Home ทั่วไป รู้เท่าทันกลโกง ย้อม “ยางรถเก่า” ให้เป็นยางใหม่

รู้เท่าทันกลโกง ย้อม “ยางรถเก่า” ให้เป็นยางใหม่

0 second read
0
2
13,339

หลายๆ คนที่คุ้นเคยกับรถยนต์พอที่จะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องรถ และอะไหล่ของรถ คงจะเข้าใจความสำคัญของ ย า งรถยนต์เป็นอย่างดี

เพราะส่วนประกอบแต่ละอย่างมีความสำคัญมากขนาดไหน ซึ่งหาก ย า งรถยนต์ไม่มีประสิทธิิภาพ สามารถเกิด อุ บั ติ เ ห ตุ ร้ า ยแรงได้ง่ายๆ เลยทีเดียว

สำหรับรถยนต์ การใช้งานของ ย า งรถก็มีระยะที่เหมาะสมกำหนดเอาไว้ เมื่อถึงเวลาก็ต้อง เ ป ลี่ ย น ย า งใหม่ แต่สำหรับรถใหญ่อย่างรถบรรทุกบางชนิดจะมีเทคนิคที่ชื่อว่า “การเซาะร่องดอก ย า ง” เพื่อทำให้ ย า งเก่ากลับมามีประสิทธิภาพและใช้งานได้ต่ออีกระยะหนึ่งโดยไม่ต้อง เ ป ลี่ ย น ย า ง

แต่วิธีนี้กลับถูกกลุ่มผู้ค้าหัวใส นำมาใช้กับ ย า งรถยนต์ ซึ่งเป็นการนำมารีเมค ย า งเก่าโดยการกรีด ย า ง ร่องรอบขรุขระออก นำไปทำความสะอาดแล้วนำมาขายเป็น ย า งใหม่ ซึ่งจะทำให้ ย า งเกิดระเบิดจากการเหยียบของมีคมได้โดยง่าย (ชมคลิป)

ลอกเอาอย่างงี้ก็ได้หรอ

เหมือนได้ ย า งใหม่

ทางที่ดีเราควรซื้อ ย า งหรือ เ ป ลี่ ย น ย า งกับผู้จำหน่ายที่ไว้ใจได้ และมีคุณภาพ ถึงแม้ ย า งเก่าที่ผ่านการกรีดมาจะสามารถใช้งานต่อได้ แต่เกิด อั น ต ร า ย ได้ง่ายมากเลยทีเดียวค่ะ

ขอบคุณที่มาข้อมูล ไข่เจียว

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ทั่วไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

คำกล่าวเปิดงานใช้บ่อยๆ พูดคล่อง ไม่ติดขัด

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราว ที่คงจะมีหลายๆครั้งที่เราต้องไปเป็นเเขпร่วมงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานเเ…