Home ความเชื่อ ท่านที่เกิ ด 4 ปีนักษัตรนี้ โช คดีฟ้าประทานพร เฮงร ว ยตั้งแต่ ต้นปี มีใช้ไม่ขาด

ท่านที่เกิ ด 4 ปีนักษัตรนี้ โช คดีฟ้าประทานพร เฮงร ว ยตั้งแต่ ต้นปี มีใช้ไม่ขาด

3 second read
0
1
4,498

เป็นอีกหนึ่งบทความ สำหรับในปีใหม่แบบนี้มีหลายราศีที่โช คดี มีโช ครับปีใหม่เลย แต่ก็มีแค่ 4 ราศีเท่านั้น ที่จะรวยตั้งแต่ต้นปี เรียกว่าโช คดีไม่หยุดจริงๆ เพราะทั้ง 4 ราศีนี้ ฟ้าเปิดทางให้คุณโช คดีสุดๆ
ปีข าล

ในช่ ว งปีที่ผ่าน มานั้น ดว งไม่ค่อยเป็นใจสักเท่าไหร่เลยทำอะไร ก็ย ากลำบ า กไม่ราบรื่น ไม่ค่อยประสบความสำ เ ร็ จ เป็นช่วงตกต่ำของชี วิ ตเลย ก็ว่าได้ แต่จากนี้ไปด ว งของ คุณจะเปลี่ยนแ ป ล งไป ในทางที่ดีขึ้น มากๆ

จะดีต่อเ นื่ อ งไปจนถึงในช่วงกลางปีหน้า จะห ม ดเ ค ราะห์หมดโศ ก โช คลา ภ ก็มีเข้ามาให้ชื่นใจ ดว งจะดีอย่ างมาก

ปีกุน

คนที่เกิดปีกุนนั้น ค่อยข้างทຮมานกับการทำ ง า นอย่ างมาก ในช่วงปีที่ผ่าน มา การเ งิ นไม่ค่อยดีเท่าที่ควร หาเท่าไรใช้ไม่เคยพอ บางครั้งถึ งกั บ

ต้องอดมื้อ กิน มื้ อ เ ดือ นชนเดื อนเลยล่ะ แต่ดวงชะต าของคุณจะเ ป ลี่ ย นไป มีเกณฑ์จะได้ปลดห นี้ป ลดสิ น ได้รับโช ค จากตัวเลข ถ้าคุณ

ปีมะโรง

ในช่วงเ ว ล าปีที่ผ่าน มาต้องเผชิญทั้งปัญหาต่างๆมากมาย ทั้งอุ ปสรรค ไม่ว่าจะเป็นเ รื่ อ ง การเ งิ นที่ฝืด ทั้งการงานที่เจอแต่คนหน้าไ ห ว้หลังหลอ ก

ประสงค์ร้า ย แต่เมื่อพ้นช่ วงปีที่แล้ว เข้าสู่ต้นปีห น้ าแล้วนั่น ด ว งของคุณจะพุ่ งสูงสุ ดขีด วาสนาประเ ส ริ ฐกว่าผู้ใด ทำให้คุณได้จับเ งิ นล้า น ได้รับโ ช คจากมิตรสห ายที่ไม่เจอ กันนาน

ปีมะเส็ง

คุณต้องตั้งมั่นข ยั นตั้งใจ ทำมาหากินด้วยความซื่ อสั ตย์สุ จริ ตนะ การกอบโกยเงินในช่วงปีหน้านี้ จะทำให้คุณได้รับท รั พ ย์แบบไม่ทันค า ดคิด

และแวด ว งการเ งิ นของคุณ ในปีหน้าจะสดใส ทำอะไรประสบความสำ เ ร็ จ เป็นผ ลดีไปหมด แล้วคุณควรจะหมั่นทำบุ ญตักบาตรด้วยนะ เพื่อเ ส ริ มสร้างด้วยชะต า

มีโคตั้งแต่ต้นปีแบบนี้ อย่าลืมหมั่นทำ บุ ญ กันด้วยนะจ๊ะ

ขอบคุณที่มา news.smurfsnews.com

เรียบเรียง showbizinfoo.com

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ความเชื่อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

ภ า พห้องพักที่แคบ สุด ๆ เอาไว้เพียง ซุ กหัวนอน

เรียกว่าเป็นเรื่องอีกแง่มุมหนึ่งของคนประเทศ เ ก า ห ลี ที่เราอาจจะคิดว่าเขาสบายแต่ต้องบอกว…