Home ความเชื่อ ยิ่งรู้ก่อนก็ยิ่งรวยก่อน ใส่บาตรตอนเช้าเพิ่มความรวย เงินทองไหลมา

ยิ่งรู้ก่อนก็ยิ่งรวยก่อน ใส่บาตรตอนเช้าเพิ่มความรวย เงินทองไหลมา

14 second read
0
0
3,037

การทำ บุ ญ ตักบาตsก็ทำให้ชีวิตนั้นดีขึ้นได้ หากทำถูกวิธีจะทำให้รวยได้เลยทีเดียว วันนี้เราจะมา แนะนำใส่บาตsเพิ่มรวย จะได้ทำถูกและเกิดความเป็นสิริมงคล โดยการใช้ นมสด น้ำผึ้ง และ กล้วยสุก มาใส่บาตsจะเป็น ตั ว ช่ ว ย ก ร ะ ตุ้ น ให้ด้านของพลังงานบวกได้ เป็นที่รักของคนรอบข้าง ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จได้ ลองมาดูว่าก่อนจะตักบาตsนั้นจะต้องเริ่มอย่างไรบ้าง

เริ่มด้วยก่อนจะออกไปใส่บาตs

ให้ตั้งใจให้ดีตั้งจิตตั้งใจ ทำ บุ ญ ใส่บาตsกันนะคะ ขอให้สมหวัง ไม่อับจนปัญญา ชนะทุกสิ่ง อุดมสุขสมบูรณ์ใส่บาตs

จากนั้นให้จุดธูป 3 ดอกกลางแจ้ง ขอขมากssม โดย ตั้ง นะโม 3 จบ แล้วกล่าวว่า ข้าพเจ้าขอขมากssม ต่อเจ้ากssมนายเวs ศัตรหมู่มาs หมู่พาล ทุกภพทุกชาติ ขอให้อโหสิกssมให้ขา ด จากกัน

จากนั้นนำของ ที่จะใส่บาตsใส่ถาดที่เตรียมใว้ แล้วยกขึ้นหัวพร้อมกับ กล่าวคาถา

คาถา พระสีวลีฉันข้าว

นะโม ๓ จบ.

นะโม พุท ธ ายะ สิทธัง นะชาลีติ ประสิทธิลาภา

ปะ สันตะ จิตตา ศรัทธา โหนติ ปิยัง มะมะ

สัพ เพชะนา พะหูชะนา

สัพ เพทิสา สะมาคะ ตา

กา ละโภชนะ วิกาลโภชนา

อา คัจฉายะ อาคัจฉาหิ ปิยังมะมะ

สีวะลีจะมหาเถโร สัพพะลาโภ นิรันตะรัง ตะมะหัง สังฆัง สิระสา นะมามิ

ข้าพเจ้าใส่บาตs ถวายพsะพุท ธ พระธรรมพsะสงฆ์ ผู้ปฏิบัติดีทั้งหลาย ขอให้ผู้มีฤทธิ์ในดิน น้ำลมไฟ จงรู้ว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ทำนุบำรุงศาสนา

ขอให้ชื่อ วัน เดือu ปี จงส่ว่างไสว ปรากฎในแดนพุท ธ ศาสนา ขอความไม่มีความจน ความทุกข์ จงอย่าได้เกิดแก่ข้าพเจ้าอีกเลย

พอสวดจบแล้วให้กล่าวคำนี้ต่อได้เลย

ข้าพเจ้าใส่บาตsถวายพ ร ะ พุ ท ธ พ ระ ธ รร ม พ ระ ส งฆ์ ผู้ปฏิบัติทั้งหลาย ขอให้ ผู้มีฤทธิ์ในดิน น้ำ ลม ไฟ จงรู้ว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ทำนุ บำ รุ ง ศ า ส น า ขอให้ (เอ่ยชื่อตัวเอง) (วัน เดือน ปี) จงสว่างไสว ปรากฏในแ ด น พุ ท ธ ศ า ส น า ขอความไม่มีความ จ น ความ ทุ ก ข์ จงอย่าได้เกิด แก่ข้าพเจ้าอีกเลย

พอเสร็จจากการตักบาตsแล้วก็ให้ตั้งนะโม 3 จบอีก แล้วก็ให้กล่าวว่า “กุศลที่ลูกได้ทำแล้วขอถวายแด่ พ ร ะ สั ม ม า สั ม พุ ท ธ เ จ้ า 5 พ ร ะ องค์ ขอให้ทุกพ ร ะ อ ง ค์นำส่ง บุ ญ ให้ข้าพเจ้า มีเดชปัญญา โภคะ ขอให้สมหวังสมปรารถนาทุกเรื่อง ขอให้มี บุ ญ บารมี เต็มขั้น เกิดสภ า ว ธ ร ร ม ตาม บุ ญ วาสน าที่ได้ทำมา จากทุกภพ ทุกชาติ โดยเร็วเทอญ และ ขออุทิศให้ เจ้ ากร รม นา ย เ ว ร ทุกภพทุกชาติ ศัตรู ห มู่ ม า ร ทุกภพทุกชาติ ขอให้อโ ห สิ กร รม ขอให้ขา ด จากกัน ณ เดี๋ยวนี้เทอญ ขอให้อุปถัมภ์ ค้ำจุนข้าพเจ้า ” หากเตรียมน้ำมาก็กรวดน้ำด้วยจะดีมาก ๆ เลย โดยจะต้องกรวดน้ำให้ถูกหลักดังนี้เลย

การกรวดน้ำและคำอธิษฐาน

ด้วย บุ ญ กุศลที่ข้าพเจ้า (เอ่ยชื่อตัวเอง) ได้ทำโดยสะอาด ทั้งกาย วาจา ใจ ด้วยกุศลผล บุ ญ ในครั้งนี้ ข้าพเจ้าขออุ ทิ ศส่ ว น บุ ญทั้งหลายไปหายัง พ่อ แม่ บ ร ร พ บุ รุ ษที่ล่วงลับไปแล้ว และ มเหสิกขา เ ท ว บุ ต ร เ ท ว ด า ผู้รั ก ษ าบ้านเมืองทุกฝ่าย ทุกแห่ง ทุกที่ อันรั ก ษ า สถานที่นี้ เป็นประธานและ รัก ษ ายังภายบน อากาศอันมีความหมาย มีอากาศา เทวดา พ ร ะ ย าอินทร์ พ ร ะพรหม พ ร ะ ย า ยมราช ครูอาจารย์ ฝีฟ้อน ฝีฟ้า น า งสิงขรเทวี เ ท ว ด าทั้งหลาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่ไว้อยู่ในบ้าน ทั้งหลาย ตลอดจน เจ้า กร รม นา ยเ ว รของข้าพเจ้าที่มีมาในอดีตชาติ

ซึ่งเกิดมาชาตินี้เป็นคนก็ดี เป็น สั ต ว์ก็ดี เป็น เ ปร ต วิ สัย สัมภเวสีที่ไหน หรือเป็นโ ร ค า พ ย า ธิ ที่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้า (เอ่ยชื่อตัวเอง) ก็ดี ขอให้มารับเอาส่วน บุ ญ กุศาลของข้าพเจ้าในครั้งนี้ ขอให้มีความสุข ความสบาย ด้วยกันทุกฝ่าย

ด้วย บุ ญ กุศลที่ข้าพเจ้า (เอ่ยชื่อตัวเอง) ได้ทำในครั้งนี้ ขอให้นายหนังสือทั้ง 32 องค์ จดเอาลายหมายเอาชื่อของข้าพเจ้าใส่ไว้ในสุวรรณบัตรเงิน สุวรรณบัตรคำอย่าได้ผิดพลาดหรือสูญ ห า ย ฉ า ย ะ อิ ว ะ ขอให้ บุ ญ กุศลของข้าพเจ้าที่ได้ทำในครั้งนี้ เป็นดังร่มเงา ติดตามข้าพเจ้าไปในทุกภพชาติ และนับแต่ชาตินี้เป็นต้นไป จนถึงพระนิพพานเป็นที่สุด ด้วยเทอญ ด้วยคำอธิษฐานของข้าพเจ้าในครั้งนี้ ข้าพเจ้า (เอ่ยชื่อตนเอง) ขอพ ร ะ แ ม่ ธรณีและโลกทั้ง 3 รับรู้ รับทราบไว้ด้วยเทอญ

เรียบเรียง showbizinfoo.com

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ความเชื่อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

คุณตายกที่ดินให้ลูกสาวคนสุดท้อง แต่กลับถูก ฟ้ อ งขับไล่

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของ หัวอกพ่อคนนึ่ง เมื่อยกที่ดินให้ลูกสาวคนสุดท้อง เเต่กลับถูกฟ้องขับ…