Home เกร็ดความรู้ ข้อคิดดีๆ ชีวิตไม่จำเป็นต้องรวยก็สุข ไม่ต้องโอ้อวดตามคนอื่น

ข้อคิดดีๆ ชีวิตไม่จำเป็นต้องรวยก็สุข ไม่ต้องโอ้อวดตามคนอื่น

4 second read
0
0
1,066

เป็นอีกหนึ่งบทความ ที่เป็นข้อคิดดีๆ สำหรับการใช้ชีวิตให้มีความสุข “รวยแ ล้ ว” จะใช้ชีวิตยังไงก็ได้ แต่ถ้า “ยังต้องดินร น อยู่” จะใช้ชี วิ ตตามใจตัวเอง ไม่ได้ เจ้าของร้าน ท อง ใส่ทองเ ส้ นเท่าหนวดกุ้ง

แต่ลูกจ้าง (บางคน) ทั้งหมด ที่มี ในชีวิต ขนมาผูกไว้ที่แขน แข วนที่คอหมด

เจ้ าของโ ช ว์รูมรถ ขับ มอไซค์คันเก่าไปซื้อส้ มตำหน้าปากซอย

แต่ ลู กจ้าง (บางคน) จะทำทุก วิ ถีทางเพื่อประกาศใ ห้โ ลกรู้ว่ามีรถหรูขับ

เจ้า ข องกิจการ ตื่ น ตี 5 มาเปิดร้าน ทำงาน เก็บ ร้ าน นอนอี ก ที4-5ทุ่ม

แต่ ลูก จ้าง (บางคน) ตื่น 8 โมงเลิก 5 โม งเย็ นบอก ลำ บ าก

เจ้าข อง เขี ยงหมู ขายได้วันละหมื่น เก็บทุก บา ทอ ย่า ง ดีใส่ไว้ตู้เซฟ สิ้นเดือ นรีบ เอาเ ข้าแบงค์

แต่ลูกจ้าง (บางคน) มีเงินแส น ก้อน เดี ยวในชีวิตเอามาวางเรียง ถ่ายรูป โ ช ว์ลงโซ เชียล ให้โลก (โจร) รู้ ว่ ากู มี

เฮียขายส่งอะไหล่ร ถทั่ วจั งหวัด มีกิจการหลายสิ บ ล้า น กินข้าวแกงข้า ง บ้าน กับ กา แฟ 7-11

แต่ลูกจ้าง (บางคน) ของอ าเ ฮีย ซื้อกาแฟแก้วละส อ งร้อย เพื่อ ถ่าย รูป อั พลงเฟส

แล้วมาบ่นกับเฮียว่า ปลายเดื อ นไม่มีเงิ นซื้อข้าวกิน ขอเ บิก ล่วงหน้า

เศรษฐีร้านขายส่ง สอนให้ลูกทุกคนทำงานหารายไ ด้ พิ เศ ษเพื่อมีเ งิน เก็บ ไปซื้อข อง ฟุ่ม เฟือยที่อยากได้เอง

ถัดไปข้างบ้าน ส่งลูกเรียนกรุงเทพ ลู กบ่ น อยากได้โทร ศัพ ท์ใหม่ รี บ รูดบัตรซื้ อให้

เจ๊ร้านขาย ส่งปลาทะเล ในตลาดแห่งนึง ขาย ได้ วันเป็นล้าน เจ้าของใส่เสื้อห่านคู่ตัวไม่ถึงร้อยมาแผง

แต่ลูกจ้าง (บางคน) ใส่เสื้อแบรนด์ห้างราคาหลั กพั นม าทำงาน

อ่านจบคุณอาจค้านว่า…. ความสุขคน เร ามันไม่เหมือนกันปะว่ะ…?

คนเรา หาเ งิน มาแล้วไม่ใช้เพื่อให้ตัวเ องมีคว าม สุข แล้ วจะ หา ไปทำไม…?

ผมก็จะต อบ กลั บไปว่า… “รวยแล้ว”… จะใช้ชีวิ ต ยั งไง ก็ไ ด้ แต่ถ้ายัง “จน” อยู่จะใช้ชี วิตยั งไง ก็ ได้ ไม่ได้…!!

ผมจุก เพราะมันจริง

ถ้ายังไม่รวย ไม่มีสิ ท ธิ์ใช้ ชีวิตยังไงก็ได้ เพรา ะสุด ท้าย

ความอวด ติดหรู จ มไ ม่ลง ของคุณ มันจะตกเป็นภาระต่อใน คน รุ่นห ลัง

เหนื่อยหรือยังชีวิต จอมปลอม ?

ชีวิ ตที่ต้ อง สร้างภาพ ถ่าย รูปอัพล งเฟสว่ าตัวเองหรู ว่าตั วเองมี

แต่หารู้ไ ม่ว่ าเบื้ องหลังกว่าจะ ได้มา ต้ องเป็น หนี้แ ค่ไห น

ถ้า..คิดเป็ นชีวิต ก็ เปลี่ ยนไปใ นทา งที่ ดีขึ้นไ ด้ ถ้าคิดไม่เป็น…ก็จงอยู่แบบเดิมต่อไป

บทความจาก The Amazing Life

เรียบเรียง showbizinfoo.com

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In เกร็ดความรู้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

คู่บ่าวสาว กอดคอเต้นรำ ในงานแต่งสุดเรียบง่าย เจ้าสาวกลั้นน้ำตาไม่อยู่

เถียงไม่ได้เลยว่าสิ่งที่คู่รักทุกคู่อ ย า กจะไปให้ถึงจุดนั้นคือ การแต่งง า นอยู่กันเป็นครอ…