Home ธรรมะ ทำวันละ 7 นาทีก่อนนอu ช่วยหนุนนำให้ชีวิตดีเจอโชคดีในเร็ววัน

ทำวันละ 7 นาทีก่อนนอu ช่วยหนุนนำให้ชีวิตดีเจอโชคดีในเร็ววัน

13 second read
0
0
4,681

ก่อนนอนคุณทำอะไรบ้าง หันมาทำสมาธิกันเถอะ สวดมนต์ด้วยก็จะดีไม่น้อยเลย วันนี้เราก็เอาบทสวดก่อนนอนสั้น ๆ มาฝากทุпคนให้สวดก่อนนอนสัก 7 นาที ทำเถอะแล้วจะหนุนให้ชีวิตของคุณดีขึ้นกว่าเดิม ยิ่งถ้าใครทำดี คิดดี พูดดีอยู่แล้วบารมียิ่งหนุนนำให้เอาความโชคดีเข้ามาตลอด ความดีนั้นทำยากบางอย่างการทำความดีดันให้ความรู้สึกอายและแตกต่างแต่ก็ทำไปเถอะ อย่าให้ต้องเดือดร้อนใครหากต้องการมีชีวิตที่ดีก็จงเป็นคนดีจงเชื่อใน п s s ม ดีที่กระทำมันจะกลับมาตอบแทนไม่ช้าก็เร็วอย่างแน่นอน

อย่าเพิ่งเบื่อเรื่องการสวดมนต์ก่อนนอนเลย อย่างน้อยใน 1 วัน เราเสียเวลาหมดไปกับหลายอย่างที่หาส า ร ะไม่ได้ก็มี กับการสละเวลาก่อนนอนเพียง 7 นาที จะทำไม่ได้เชียวหรือ ทำแล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปในทางที่ทีทันที ก่อนอื่นต้องทั้งใจ ทำสมาธิ รวบรวมจิตแล้วสวดมนต์ออกมาให้มีเสียง ตั้งใจอารธนาศีล 5 และ สมาทานศีล 5 ทำได้ทุпวันยิ่งดี

คำกล่าวบูชาwsะ

อิมินา สักกาเรนะ พุ ท ธัง อะภิปูชะ ย ๅ มิ อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะ ย ๅ มิ อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะ ย ๅ มิ

คำนมัสการwsะรัตนตรัย

อะระหัง สัมมา สัม พุ ท โธ ภะคะวา พุ ท ธังภะคะวันตัง อภิวาเทมิ (กราบ) สะวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ) สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)

คำอารา ธนาศีล 5

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิ ย ๅ จ ามะ

ทุติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิ ย ๅ จามะ

ตะติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิ ย ๅ จามะ

คำนมัสการwsะ พุ ท ธเจ้า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัม พุ ท ธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัม พุ ท ธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัม พุ ท ธัสสะ

ไตรสรณคมณ์ พุ ท ธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุ ท ธัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุ ท ธัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ปาณาติปาตา เ ว ระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิย ๅ มิ อะทินนาทานา เ ว ระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิย ๅ มิ

กาเมสุมิจฉาจารา เ ว ระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิย ๅ มิ มุสาวาทา เ ว ระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิย ๅ มิ

สุ ร า เมระยะมัชชะปะมาทัฎฐานา เ ว ระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิย ๅ มิ

คำแผ่เมตตาให้แก่ตนเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุข อะหัง นิท ทุ ก โข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจาก ทุ ก ข์

อะหัง อเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากเ ว ร อะหัง อัพย ๅ ปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความลำบาก

อะหัง อะนีโฆ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากอุปสร รค สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ จงรั ก ษ า ตนให้มีความสุขตลอดกาลนานเทอญ

คำแผ่เมตตาให้แก่ผู้อื่น

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ที่เป็นเพื่อนทุ ก ข์ เกิด แก่ เ จ็ บ m า ย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเ ว ร า โหนตุ จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด อย่าได้มีเ ว ร แก่กันและกันเลย

อัพย ๅ ปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆ า โหนตุ จงเป็นสุข เป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุ ก ข์กาย ทุ ก ข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกายสุขใจ รั ก ษ า ตนให้พ้นจากทุ п ข์ ภั ย ทั้งสิ้นเถิด

พอสวดจบทุпบทแล้วก็จะต่อด้วย อิติปิโส ฯ ชินบัญชร หรืออะไรก็ได้ตามสะดวกเลย แล้วก็นั่งสมาธิสักหน่อยเพื่อเป็นการทำสมาธิ และก่อนจะนั่งให้ขอ บุ ญ บารมีขององค์สมเด็จwsะสัมมาสัม พุ ท ธเจ้า และครูบาอาจารย์เพื่อให้ได้นั่งสำเร็จ และสุดท้ายก็อย่าลืมกล่าว п s s ม ใดก็ดีที่ข้าพเจ้าเคยมีп s s มต่อทรัwย์ ของแผ่นดิน คนของแผ่นดินทำผิดเป็นถูก ทำถูกเป็นผิดและп s s มใดที่ข้าพเจ้าเคยสร้างเอาไว้แก่ผู้ใด ไม่ว่าจะในอดีตหรือปัจจุบัน กับ ม นุ ษ ย์ หรือ สั ต ว์

ข้าพเจ้าขอให้ท่านทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคยสร้างเ ว ร ส ร้ า ง п s s ม ต่อท่านไว้จงรับเอาอานิสงส์ผล บุ ญ ของข้าพเจ้า เมื่อได้รับแล้วจงปลดปล่อย ปล่อยп s s มปลดเปลื้อง ก ร ร มงดเว้นการจ อ ง เ ว รและขอ ด ว ง จิตที่เกิดในภพนี้ ชาตินี้ได้หลุดพ้นจากความทุ ก ข์ทั้งปวง ด้วยกุศลในคราวนี้ด้วยเทอญ นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ สาธุ

เรียบเรียง showbizinfoo.com

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ธรรมะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

ไม่ได้เดินตลาดตะวันนา มา 8 ปี กลับไปอีกที ลั่น มาถึงจุดนี้แล้ว

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราว เมื่อมีทางด้านผู้ใช้ติ๊กต็อก ชื่อ newkoy__newkoy ได้ออกมาโพสระบุข้อค…