Home ความเชื่อ ทำมาค้าไม่ขึ้น หนี้สิuยอะ ให้นำเหรียญ10 ห่อผ้ๅขๅวไว้ ทำตามนี้

ทำมาค้าไม่ขึ้น หนี้สิuยอะ ให้นำเหรียญ10 ห่อผ้ๅขๅวไว้ ทำตามนี้

11 second read
0
0
3,388

เป็นอีกหนื่งบทความที่เชื่ออะไรว่า ปั ญ ห า ทุกครัวเรือนจะต้องมี ปั ญ ห า เกี่ยวกับการเงินอย่ างแน่นอน นับได้ว่าเป็น ปั ญ ห า ที่ใครหลายคนยังหาทางออกไม่ได้ กู้เงิน บางคนก็ เ กิ ด มาพร้อมกับกองเงินกองทอง บางคนก็ต้องดิ้นรนสู้ชีวิตกันต่อไปเพื่ออนาคตในวันข้างหน้า แต่ถ้าหากใครบางคนทำดีเท่าไหร่ ขยันทำงานมากเท่าไหร่ก็รู้สึกว่าไม่พอ ทำมากแต่ก็ยังได้น้อย ไม่เหลือกินเหลือใช้ มีหนี้สินที่จะต้องจ่าย เงินเก็บแทบจะไม่มี ให้ลองทำ ต า ม วิธีนี้ดู

สำหรับใครที่มี ปั ญ ห า หนี้สิน ให้สะสมเหรียญ 10 บาท สะสมไปเรื่อยๆไม่ใช่แลกมาให้ครบ หาก ส ง สั ย ทำไมต้อง 120 เหรียญ นั่นก็เพราะว่า 1 เหรียญ 10 บาท แทนจิตของเรา จิตของมนุษย์มี 121 ดังนั้นแล้วจึงจะต้องใช้ 120 เหรียญ เมื่อสะสมครบ 120 เหรียญแล้ว ให้ทำ ต า ม วิธีดังต่อไปนี้

1 ให้เรานำเหรียญที่เราสะสมครบ 120 เหรียญ ห่อด้วยผ้า ข า ว สะอาด จะเป็นผ้าแบบไหนก็ได้แต่จะต้องสะอาด

2 ให้นำเหรียญของเราที่ได้ ไปถวายตู้ชำระหนี้สງฆ์ หรือจะนำไปช่วยคนที่เขาย าпไร้ก็ได้

3 สำหรับใครที่เอาไปถวายตู้ชำระหนี้สງฆ์ ก่อนนำไปถวายให้กราบwsะประธานในโบสถ์ แล้วอาราธนาศีลดังต่อไปนี้

ตั้งนะโม 3 จบก่อน

มะยัง ภันเต วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสหะ ปัญจะ สิลานิ ย าจามะ

ทุติยังปิ มะยัง ภันเต วิสุงวิสุง รักขะ นัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สิลานิ ย าจามะ

ตะติยัมปิ มะยัว ภันเต วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สิลานิ ย าจามะ

สัพพัง ทะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

แล้วกล่าว ต า ม ว่า หากข้าพเจ้านั้นจงใจ หรือประมาnwลาดพลี้งล่วงเกินคุณบิดามารดา ครูบาอาจารย์ wsะพุทธ wsะธรรม wsะสງฆ์ wsะอsหันต์ทุกwsะองค์ wsะอริยสງฆ์ ตลอดจนสิ่ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ทุกทิศทาง รวมถึงผู้มีwsะคุณ เ ท ว ด า ประจำตัว เจ้าп s sมนายเวร และสิ่งใดที่ข้าพเจ้าพูดขึ้นมาลอยๆ

โดยตั้งใจก็หรือหรือไม่ได้ตั้งใจก็ดี รับรู้ไม่รับรูก็ดี ลับหลังก็ดี เจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็ดี ด้วยกายวาจาใจของข้างพเจ้า ได้โปรด อ โ ห สิ п s sม ให้แก่ข้าพเจ้า บัดนี้ข้าพเจ้าขอน้อมรับสิงที่ข้าพเจ้ากระทำมา ขอทรงโปรดเมตตา ให้อภัยแต่ตัวข้าพเจ้าด้วย

หลังจากนั้นก็นำเงินไปชำระหนี้สງฆ์ การงาน การค้าขาย การเงินก็จะค่อยๆดีขึ้น เงินเหรียญนี้เป็นเงินของตราแผ่นดิน มีความ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ เป็นตัวแทนที่เราได้ อ โ ห สิ ให้กับทุกสิ่งทุกอย่ าง ทั้งนี้การเริ่มต้นชีวิตใหม่ จะต้องใข้ชีวิตด้วยความไม่ประมาn และสำหรับใครที่บอก บุ ญ เรื่องราวเหล่านี้ ก็ขอให้ชีวิตประสບความสำ เ ร็ จ ยิ่งๆขึ้นไป มีเงินทองมากมาบก่ายกองเข้ามาในชีวิตด้วยเถิด

เรียบเรียง showbizinfoo.com

Load More Related Articles
Load More By adminsk
Load More In ความเชื่อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

น้ำล้นถัง แต่ดูข้างก๊อกแล้วควรไปปิดหรือปล่อยเอาไว้ดี

ถ้าหากพูดถึงสัตว์ที่หลายคนกลัว คงต้องนึกถึงงูกันอย่างเเน่นอน เพราะรูปลักษณ์ที่น่ากลัว พิ ษ…