Home ทั่วไป คนโคราช มาจากไหนทำไมถึงมี สำเนียงภาษา เป็นของตัวเอง

คนโคราช มาจากไหนทำไมถึงมี สำเนียงภาษา เป็นของตัวเอง

5 second read
0
0
54,289

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราว ครั้นถึงสมัยประวัติศา ส ต ร์ ก็มีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยทวารวดีซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองเสมา ตั้งอยู่บริเวณอำเภอสูงเนินในปัจจุบัน เป็นเมืองใหญ่ เชื่อกันว่าเป็นที่ตั้งของรัฐศรีจนาศะ ต่อมาในสมัยขอมพระนครมีการสร้างเมืองนครรา ชอยู่ในบริเวณเดียวกัน โดยมีเมืองพิมายเป็นเมืองสำคัญ

เมื่อล่วงเข้าสู่สมัยรัตนโกสินทร์ ขุนนางที่มาปกครองเมืองนครรา ชสีมาและเมืองบริวารก็ถูกส่งมาจากกรุงเทพฯ ทำให้เกิดการผสมผสานทางชาติพันธุ์กับกลุ่มชาวพื้นถิ่นที่อยู่เดิมเป็นชาวไทโครา ช ซึ่งมีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเองในด้านต่างๆ ทั้งเครื่องแต่งกาย อาหารการกิน บ้านเรือนที่อยู่อาศัย ย ารัпษาโร ค ประเพณีพิธีกรรม ความเชื่อ ดนตรี นามสกุลคนโครา ช และที่สำคัญคือ ภาษาโครา ช ซึ่งแตกต่างกันออกไปในแต่ละท้องถิ่น

ชาวไท ย โครา ชแต่งกายแบบไท ย ภาคกลาง รับประทา นข้าวเจ้า อาหารทั่วไปคล้ายคลึงภาคกลาง ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมคล้ายไท ย ภาคกลาง พูดสำเนียงเหน่อแบบ คนกรุงศรีอยุธย า สำเนียงหลวง ซึ่งปัจจุบันถูกเรียกว่า สำเนียงโครา ช ปัจจุบัน กลุ่มไท ย โครา ชอาศัยอยู่ในทุกอำเภอในจังหวัดนครรา ชสีมา ยกเว้นบางอำเภอที่มีชาวไท ย อีสานมากกว่า เช่น อำเภอบัวใหญ่ ปักธงชัย และสูงเนิน และยังพบชาวไท ย โครา ชในบางส่วนของ จังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดชัยภูมิ (อำเภอบำเหน็จณรงค์และจัตุรัส) จังหวัดบุรีรัมย์ (อำเภอเมืองบุรีรัมย์ นางรอง และหนองกี่)

ชาวไท ย อีสาน เป็นกลุ่มหนึ่งที่มีจำนวนประชากรมากรองจากกลุ่มไท ย โครา ช อาศัยอยู่มากในบางอำเภอของจังหวัดนครรา ชสีมา เช่น อำเภอบัวใหญ่ อำเภอบัวลาย อำเภอสีดา อำเภอแก้งสนามนาง อำเภอประทาย อำเภอโนนแดง อำเภอบ้านเหลื่อม อำเภอเมืองย าง อำเภอลำทะเมนชัย อำเภอปักธงชัย อำเภอสูงเนิน และบางส่วนของอำเภอคง อำเภอห้วยแถลง อำเภอชุมพวง อำเภอครบุรี อำเภอเสิงสาง และอำเภอสีคิ้ว เป็นต้น

ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ รา ชทูตของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ฝรั่งเศส ชื่อ ซีมง เดอ ลา ลูแบร์ (Simon de La Loubère) เข้ามากรุงศรีอยุธย า ท่านรา ชทูต ลาลู แบ เขียนรายงานว่า เมืองโครา ชสีมา (Corazema) เป็นหัวเมืองใหญ่ สมเด็จพระนารายณ์ว่าจ้างนายช่างฝรั่งเศสออกแบบกำแพงเมืองโครา ช กว้าง 1,000 เมตร ย าว 1,700 เมตร กำแพงเมืองมีป้อมค่ายหอรบ พระรา ชทา นชื่อเมืองว่า นครรา ชสีมา

ขอบุคณที่มา ให้ความรู้

เรียบเรียง showbizinfoo.com

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ทั่วไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

คำกล่าวเปิดงานใช้บ่อยๆ พูดคล่อง ไม่ติดขัด

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราว ที่คงจะมีหลายๆครั้งที่เราต้องไปเป็นเเขпร่วมงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานเเ…