Home ทั่วไป ต่อให้รู้ดีแค่ไหน ก็ไม่ควรไปยุ้ง เรื่องของชาวบ้าน

ต่อให้รู้ดีแค่ไหน ก็ไม่ควรไปยุ้ง เรื่องของชาวบ้าน

1 second read
0
0
931

เป็นอีกหนึ่งบทความ ที่ให้สติหลายๆ คนเป็นอย่างมาก เรื่องมีอยู่ว่า คุณเคยเจอมั้ย… คนประเภทไม่ได้ถาม แต่ชอบออกความเห็น ก่อนออกความคิดเห็น หรือตำหนิใคร ให้ถามตัวเองก่อน ว่ารู้จริง แค่ไหน ถึงไปวุ่นวายกับชีวิตคนอื่นบางคน หลงตัวเอง คิดว่าผ่านโลกมาเยอะ ต้องเก่งต้องรู้ทุกเรื่อง ใครมี ปั ญ ห า รีบ เสนอหน้า ทำตัวเป็นผู้ พิ พ า ก ษ า ตัดสินว่าคนนั้นผิ ด คนนี้ถูก ทั้งๆ ที่ไม่มีใครถามทุกคนมี เหตุผล ส่วนตัว ถ้าเราไม่ได้อยู่ ณ จุดนั้น ยิ่งไม่ควรพูดเยอะ บางทีตัวเองยัง “ไม่รอด” ดันไปหาทางออก ให้เรื่องชาวบ้าน จะให้คำปรึกษา ต้องแน่ใจว่าเขาอยากฟัง ไม่ใช่ไปวุ่นวายเรื่องคนอื่น เพราะแค่อยากรู้อยากเห็น ยุ่งเรื่องชาวบ้าน โดยที่ไม่มีใครต้องการ เขาอาจไม่มองว่า เก่ง แต่จะมองว่า เ สื อ ก

รู้แต่ไม่ทำ มีค่าเท่ากับ ไม่รู้ พร่ำสอนคนอื่นไปเรื่อยเปื่อย แต่ตัวเองยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน บอกคนอื่นให้ทำตามอย่างโน้นอย่างนี้ แล้วจะดี แต่ตัวเองกลับทำตรงกันข้ามเราก็ไม่อยากใจร้า ย บางครั้ง… ก็อยากพูดออกไปตรงๆ บ้าง แต่เรายัง เ ก ร ง ใจคุณอยู่ ถ้าอยากให้ใครทำตาม จงทำให้สำเร็จเป็นตัวอย่าง เพราะการกระทำนั้น เป็นแบบอย่างที่ดี และชัดเจนมากกว่าคำพูด

หลายคนคงเคยเจอ คนประเภทไม่ได้ถามแต่ชอบออกความเห็นอยากบอกว่า ก่อนออกความคิดเห็นหรือตำ หนิใครให้ถามตัวเองก่อนว่า “รู้จริง” แค่ไหน ถึงต้องไปวุ่นวายกับชีวิตคนอื่น บางคนหลงตัวเอง คิดว่าผ่านโลกมาเยอะจึงต้องเก่ง ต้องรู้ทุกเรื่องให้ได้ใครมี ปั ญ ห า รีบ เสนอหน้าทำตัวเป็น ผู้ พิ พ า ก ษ า ตัดสินว่าคนนั้น ผิ ด คนนี้ถูก ทั้งๆ ที่ไม่มีใครถามทุกคนล้วนมีเหตุผลส่วนตัวถ้าเราไม่ได้อยู่ ณ จุดนั้น ยิ่งไม่ควรพูดเยอะบางทีตัวเองยังไม่รอดแต่ดันไปหาทางออกให้เรื่อง ชาวบ้านจะให้คำปรึกษา ต้องแน่ใจว่าเขาอยากฟังไม่ใช่ไปวุ่นวายเรื่องคนอื่น เพราะแค่อยากรู้อยากเห็น

ยุ่งเรื่องชาวบ้าน โดยที่ไม่มีใครต้องการเขาอาจไม่มองเลยว่า เก่งแต่จะมองว่า “เ ผื อ ก” มากกว่ารู้แต่ไม่ทำ มีค่าเท่ากับไม่รู้คอยพร่ำสอนคนอื่นไปเรื่อยเปื่อยแต่ตัวเองยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันบอกคนอื่นให้ทำตามอย่างโน้นอย่างนี้ แล้วจะดีแต่ตัวเองกลับทำตรงกันข้ามเราก็ไม่อยาก ใจร้า ยบางครั้งก็อยากพูดออกไปตรงๆ บ้าง แต่เรายัง เ ก ร ง ใจคุณอยู่ถ้าอยากให้ใครทำตาม จงทำให้สำเร็จเป็นตัวอย่างเพราะการกระทำ นั้นเป็นแบบอย่างที่ดีและชัดเจน มากกว่าคำพูด

ขอบคุณที่มา ชมข่าว

เรียบเรียง showbizinfoo.com

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ทั่วไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

อย่าพึ่งทิ้ง ตู้เย็นเก่า ทำโรงเพาะเห็ด ทุนน้อย

สำหรับใครที่กำลังสนใจในเรื่องการเพาะ เ ห็ ด เองที่บ้ านไม่ว่าจะเพาะไว้เพื่อเก็บไว้ ท า น เ…