพมีภูมิที่สูงขึ้น และเจริญยิ่งๆขึ้นไป เมื่อได้รับผลบุญขอข้าพเจ้าแล้ว

ขอจงให้ซึ่งอโหสิก ร ร มแก่ข้าพเจ้า และขอจงอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้า

เมื่อท่านอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าแล้ว

ขอจงดลบันดาลให้ข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุข

ความเจริญ รุ่งเรืองและแคล้วคลาดปลอด ภั ย จาก อั น ต ร า ยทั้งหลาย

จงมีความสำเร็จในหน้าที่การงาน การเงิน การติดต่อ การค้าขาย

ขอให้ชนะศัตรูห มู่ ม า ร ทั้งหลาย ขอให้เป็นที่รักของม นุ ษ ย์ ทั้งหลาย

และขอให้ข้าพเจ้าจงมีแต่โช คลา ภอยู่เสมอ

และสำเร็จดังที่ปรารถนาโดยเร็วพลันเทอญ

เรียบเรียง showbizinfoo.com

Load More Related Articles
Load More By adminsk
Load More In ธรรมะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

น้ำล้นถัง แต่ดูข้างก๊อกแล้วควรไปปิดหรือปล่อยเอาไว้ดี

ถ้าหากพูดถึงสัตว์ที่หลายคนกลัว คงต้องนึกถึงงูกันอย่างเเน่นอน เพราะรูปลักษณ์ที่น่ากลัว พิ ษ…