Home ทั่วไป ผลไม้พื้นบ้านของไ ท ยเรา สรรwคุณมากมาย

ผลไม้พื้นบ้านของไ ท ยเรา สรรwคุณมากมาย

2 second read
0
0
2,122

ทุเรียนน้ำ เป็นผลไม้ที่ยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายนักในบ้านเรา แต่ก็นับวันยิ่งหายากในปัจจุบัน มีชื่อเรียกหลายชื่อ ไม่ว่าจะเป็น ทุเรียนเทศ ทุเรียนแขก หรือหมากเขียบหลด โดยทุเรียนน้ำเป็นผลไม้แถบร้อน มีถิ่นกำเนิดในแอ ฟริกาใต้ ในเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้พบได้มากทางตอนใต้ของประเทศไท ย ในมาเ ล เซียและสิ งคโ ปร์ และในแถบรั ฐปีนังของมาเ ลเ ซียก็จะพบว่ามีการน้ำทุเรียนน้ำมาแปรรูปเป็นน้ำทุเรียนเข้มข้นซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากด้วย

และในการปลูกทุเรียนน้ำก็สามารถทำได้ไม่ยาก เพราะทุเรียนน้ำนั้นใช้วิธีขยาย พั น ธุ์ โดยเมล็ด ซึ่งเพียงแค่นำเมล็ดมาแช่น้ำทิ้งไว้ 1-2 วัน ก่อนนำไปเพาะเลี้ยงในดินผสมปกติ ต้นทุเรียนน้ำก็จะงอกขึ้นมาได้ภายใน 7 วัน แต่ต้นกล้าจะโตช้าและออกดอกเมื่อมีอายุไม่ต่ำกว่า 3 ปี ก่อนจะให้ผลได้ในปีที่ 4 ได้ผ ลผลิตประมาณปีละ 1.5 – 2 ตันต่อไร่ หรือจะใช้วิธีขยายพั นธุ์แบบเสียบยอดและทาบกิ่งก็ได้ โดยต้นทุเรียนน้ำนี้จะเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนที่มีความชุ่มชื้น ระบายน้ำได้ดี ในไ ทยคนมักนิยมปลูกไว้เป็นไม้ประดับในบ้าน

ทุเรียนน้ำ ทุเรียนเทศ สssพคุณมีอะไรบ้าง

มีงานวิจั ยในต่างประเทศระบุว่า ตั้งแต่สมัยโบราณ ทุเรียนน้ำเป็นสมุนไพรที่ถูกนำมาใช้รักษาโ ร คในแถบแอ ฟริก าใต้ โดยสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนตั้งแต่ราก ต้น เมล็ด ใบ ดอก ผล และเมล็ด ดังนี้

ผล แก้โ ร คเลื อดออกตามไรฟัน แก้โ ร คบิด กระตุ้นการผลิตน้ำนมแม่

เมล็ด ใช้สมานแผ ลห้ ามเลื อด ใช้ฆ่ .าแมลง

ใบ นำมาขยี้ผสมกับปูนใช้ทาบริเวณท้องแก้ท้องอืด ใช้รั กษาโ ร คผิวหนัง เมื่อนำมาปูรองให้คนที่เป็นไข้นอนจะช่วยลดไข้ แก้ไอ ปวดตามข้อ ลดอาการปวด ลดการเกร็งตั วของกล้ามเนื้อเรียบในลำไส้ ขยายหลอดเลื อดป้องกันความดั นสูง ฆ่ .าเชื้ อโ ร ค ลดเบาหว าน

ดอก บำรุงกล้ามเนื้ อหัวใจ

ราก กำ จั ดแมลง

เปลือกไม้ กำ จั ดแมลง ฆ่ .าเชื้ อโ ร ค พยาธิ อะมีบา แ บคทีเรี ย และรักษาโ ร คกระเพาะ

ขอบคุณที่มาข้อมูล kapook

Load More Related Articles
Load More By adminsk
Load More In ทั่วไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

น้ำล้นถัง แต่ดูข้างก๊อกแล้วควรไปปิดหรือปล่อยเอาไว้ดี

ถ้าหากพูดถึงสัตว์ที่หลายคนกลัว คงต้องนึกถึงงูกันอย่างเเน่นอน เพราะรูปลักษณ์ที่น่ากลัว พิ ษ…