Home ข่าวโซเชียล สนง.สลๅпฯ เผยอย่ๅลืมตรวจเลขถี่ถ้วน ชี้มีคนทิ้งเงินไม่ขึ้นรๅงวัลหลัп

สนง.สลๅпฯ เผยอย่ๅลืมตรวจเลขถี่ถ้วน ชี้มีคนทิ้งเงินไม่ขึ้นรๅงวัลหลัп

8 second read
0
0
1,005

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราว เมื่อสนง.สลา กกินแบ่ง รั ฐ บ า ล เปิดเผยข้อมูล แต่ละปีมีผู้ที่ถูกลอ ต เตอ รี่แต่ไม่มาขึ้นรา ง วัล โดยพบว่าสถิติย้อนหลังในรอบ 10 ปี ตั้งแต่ปี 2552-2562 มีผู้ถูกรา ง วัลแต่ไม่มาขึ้นรา ง วัลเกิน 2 ปี จนถูกยึดคืนส่งเข้าแผ่นดินตามระเบียบรา ช กา รไปแล้วกว่า 10,400 ล้านบาท

โดยสาเหตุที่นัก เ สี่ ย ง โ ช ค ไม่มาขึ้นรา ง วัล เนื่องจากบางส่วนทำสลา กฯ หาย หรือซื้อไว้นานจนลืมตร วจ รวมถึงบางคนรู้ว่าถูกรา ง วัลแต่ก็เก็บไว้จนหมดอายุ 2 ปี แต่สาเหตุที่พบมากสุด คือ คนไทยจำนวนมากตร วจ รา ง วัลไม่ละเอียด โดยเลือกตร วจ เฉพาะรา ง วัลเลขท้าย 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว และรา ง วัลที่ 1 เท่านั้น และเมื่อเห็นว่าไม่ถูกรา ง วัลก็โยนลอ ต เตอ รี่ทิ้ง หรือวางไว้เฉยๆ

“ปกติเวลาคนไทยเลือกซื้อลอ ต เตอ รี่ มักเลือกซื้อจากรา ง วัลเลขท้าย 2-3 ตัวเป็นหลัก ทำให้เวลาตร วจ ก็จะเลือกตร วจ แค่ไม่กี่รา ง วัล ส่งผลให้มีลอ ต เตอ รี่จำนวนมากที่ถูกรา ง วัล แต่ไม่ได้นำมาขึ้นรา ง วัล โดยเฉพาะรา ง วัลขนาดกลาง เช่น รา ง วัลที่ 2 รา ง วัลที่ 3 รา ง วัลที่ 4 และรา ง วัลที่ 5 ที่คนส่วนใหญ่มักมองข้าม จนสนง.สลา กฯ ต้องนำเงินรา ง วัลเหล่านี้ส่งเข้าคืนเข้าหลวงจำนวนมาก”

นอกจากนี้ ใน ร า ย ละเอียดยังพบอีกว่า สนง.สลา กฯ ได้นำเงินรา ง วัลที่ไม่มีคนมาขึ้นรา ง วัล ส่งเข้าแผ่นดินเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจากปี 2555 -2560 มีการส่งเงินรา ง วัลเข้าแผ่นดินเฉลี่ย 650-800 ล้านบาทต่อปี แต่ปรากฏว่าปี 2561-2562 มียอดคนไม่ขึ้นรา ง วัลเพิ่มเป็นหลักพันล้านบาท โดยปี 2561 มีเงินรา ง วัลที่ครบกำหนด 2 ปีนำส่งคืนหลวงไป 2,298 ล้านบาท ส่วนปี 2562 ยอดล่าสุดถึงเดือนเม.ย.ก็มีการนำส่งเข้าแผ่นดินไปแล้ว 1,242 ล้านบาท

ส่วนสถิติการนำส่ง ร า ย ได้เข้าแผ่นดินของสนง.สลา กฯ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2552-2561 มีการส่ง ร า ย ได้จากขายลอ ต เตอ รี่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมากกว่า 2.5 แสนล้านบาท โดยในช่วงปี 2552-2558 สนง.สลา กฯจัดส่ง ร า ย ได้เฉลี่ยปีละ 13,000-15,000 ล้านบาท แต่ต่อมาในยุค รั ฐ บ า ล พล.อ.ประยุnธ์ จันnร์โอชา มีการจัดส่ง ร า ย ได้เพิ่มแบบก้าวกระโดด ปี 2559 นำส่ง ร า ย ได้ 25,919 ล้านบาท ปี 2560 นำส่ง 30,947 ล้านบาท ปี 2561 นำส่ง 40,850 ล้านบาท และล่าสุดปี 2562 นำส่ง 41,916 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการเพิ่มเพดานการพิมพ์สลา กฯขึ้นอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันมีถึงงว ด ละ 100 ล้านใบ

พ.ต.อ.บุญส่ง จันทรีศรี ผู้อำนวยการสนง.สลา กกินแบ่ง รั ฐ บ า ล กล่าวว่า ขอแจ้งว่าผู้ถูกรา ง วัลสลา กฯจะต้องมาขึ้นรา ง วัลภายใน 2 ปี ไม่เช่นนั้นจะหมดอายุและไม่สามารถขึ้นรา ง วัลได้อีก ซึ่งสนง.ฯจะต้องนำเงินรา ง วัลเหล่านี้ส่งคืนให้แผ่นดินตามกฎหมายต่อไป สำหรับสาเหตุที่คนถูกลอ ต เตอ รี่แล้วไม่มาขึ้นรา ง วัล ส่วนมากมักทำหาย ลืมตร วจ รา ง วัล หรือตร วจ รา ง วัลแล้วแต่ตร วจ ไม่ละเอียด

หากเทียบสัดส่วนของคนที่ไม่มาขึ้นรา ง วัลกับคนที่ขึ้นรา ง วัลถือว่าไม่มาก เพราะในแต่ละงว ด หากมีการจัดพิมพ์สลา กฯครบ 100 ล้านฉบับ จะมีการจัดสรรจ่ายเงินรา ง วัลงว ด ละ 4,800 ล้านบาท หรือปีหนึ่ง 24 งว ด จะจ่ายเงินรา ง วัลรวมปีละ 115,200 ล้านบาท ซึ่งการที่มีคนไม่มาขึ้นรา ง วัลหลัก1-2 พันล้านต่อปี เท่ากับว่ามีคนที่ไม่ขึ้นรา ง วัลเพียง 1-2% เท่านั้น อย่างไรก็ตาม สนง.ฯ ขอแนะนำให้ผู้ซื้อลอ ต เตอ รี่ให้มีการตร วจ สอบรา ง วัลอย่างรอบคอบเพื่อรั ก ษ า ประโยชน์ของตัวเอง

ขอบคุณที่มา ข่าวสด

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าวโซเชียล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

คุณยาย 2 พี่น้อง ได้กลับมาพบหน้ากัน หลังพลัดพรากกันนาน 47 ปี

จากกรณีคุณ ย า ยชาว กั ม พู ช า สองพี่น้อง อายุ 98 ปี และ 101 ปี ได้กลับมาพบหน้ากันเป็นครั…