Home ความเชื่อ ตำราจีนว่าไว้ ใครมือรูปตัวแบบนี้ เป็นคนมีบุญ ทำอะไรก็สำเร็จ

ตำราจีนว่าไว้ ใครมือรูปตัวแบบนี้ เป็นคนมีบุญ ทำอะไรก็สำเร็จ

4 second read
0
0
2,693

ไม่ค่อยได้เห็นนักคนที่พูดถึงลายมือที่เป็นรูปตัว M ซึ่งดูจากมือทั้งสองข้างได้เลย ถ้าใครมีลายมือแบบนี้ถือว่าเป็นคนมี บุ ญ มากทีเดียว บ่งบอกว่าเป็นคนที่มีโช คดีไม่น้อยเลย มีเรื่องราวดี ๆ เข้ามาในชีวิตเสมอ จะทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จมากกว่าคนอื่น ศาสตร์ลายมือนี้ตามตำรา จี น จะเป็น M แบบสั้นหรือยาวก็ถือว่าดีทั้งคู่ เรียกอีกชื่อว่า เส้นโช คดี หรือ Lucky M ซึ่งจะมี 3 เส้นลายมือประกอบกัน มี เส้น ชี วิ ต เส้น ส ม อ ง และ เส้น ว า ส น า

ตามความ เ ชื่ อ ในตำร าจี น ว่า คนมีลายมือรูปตัว M นั้นเป็นคนที่มี บุ ญ เยอะ ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จตามที่ต้องการเสมอ เป็นคนฉลาด มีสติปัญญาดี สามารถพึ่งตนเอง อีกทั้งยังเป็นที่พึ่งให้กับหลาย ๆ คนได้เหมือนกัน คนที่มีเส้นลายมือแบบนี้ถือว่าโช คดีมาก ๆ เพราะมีคนไม่มากนักจะมีเส้นนี้ เพื่อความเข้าใจว่าเป็นเส้นลักษณะแบบไหนลองดูภาพประกอบช่วยได้ จากนั้นลองเทียบกับมือตัวเองได้เลย

เส้นลายมือแต่ละเส้นบอกอะไร

1 เส้น ชี วิ ต จะเป็นเส้นที่บ่งบอกถึงพลังของชี วิ ต อุปสรรคปัญหา การเ จ็ บ ป่ ว ย อ า ยุ อุ บั ติ เ ห ตุ การเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น เป็นเส้นที่เกี่ยวกับเส้นอื่น ๆ อย่างเส้นโช ค เส้นสมรส เพื่อให้ความแม่นยำของการทำ น า ยแม่นกว่าเดิม

2 เส้ น ส ม อ ง จะเป็นเส้นที่บอกถึงระดับความคิด การศึกษา ความถนัด ทักษะอาชีพ ส ม อ ง ความผิดปกติของสมอง บอ กโ ร ค ที่เกิดขึ้นกับส ม อ ง รวมถึง อุ บั ติ เ ห ตุ ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับ ส ม อ ง ได้ด้วย

3 เส้นหั ว ใ จ จะเป็นเส้นที่บอกถึงสภาพจิตใจ ความเข้มแข็ง ฟุ้งซ่าน ระเบียบ นิสัย อารมณ์ ความแข็งแรง ทาง ก า ม า ร ม ณ์ พ ฤ ติ ก ร ร ม ท า ง เพ ศ บอกถึงโ ร คที่เกิดขึ้นกับ หั ว ใ จ หรือส า ย ต า

4 เส้นโช ค เป็นเส้นที่บอกถึงการงาน อาชีพ จะมีความราบรื่นมากแค่ไหน มีอุปสรรคมากแค่ไหนหรือจะมีอะไรเกิดขึ้นกับงาน กับคนในครอบครัวหรือไม่

5 เส้นวงศุกร์ จะเป็นเส้นที่ ต อ บ ส น อ งต่อสิ่งต่าง ๆ รอบข้าง ซึ่งจะบอกถึงการเก็บ อ าร ม ณ์ การเก็บความรู้สึก

6 เส้น ส ม ร ส เป็นเส้นที่จะบอกถึงความรัก คู่ครอง เนื้อคู่ อุปสรรค ว่าจะเป็นแบบไหน

7 เส้น สุ ข ภ า พ ก็ตรงตัวเลยเหมือนกันเป็นเส้นที่บอกถึง โ ร ค ภั ย ไ ข้ เ จ็ บ ที่มาของ โ ร ค ความแข็งแรงของร่างกาย

8 เส้น ภู มิ แ พ้ จะเป็นเส้นที่บอกอ า ก า รของ โ ร ค ว่าจะหนักหรือเบา หรือ เ รื้ อ รั ง แบบไหนเส้นนี้จะทำ น า ยออกมาได้

9 เส้นอิ ท ธิ พ ล ซึ่งจะเป็นเส้นที่พอมันไป ตั ด กับเส้นไหนก็มักจะมีผลกระทบเรื่องนี้ต่อเจ้าของลายมือ ส่วนจะดีหรือว่า ร้ า ย ก็อยู่ที่ทิศทางของเส้น การเปลี่ยนแปลงของเส้นที่ถูก ตั ด ว่าจะเป็นไปแบบไหน

เส้นลายมือสามารถบอกอะไรได้ตั้งหลายอย่างที่สำคัญเป็นศาสตร์การทำนายที่แม่นมาก ๆ ลายมือยังคงเปลี่ยนไปตามด ว ง ช ะ ต า ของเราในแต่ละช่วง

เรียบเรียง showbizinfoo.com

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ความเชื่อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

ศิษย์รุ่นพ่อมาขอใบรับรอง สภาพยิ่งกว่าหนังสือร้อยปี

ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องราว ที่มีทางด้านผู้ใช้ติ๊กต็อกชื่อ td_aum ได้ออกมาโพสต์แชร์คลิป พร้อม…