Home ความเชื่อ ท่องบทกรวดน้ำ หลังทำบุญเสร็จทุกครั้งได้บุญมาก

ท่องบทกรวดน้ำ หลังทำบุญเสร็จทุกครั้งได้บุญมาก

4 second read
0
0
843

การทำ บุ ญ เป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันมาเป็นเวลาเนิ่นนานตั้งแต่ในอดีตมาจนถึงในปัจจุบันนี้หลายๆคนก็ยังคงทำเช่นนี้กันอยู่ และโดยส่วน ม า ก แล้วหลังจากที่ได้ใส่บาตรทำ บุ ญ นั่นก็คือ การ ก ร ว ด น้ำ

การ ก ร ว ด น้ำจะเป็นสิ่งที่เรานั้นตั้งใจอุทิศส่วน บุ ญ กุศลที่เราได้ทำ บุ ญ ในครั้งนี้ส่งผล บุ ญ ที่เราได้ทำไปให้ กับผู้ที่ล่ ว ง ลับ ผู้ที่ จากไป ให้กับเจ้าก ร ร มนาย เว รทั้งหลายที่เราตั้งใจจะทำ บุ ญ ไปให้ เป็นการรินน้ำสะอาดให้ไหลลงไปที่พื้นดินลงบนต้นไม้ใหญ่ หรือจะใช้ภาชนะรองรับแล้วนำไปเทที่พื้นดินหรือบริเวณโคนต้นไม้ใหญ่

วิธีการ ก ร ว ด น้ำเป็นสิ่งที่ได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ใน ส มั ย พุทธกาลในอดีตที่ ผ่ านมา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ในการอุทิศส่วน บุ ญ กุศลที่เราได้ทำส่งไปให้กับผู้ที่เราตั้งใจทำ บุ ญ ไปให้ จึงเป็นที่นิยมใช้การ ก ร ว ด น้ำเป็นสัญลักษณ์แทนการอุทิศส่วน บุ ญ กุศลที่เราทำไปให้นั่นเอง

วิธี ก ร ว ด น้ำ

1 ก ร ว ด น้ำเปียก คือ ใช้น้ำเป็นสื่อ รินน้ำลงไปพร้อมกับอุทิศผล บุ ญ กุศลไปด้วย

2 ก ร ว ด น้ำแห้ง คือ ไม่ใช้น้ำ ใช้แต่สิบนิ้วพนมอธิษฐาน แล้วอุทิศผล บุ ญ กุศลไปให้

ก ร ว ด น้ำเวลาไหนถึงดี

สำหรับการ ก ร ว ด น้ำ นั้นคือ ทำในขณะที่พระอนุโมทนาหรือหลังจากการทำ บุ ญ เสร็จ แต่ถ้าหากว่าไม่สะดวกที่จะทำในตอนนั้นให้ทำหลังจากนั้นก็ได้ แต่แนะนำว่าทำในขณะนั้นจะดี กว่า

บท ก ร ว ด น้ำแบบ ย า ว

ตั้งนะโม 3 จบ

อิมินา ปุญญะกัมเมนะ อุปัชฌา ย า คุณุตตะรา ด้วย บุ ญ นี้ อุททิศให้ อุปัชฌาย์ ผู้เลิศคุณ

อาจะริยูปะการาจะ มาตาปิตา จะ ญาตะกา และอาจารย์ ผู้เกื้อหนุน ทั้งพ่อแม่ และปวงญาติ

ปิ ย า มะมัง สุริโย จันทิมา ราชา คุณะวันตา นะราปิ จะ สูรย์จันทร์ และราชา ผู้ทรงคุณหรือสูงชาติ พรัหมะมารา จะ อินทา จะ โลกะปาลา จะ เทวะตา พรหม มาร และอินทราช ทั้ง ท ว ย เทพ และโล ก บ า ล

ยะโม มิตตา มะนุสสา จะ มัชฌัตตา เวริกาปิ จะ ย ม ราช มนุษย์มิตร ผู้เป็นกลาง ผู้จอง ผลาญ

สัพเพ สัตตา สุขี โหนตุ ปุญญานิ ปะกะตานิ เม ขอให้สุขศานติ์ทุกทั่วหน้า อย่าทุ ก ข์ทน บุ ญ ผองที่ข้าทำจงอำนวยศุภผล

สุขัง จะ ติวิธัง เทนตุ ขิปปัง ปาเปถะ โว มะตัง ให้สุขสามอย่างล้น ให้ลุถึงนิ พ พ า น พลัน

อิมินา ปุญญะกัมเมนะ อิมินา อุททิเสนะ จะ ด้วย บุ ญ นี้ที่เราทำ และอุทิศให้ปวง สั ต ว์

ขิปปังหัง สุละเภ เจวะ ตัณหุปา ท า น ะเฉทะนัง เราพลันได้ ซึ่งการตัด ตัวตัณหา อุปา ท า น

เย สันตาเน หินา ธัมมา ย า วะ นิ พ พ า น ะโต มะมัง สิ่งชั่ ว ในด ว งใจ กว่าเราจะถึงนิ พ พ า น

นัสสันตุ สัพพะทา เยวะ ยัตถะ ชาโต ภะเว ภะเว มลาย สิ้นจาก สั น ด า น ทุก ๆ ภพ ที่เราเกิด

อุชุจิตตัง สะติปัญญา สัลเลโข วิริยัมหินา มีจิตตรง และสติปัญญาอันประเสริฐ พร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเครื่องขูด กิเลสหาย

มารา ละภันตะ โนกาสัง กาตุญจะ วิริเยสุ เม โอกาส

พุทธาทิปะวะโร นาโถธัมโม นาโถ วะรุตตะโม พระพุทธผู้วรนาถ พระธรรมที่พึ่งอุดม นาโถ ปัจเจกะพุทโธ จะ สังโฆ นาโถตตะโร มะมัง พระปัจเจกะพุทะสมทบ พระสงฆ์ ที่ผึ่งพยอง เตโสตตะมานุภาเวนะ มาโรกาสัง ละภันตุ มา ด้วยอานุภาพนั้น อย่าเปิดโอกาสให้แก่ม า ร (เทอญ)

บท ก ร ว ด น้ำแบบสั้น

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย

ขอ บุ ญ นี้ จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าเถิด ขอญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุข สุขใจเถิดฯ

บท ก ร ว ด น้ำมีทั้งแบบสั้นและมีแบบ ย า ว เมื่อได้ทำ บุ ญ เสร็จในทุกๆครั้งมมั่น ก ร ว ด น้ำอยู่เป็นประจำ เพื่อเป็นการส่งผล บุ ญ ที่เราตั้งใจส่งผล บุ ญ ไปให้ ทำให้ตัวเรานั้นมีความสุขมีความสบายใจ มีการสะสม บุ ญ ให้กับตนเองที่เพิ่ม ม า ก ขึ้น

ขอบคุณที่มาข้อมูล chababaanna , dhammajak , kaentong , dhamma , kapook , postsod

Load More Related Articles
Load More By adminsk
Load More In ความเชื่อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

น้ำล้นถัง แต่ดูข้างก๊อกแล้วควรไปปิดหรือปล่อยเอาไว้ดี

ถ้าหากพูดถึงสัตว์ที่หลายคนกลัว คงต้องนึกถึงงูกันอย่างเเน่นอน เพราะรูปลักษณ์ที่น่ากลัว พิ ษ…