Home ทั่วไป วิธีแก้ไขที่ดินตา บ อ ด ให้ทางเข้า ออก กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง

วิธีแก้ไขที่ดินตา บ อ ด ให้ทางเข้า ออก กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง

3 second read
0
0
616

เวลาจะซื้อที่ดิน นอกจากจะดูทำเลที่เหมาะสมกับกิจการ หรือความประสงค์ที่เราจะซื้อที่แล้ว สิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามเลยก็คือ ดูว่าที่ดินแปลงนั้uมีที่สำหรับเข้าออกบนที่ดินของตัวเองหรือไม่ หรือเป็น “ที่ดินต า บ อ ด” เพราะถ้าหากเป็นที่ดินที่ไม่สามารถเข้าออกได้ด้วยพื้นที่ของตัวเอง ก็จะกลายเป็นที่ดินที่ไม่มีราคา และทำให้ลำบ ากต่อการเข้าถึงที่ดิน

สำหรับใครที่มี “ที่ดินต า บ อ ด” และกำลังเผชิญกับปัญหาทางเข้า-ออก แบบนี้อยู่ เราก็มีวิธีแก้ไขมาฝาก รวมถึงความรู้ต ามก ฏ ห ม า ยมาให้ได้ศึกษา ทำความเข้าใจ และหาทางแก้ไขกันค่ะ

ต ามประมวลก ฎ ห ม า ยแพ่ งและพ าณิ ชย์มาตร า ๑๓๔๙ ได้ บั ญ ญั ติ ไว้ว่า…

ที่ดินแปลงใดมีที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่จนไม่มีทางออกถึงทางส าธ าร ณะได้ไซร้ ท่านว่าเจ้าของที่ดินแปลงนั้นจะผ่านที่ดินซึ่งล้อมอยู่ไปสู่ทางส าธ าร ณะได้

ที่ดินแปลงใดมีทางออกได้ แต่เมื่อต้องข้ามสระ บึงหรือทะเล หรือมีที่ชัน อันระดั บที่ดินกับทางส าธ าร ณะสูงกว่ากัuมากไซร้ ท่านว่าให้ใช้ความในวรรคต้นบังคับ

นั่นหมายความว่า ก ฏ ห ม า ยได้ให้สิทธิ์เจ้าของที่แปลงนั้น ที่มีที่ดินต า บ อ ด ให้สามารถขอ “ทางจำเป็น” กับที่ดินแปลงข้างๆที่ล้อมรอบให้เดินผ่านไปสู่ทางส าธ าร ณะได้ แต่ก็มีวิธีและข้อจำกัด สามารถสรุปให้เข้าใจได้ง่ายๆ ดังนี้

1 ที่ดินที่ไม่มีทางออกสู่ส าธ าร ณะ สามารถขอทำทางผ่านจากที่ดินล้อมรอบเพื่อออกสู่ทางส าธ าร ณะได้

2 ต้องขอทางจำเป็น เพื่อใช้ผ่านออกไปสู่ส าธ าร ณะเท่านั้น โดยต้องคำนึงถึงที่ดินล้อมรอบนั้นว่า ให้ที่ดินที่ขอทางจำเป็นเกิดความ เ สี ย ห า ยน้อยที่สุด

3 หากที่ดินต า บ อ ด มีทางออกสู่ส าธ าร ณะ แต่เป็นทางที่ต้องข้ามสระ บ่อ คลอง ที่สร้างความย ากลำบ ากแก่เจ้าของที่ดินต า บ อ ด สามารถขอทางจำเป็นเพื่อเป็นทางผ่านออกสู่ส าธ าร ณะได้

4 เจ้าของที่ดินต า บ อ ด จะต้องมีค่าทดแทนให้กับเจ้าของที่ดินที่ให้ทางผ่าน โดยจะจ่ายเป็นค่าเช่ารายเดือน หรือรายปีก็ได้ต ามตกลงกันของของเจ้าของที่ทั้ง 2 ซึ่งค่าทดแทนขึ้นอยู่กับการประเมินของเจ้าหน้าที่พนักงาน หรือเจ้าของทั้งสองตกลงกันเองได้

5 หากเจ้าของที่ดินต า บ อ ด ไม่มีความจำเป็นต้องใช้รถ อาจขอเป็นเส้นทางที่เดินเข้าออกได้ก็พอ

6 หากเจ้าของที่ดินต า บ อ ด มีความจำเป็นต้องใช้รถ ให้ขอเส้นทางที่รถยนต์สามารถผ่านได้ แต่มากสุดไม่เกิน 8 เมตร

หากใครที่มีที่ดินต า บ อ ด และหาทางเข้าออกยังไม่ได้ ก็ลองเอาคำแนะนำข้างต้นไปทำต ามกันดูนะคะ ทำให้ถูกต้องต ามก ฏ ห ม า ย หาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกัน ก็ไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลแล้ว

ขอบคุณที่มาข้อมูล สาระน่ารู้

เรียบเรียง showbizinfoo.com

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ทั่วไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

ไม่ได้เดินตลาดตะวันนา มา 8 ปี กลับไปอีกที ลั่น มาถึงจุดนี้แล้ว

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราว เมื่อมีทางด้านผู้ใช้ติ๊กต็อก ชื่อ newkoy__newkoy ได้ออกมาโพสระบุข้อค…