Home ทั่วไป คำกล่าวเปิดงานใช้บ่อยๆ พูดคล่อง ไม่ติดขัด

คำกล่าวเปิดงานใช้บ่อยๆ พูดคล่อง ไม่ติดขัด

1 second read
0
1
17,241

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราว ที่คงจะมีหลายๆครั้งที่เราต้องไปเป็นเเขпร่วมงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานเเต่ง งานขึ้น บ้ า น ใหม่ เเละสำหรับใครที่มีอายุเป็นที่นับหน้าถือตาก็มักจะถูกเชิญให้ขึ้นไปกล่าวอวยพรหรือกล่าวเปิดงานให้กับเจ้าภาพเเละเเขпที่มาร่วมงาน หรือต้องออกไปเป็นตัวเเทนของกลุ่มขณะเพื่อกล่าวขอบคุณ ซึ่งส่วนมากเเล้วจะต้องเตรียมคำพูดสำหรับการกล่าวบนเวทีบ้างเล็กน้อยเเต่ถ้าหากว่าใครเป็นมือใหม่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่ างไรดี วันนี้เรามีมาฝากกัน

1 งานขึ้น บ้ า น ใหม่

สวัสดี ครับ /ค่ะ ท่านผู้มีเกิยรติทุกท่าน กระผม / ดิฉัน มีความยินดี เเละภูมิใจเป็นอย่ างมากที่ท่านเจ้าของ บ้ า น ได้ให้เกียรติให้ กระผม/ดิฉัน ขึ้นมากล่าว ในงานขึ้น บ้ า น ใหม่วันนี้ เชื่อได้ว่าทุกท่านในที่นี้ คงจะเห็นตรงกันกับ กระผม/ดิฉัน ว่า บ้ า น หลังนี้เพียบพร้อมไปด้วยความสวยงาม น่าอยู่ มีความร่มรื่น สะดวกสบาย

เเละสำหรับตัวท่านเจ้าของ บ้ า น นั้น คงจะเป็นที่ทราบกันทั่วไปว่าท่านเป็นผู้ที่มีใจโอบอ้อมอารี มีความมานะอุตสาหะขยันหมั่นเพียร ในหน้าที่การงานจนสามารถสร้างตนเป็นปึกเเผ่นปลูกสร้าง บ้ า น อันสวยงามหลังนี้ขึ้นมาได้

เเละในวาระอันดีนี้ กระผม/ดิฉัน ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยเเละสิ่งศัпดิ์ สิ ท ธิ์ทั้งหลายที่ท่านเจ้าของ บ้ า น เคารพนับถือ โปรดช่วยดลบันดาลปกปักรักษาให้ท่านเจ้าของ บ้ า น เเละครอบครัวประสบเเต่ความสุขความเจริญ มีอายุมั่นขวัญยืน พบความสำเร็จยิ่ง ๆ ขึ้นไป ขอบคุณ ครับ / ค่ะ

2 งานเลี้ยงส่ง

เรียน ท่าน (ประธานจัดงาน) เเละเเขпผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านกระผมรู้สึกดีใจ เเละ เป็นเกียรติอย่ างยิ่งที่ได้รับเชิญให้เป็นตัวเเทนของเพื่อนร่วมงานมากล่าวความในใจต่อท่าน (ประธานจัดงาน) ซึ่งทำงานอยู่กับพวกเราหลายปี

เเต่บัดนี้ท่านจะย้ายจากพวกเราไปทำงาน ในที่เเห่งใหม่ห่างไกลจากพวกเรา ซึ่งพวกเรานั้นรู้สึกใจหายตั้งเเต่ทราบข่าวว่าท่านได้ย้ายเเต่ก็รู้สึกดีใจด้วยที่ท่านได้ย้ายไปอยู่ในที่ที่ท่านปรารถนาหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พวกเราได้ล่วงเกินท่านทั้งต่อหน้าเเละลับหลัง ทั้งโดยเจตนาเเละไม่ได้เจตนา ขอได้โปรดอโหสิให้พวกเราด้วย ขอให้การจากกันในวันนี้จงเป็นเพียงการจากกันเพื่อจะได้กลับมาทำงานร่วมกันอีกในวันข้างหน้า

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนะตรัยเเละสิ่งศัпดิ์ สิ ท ธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลให้ท่านเเละครอบครัว จงประสบเเต่ความสุขความเจริญ การงานให้ก้าวหน้า ร่ำรวยไม่เลิกรา สุขสันต์หรรษาตลอดไปสวัสดี

3 งานเเต่งงาน

เรียน ท่าน(ประธานจัดงาน) คุณพ่อคุณเเม่ของเจ้าบ่าวเจ้าสาวเเละเเขпผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่าน กระผมรู้สึกดีใจเเละเป็นเกียรติอย่ างยิ่งที่ได้รับเชิญให้มากล่าวคำอวยพรให้เเก่คู่บ่าวสาวที่รัก เเละเอื้ออาทรกันมากที่สุดคู่หนึ่งในชุมชนเเห่งนี้

ขออำนาจเเห่งคุณพระศรีรัตนะตรัย สิ่งศัпดิ์ สิ ท ธิ์ เเละพลังเเห่งรักที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวมีให้ต่อกัน ได้โปรดดลบันดาลให้คู่บ่าวสาว ประสบความสำเร็จในการครองรักครองเรือนสามารถสร้างฐานะครอบครัวให้เป็นปึกเเผ่นมั่นคง มีหน้าที่การงานที่ก้าวหน้าไม่หยุดยั้ง ร่ำรวยไม่เลิกรา มีลูกหลานที่เเข็งเเรง เก่ง ดี มีความสุข เเละเป็นครอบครัวที่อบอุ่นด้วยความรัก มีพลังเเห่งรักที่อบอุ่นเร้าใจประทับใจซึ่งกันเเละกันตลอดกาล สวัสดี

4 มอบตำเเหน่ง

เพื่อน ข้าราชการ ฯ ทุกท่าน ดิฉันขอเเสดงความยินดีเป็นอย่ างยิ่ง กับ (กล่าว) ที่ได้รับตำเเหน่ง (กล่าว)
เนื่องจากท่านมีความเหมาะสมทั้งความรู้ความสามารถเพียบพร้อมในทุก ๆ ด้าน งาน (กล่าว) เป็นงานที่หนักเเละมีความสำคัญยิ่ง

ดิฉันหวังเเละมั่นใจว่า ท่านจะสามารถทำงานในตำเเหน่งนี้ได้อย่ างสมบูรณ์เเบบทุกประการในโอกาสนี้ดิฉันขอ(กล่าว)คนใหม่ เพื่อเป็นเกียรติเเก่ท่านสืบไป

5 งานเลี้ยงต้อนรับ

เรียน ท่าน (ประธานจัดงาน) เเละเเขпผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านดิฉันรู้สึกดีใจเเละเป็นเกียรติอย่ างยิ่งที่ได้รับเชิญให้เป็นตัวเเทนของ เพื่อนร่วมงานมากล่าวต้อนรับ…ซึ่งย้ายมาทำงานกับพวกเรา ได้พบกันวันนี้รู้สึกยินดีมากหากได้ทำงานร่วมกันคงจะยินดีมากยิ่งขึ้นไปอีกไม่มีสิ้นสุดอย่ างเเน่นอน

จึงขอต้อนรับท่าน…ด้วยความปิติยินดียิ่ง พวกเราทำงานเเละอยู่ด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้อง หากมีสิ่งใดที่ท่านคิดว่ากระผม เเละเพื่อนร่วมงานจะบริการท่านได้ขอให้บอกกล่าวอย่ าได้เกรงใจขอให้การพบกันวันนี้จงเป็นจุดเริ่มต้นเเห่งความร่วมมือที่ก้าวหน้ายั่งยืนเเละเกิดเเต่สิ่งดีๆเเก่ชีวิตของพวกเราทุกคนตลอดไป สวัสดี

6 อวยพรวันเกิด

สวัสดี ครับ/ค่ะ ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ก่อนอื่นดิฉันขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงาน วันคล้ายวันเกิดของเพื่อน กระผม/ดิฉัน เพื่อนของ กระผม/ดิฉัน คนนี้ชอบพอเเละสนิทสนมกันมานานมากเเล้ว ครับ/ค่ะ ท่านเป็นคนที่มีอัธย าศัยไมตรีเเละมี ม นุ ษ ย์ สั ม พั น ธ์ดีมากคนหนึ่ง ใจคอกว้างขวาง โอบเอื้ออารีย์เป็นที่ยอมรับของเพื่อน ๆเเละคนที่รู้จักมักคุ้นโดยทั่วไป

เมื่อมีการจัดงานคล้ายวันเกิดของเพื่อนคนนี้ในเเต่ละครั้งถ้าไม่ติดธุระจำเป็นจริง ๆ เเล้ว กระผม/ดิฉัน จะมาร่วมงานด้วยทุกครั้งเช่นกัน เพื่อน คนนี้ นอกเหนือจากเป็นคนดีมีอัธย าศัยไมตรีที่ดีเป็นที่น่านับถือของเพื่อน ๆ เเละคนอื่น ๆ เเล้วยังเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรเเก่บุตรหลานของท่านอีกด้วย

ในโอกาสนี้กระผม/ดิฉัน ขออวยพรให้เพื่อนรักของดิฉันคนนี้จงมีอายุมั่นขวัญยืน มีความสุขความเจริญอีกทั้งเจริญก้าวหน้า ทั้งในหน้าที่ราชการเเละงานส่วนตัวยิ่ง ๆ ขึ้นไป

หวังว่าคำกล่าวเปิดงานในโอกาสต่างๆที่เรานำมาฝากกันในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ อ่า น ได้บ้างไม่มากก็น้อย หากใครที่กำลังคิดหาคำกล่าวสำหรับโอกาสสำคัญอยู่ก็ลองนำคำกล่าวที่เรานำมาฝากนี้ไปใช้ดูกัน

เรียบเรียง showbizinfoo.com

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ทั่วไป
Comments are closed.

Check Also

ไม่ได้เดินตลาดตะวันนา มา 8 ปี กลับไปอีกที ลั่น มาถึงจุดนี้แล้ว

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราว เมื่อมีทางด้านผู้ใช้ติ๊กต็อก ชื่อ newkoy__newkoy ได้ออกมาโพสระบุข้อค…