Home ความเชื่อ ตักบๅตรวันโпน พร้อมกับทำสิ่งนี้คู่กัu จะเป็นผลดีกับทุกอย่าง

ตักบๅตรวันโпน พร้อมกับทำสิ่งนี้คู่กัu จะเป็นผลดีกับทุกอย่าง

2 second read
0
0
1,059

การตัก บ ๅ ต ร คือประเพณีอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธปฏิบัติกันมาแต่สมัยพุทธกาล พระภิกษุจะถือ บ ๅ ต ร ออกบิณฑบาตเพื่อรับอาหารหรือทานอื่นๆ ตามหมู่บ้านในเวลาเช้า ผู้คนที่ออกมาตัก บ ๅ ต ร จะนำของทำทานต่างๆ เช่น ข้าว อาหารแห้ง มาถวายพระ ประเพณีนี้ชาวพุทธถือกันว่าเป็นการสร้างกุศล และถือว่าเป็นการแผ่ส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับไปแล้วด้วย โดยเชื่อกันว่าอาหารที่ถวายไปนั้นจะส่งถึงญาติผู้ล่วงลับด้วยเช่นกัน

การตัก บ ๅ ต ร โดยทั่วไปผู้คนที่นำของที่เอามาตัก บ ๅ ต ร จะยืนรออยู่ตรงทางที่พระภิกษุเดินผ่าน ส่วนมากของที่ผู้คนใช้นิยมตัก บ ๅ ต ร เป็นหลักคือข้าว โดยก่อนที่พระภิกษุเดินทางมาถึงจะมีการนำถ้วยข้าวจบที่ศีรษะแล้วอธิษฐาน เมื่อพระภิกษุเดินทางมาถึงพระภิกษุจะหยุดยืนอยู่ตรงหน้าคนที่จะตัก บ ๅ ต ร แล้วเปิดฝา บ ๅ ต ร ก่อนที่จะตัก บ ๅ ต ร คนที่ตัก บ ๅ ต ร จะต้องถอดรองเท้าก่อน จากนั้นคนที่ตัก บ ๅ ต ร จะนำทานที่ตนมีถวายพระ เมื่อให้เสร็จแล้วพระจะให้พร คนที่ตัก บ ๅ ต ร ประนมมือรับพร (โดยปกติแล้วจะนิยมคุกเข่าหรือนั่งยองๆ ประนมมือ ซึ่งผิดตามพระธรรมวินัย เพราะจะทำให้พระอาบัติ) ขณะที่ให้พรคนที่ตัก บ ๅ ต ร อาจจะมีการกรวดน้ำเพื่อ อุ ทิ ศ ส่ ว น กุ ศ ล ให้กับผู้ที่ล่วงลับ (การกรวดน้ำนั้นอาจจะทำขณะที่พระให้พรหรือหลังจากการตัก บ ๅ ต ร เสร็จสิ้นก็ได้) หลังจากที่พระภิกษุให้พรแล้วก็เป็นอันเสร็จพิธี

และนี่ก็คือ ค ว า ม เ ชื่ อ อีกอย่างหนึ่งว่า เวลาวันโกนให้ใส่ บ ๅ ต ร แล้วจะได้ บุ ญ พร้อม (ปลาทูทอดสวยๆ1คู่,ข้าวสวยพูลๆ,น้ำปล่าว1ขวด)

ไหว้กลางแจ้ง หน้าบ้านนอกรั้ว ใต้ต้นไม้ใหญ่ เวลาปักธูปต้องปักลงดินคำอธิษฐานเวลาทำ บุ ญ วันโกนมาให้ ดังนี้

” ข้าพเจ้าชื่อ……………และ………….ของข้าพเจ้าชื่อ วันนี้วันโกน

และต่อ ๆ ไป ทุกวันโกนข้าพเจ้าและ…….ของข้าพเจ้าจะนำข้าวปลาน้ำมาให้……..

เจ้า ก ร ร ม น า ย เ ว ร ที่ติดตามตัวข้าพเจ้าและ…เทวดาที่ดูแลรักษาตัวข้าพเจ้าและ …เจ้าที่เจ้าทาง ผีสางนางไม้ ภูติผีปีศาจ สัมภเวสีผีเร่ร่อนอดย ๅก ตลอดจนสัตว์เดรัจฉานที่ผ่านไปมาทั้งหลาย จงมาดื่มกินข้าวปลาน้ำที่ข้าพเจ้านำมาให้ครั้งนี้ และเมื่อได้ดื่มกินอิ่มหนำสำราญแล้ว ขอจงรีบนำสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายออกไปจากบ้านและตัวของข้าพเจ้าและ…ของข้าพเจ้าดี๋ยวนี้เลย พร้อมทั้งอวยพรให้ข้าพเจ้าและ…ของข้าพเจ้าจงร่ำรวยแก้วแหวนเงินทองไหลมาเทมามีโชคลาภถูก ห ว ย ถู ก ล็ อ ต เ ต อ รี่ ร า ง วั ล ใหญ่ ๆ สุขภาพแข็งแรง ปราศจาก ทุ ก ข์ โศรก โ ร ค ภั ย ไ ข้ เ จ็ บ ปัดเป่า ปั ญ ห า อุปสรรคให้หมดสิ้นไปโดยเร็ว ความสุขกลับมาเยือน ความ ทุ ก ข์ ห่างหายฉับพลัน

เป็น ค ว า ม เ ชื่ อ ส่วนบุคคลนะคะ แต่ชาวพุทธถือกันว่าเป็นการสร้างกุศล และถือว่าเป็นการแผ่ส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับไปแล้วด้วย โดยเชื่อกันว่าอาหารที่ถวายไปนั้นจะส่งถึงญาติผู้ล่วงลับด้วย และเป็นการทำ บุ ญ เพื่อตัวเราเองอีกด้วย สะสมไว้ ไม่เสียหายนะคะ มีแต่จะช่วยหนุนเมื่อเราลำบาก ทำ บุ ญ ทำได้ทุกวัน ถ้ามีใจที่คิดอย ๅกจะทำแต่นั้นก็เป็น บุ ญ

ขอบคุณที่มา kaijeaw

เรียบเรียง showbizinfoo.com

Load More Related Articles
Load More By adminsk
Load More In ความเชื่อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

น้ำล้นถัง แต่ดูข้างก๊อกแล้วควรไปปิดหรือปล่อยเอาไว้ดี

ถ้าหากพูดถึงสัตว์ที่หลายคนกลัว คงต้องนึกถึงงูกันอย่างเเน่นอน เพราะรูปลักษณ์ที่น่ากลัว พิ ษ…