Home ความเชื่อ ท่องคๅถาหลวงปู่ทวด ขณะเดินทางไกลแคล้วคลาด ปลอดภัย

ท่องคๅถาหลวงปู่ทวด ขณะเดินทางไกลแคล้วคลาด ปลอดภัย

1 second read
0
0
2,190

สำหรับท่านที่ต้องเดินทางไกลขอพรพระให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ ใกล้ช่วงวันหยุดย าวแบบนี้หลายๆท่านคงมีแพลนกลับบ้านไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ หรือพาครอบครัวไปพักผ่อนในวันหยุดย าว

มะติ ย าเต มะเต ย าติ มาเต ถินา นะนา ถิเต มะนา เนสา มะสา เนนา มะสา จะติ มะติ จะสา มะติย าโน มะโนย าติ มะโนติตัง มะตังติโน มะตังปาลัง มะลังปาตัง มะลังจะติ มะติจะลัง ใช้ภาวนาก่อนออกเดินทางไกลจะช่วยให้ปล อดภั ยและสำเร็จในจุดมุ่งหมายปลายทาง

(ท่อง 3 จบ)

“อิติปิโส ภควา ย าตราย ามดี วันนี้ชัยศรี สวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ”

แล้วขอพรพระให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ

รวม 10 คๅถาในการขับขี่รถ เพื่อแคล้วคลาดปล อดภั ย

คๅถาที่ ๑ คๅถาขับรถปล อดภั ย ตั้งนะโม 3 จบก่อนแล้วค่อยสว ด คๅถา

“เมตตัญ จะ สัพพะโล กัสสะมิง มานะ สัมภาวะเย อัปปะริมานัง”

พึงเจริญเมตตาจิตอันกว้างใหญ่ อันหาขอบเขตมิได้ อันไม่มีเ ว รไม่มีศัตรูคู่ภัย ไปในสัตว์โลกทั้งสิ้น ทั้งในทิศเบื้องบนในทิ เบื้องต่ำและในทิศขวาง บทคๅถาของหลวงพ่อจรัญ

คๅถาที่ ๒ คๅถาเดินทางไกล ให้ตั้งสติเป็นสมาธิแล้วสว ด ก่อนเดินทาง โดยเฉพาะการเดินทางไกลๆ

“มะติ ย าเต มะเต ย าติ มาเต ถินา นะนา ถิเต มะนา เนสา มะสา เนนา มะสา จะติ มะติ จะสา มะติย าใน มะโนย าติ มะโนติตัง มะตังติโน มะตังปาลัง มะลังปาตัง มะลังจะติมะติจะลัง”

คๅถาที่ ๓ คๅถาเดินทางปล อดภั ย ไร้อุปสรรค

“สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ มะ อะ อุ”

คๅถาที่ ๔ คๅถาเดินทางปล อดภั ย มีสติ ไม่หลับใน

“พุทโธ ระเบิดเปิดทาง อะระหัง สุคะโต นะโมพุทธายะ”

คๅถาที่ ๕ คๅถาย ามคับขัน ใช้สว ด ย ามตกอยู่ในสถานการณ์คับขัน อั น ต ร า ย มีศัตรูหรือผู้ไม่ประสงค์ดีที่มองไม่เห็นคอยจ้องเล่นงานอยู่

“พุทโธเมสะระนัง เลนัง ตาณังชีวิตัง ปะริยันตะ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ นะปิดหู โมปิดตา พุทมิเห็น ธาดลซ่อนไว้ ยะ หายไป”

คๅถาที่ ๖ คๅถาอัญเชิญพระเครื่อง ใช้สว ด กับพระเครื่องที่นับถือบูชาของคุณก่อนออกจากบ้าน เพื่อความเป็นสิริมงคลและคุ้มครองให้แคล้วคลาดปล อดภั ย

“พุทธัง อาราธนานัง รักษา ธัมมัง สังฆัง อาราธนานัง รักษา”

คๅถาที่ ๗ คๅถาเดินทางแคล้วคลาดปล อดภั ย

“อิติปิโส ภะคะวา ย าตราย ามดี วันนี้ชัยศรี สวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ อิติปิโส ภะคะวา ย าตราย ามดี(วันที่เดินทาง) ชัยศรีสวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ อิติปิโส ภะคะวา ย าตราย ามดี

พระ(วันที่เดินทาง) ชัยศรี สวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ ขอให้ข้าพเจ้า(และคณะ)เดินทางโดยปล อดภั ย ปราศจากอุบัติเหตูเภทภัยทั้งหลายทั้งปวง ทั้งย านพาหนะ(รถ เรือ เครื่องบิน และอื่นๆ)และตัวข้าพเจ้า (และคณะ) เองด้วยเทอญ”

คๅถาที่ ๘ คๅถารอดพ้นอั น ต ร า ย ใช้สว ด เมื่อพบเจอสถานการณ์คับขัน อั น ต ร า ย ได้แก่ มีคนสะกดรอยตาม ถูกปองร้ า ย จะทำให้รอดพ้นภัยเหล่านั้นได้ เป็นต้น

“นะรา นะระ หิตังเทวัง นะระเทเรหิปูชิตัง นะรานัง กะมะปังเกหิ นะมามิสุคะตังชินัง”

คๅถาที่ ๙ คๅถาป้องกันภัยพิบัติ ใช้สว ด ก่อนเดินทางหรือทำกิจการใดๆ ที่อาจเกิดอั น ต ร า ยได้

“ระตะนัตตะ ยังปุเชมิ คุณะวันตา นะราปิจะ เตโสตตะมา นุภาเวนะ ปุญญานิ ปะกะตานิเม”

คๅถาที่ ๑๐ คๅถาแคล้วคลาด ให้สว ด คๅถานี้ 3 จบก่อนเดินทางหรือขับรถ

“ พุทธาอะนุนามะริย าสุขังเขยเย พุทธาอะนินาสุหะลาลิสังเขยเย พุทธาริโยเคมะกุลักขะกัปปะเก วันทามิเตสุระนะรักกะเมสะเม”

เรียบเรียง showbizinfoo.com

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ความเชื่อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

7อย่าง พกไว้ที่ตัวหรือวางไว้ที่ห้อง ช่วยเรียกทรัพย์เงินทอง

เป็นอีกหนึ่งเ ค ล็ ด ลั บ ของหลายๆคน สิ่งที่ควรมีไว้ติดตัวที่นำไปใช้แล้วได้ผลจริงๆมาดูกันว…