Home ทั่วไป สมัยนี้เรียนสูงไหนไม่ใช่ประเด็น ทำงานให้เป็นคือประเด็นสำคัญ

สมัยนี้เรียนสูงไหนไม่ใช่ประเด็น ทำงานให้เป็นคือประเด็นสำคัญ

3 second read
0
0
2,217

หมดยุค ปริญญาแปะฝาบ้านทักษะชีวิต-ทักษะอาชีพ สำคัญกว่า

เรียนสูง มา ไหน ไม่ใช่ประเด็น

ทำงาน ให้เป็น คือประเด็นที่สำคัญ

ประเด็นแรก ของเ รื่ อ งนี้คือ เ รื่ อ งการเรียน

ถ้าจะว่าไปว่า การศึกษาบ้านเราเหมือนกับว่าเป็นเ รื่ อ งของคนที่เรียนเพียงคนเดียว

เรียนดีเรียนແย่ก็อยู่ที่คนนั้นเองทั้งสิ้นทั้งหมด

พ่อแม่ ครูบาอาจารย์ พี่น้อง ช่วยอะไรไม่ได้เลย

สถาบันที่เรียนบางครั้งจบมาก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการทำงานของเรา

ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับประสบการณ์และฝีมือในการทำงานและใช้ชีวิตอยู่กับผู้อื่นล้วน

ถ้าผลการเรียนออกมาดี ก็มีแนวโน้มว่า “น่าจะทำงานเก่งนะ”

เพราะกว่าจะจบมันต้องฝึกต้องฝนกันมากมายหลายกระบวนท่า

แต่อย่างไรก็ตาม การฝึกฝนในช่วงระหว่างที่กำลังเรียนอยู่นั้น

มันฝึกฝนอยู่ในกรอบของสมมติฐานที่ว่า “ฝึกเพื่อเรียนรู้ ถ้าถูกก็แล้วไป แต่ถ้าผิดก็กลับไปแก้ไขใหม่จนกว่าจะดีขึ้น”

ซึ่งเป็นหลักง่าย ของชีวิตนักศึกษา เชื่อว่าเคยผ่านกันมาทุกคน

สังเกตุดี จะเห็นว่าในช่วงที่เรากำลังศึกษาอยู่นั้นหากเรา คิดผิด ทำผิด

มันจะถูกลงโท ษเพียงอย่างเดียวคือ

เกรดหรือผลการเรียนจะออกมาไม่ดีหรือไม่ก็ติดเอ ฟ(F)

ต้องไปลงทะเบียนเรียนใหม่กับเด็กรุ่นน้อง

บางคนก็ไม่ถือเพราะหน้าด้ๅน

บางคนเครี ยดมากเพราะอๅยกับการที่จะต้องไปเรียนกับรุ่นน้อง

ชีวิตวัยเรียนมีเ รื่ อ งให้ເครียດป วดสม องไม่กี่เ รื่ อ ง

นอกนั้นเป็นเ รื่ อ งสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้เสียเป็นส่วนใหญ่

บางคนถึ งกั บไม่อย า กจบออกมา เพราะยังอย า กสนุกกับชีวิตในช่วงวัยนี้ต่อไปอีก

แต่เมื่อถึงเวลาจบก็ต้องจบ อยู่ที่ว่าตอนจบของช่วงวัย

จะจบออกมาดี หรือ จบออกมาแบบไม่ได้เ รื่ อ ง

ซึ่งจะถูกนำไปพิสูจน์ต่อไป ในช่วงชีวิตวัยทำงาน

ประเด็นที่สอง คือ เ รื่ อ งการทำงาน

“การทำงานคือการพิสูจน์คุณภาพของคนว่าคนคนนั้นมีคุณภาพ ไหน”

คุณภาพมาก ไหนวัดกันอย่างไร ง่ายเลย

ก็ วัดว่าผลของงานที่ทำสัมฤnธิ์ออกมา มันเกิດคุณค่าหรือประโยชน์แก่คนอื่นมาก ไหน

นั่นแหละคือคุณภาพ

จะเห็นว่าตอนเรียนเราไม่วัดผลการเรียนแบ บนี้เลย

การเรียนเป็นอะไรที่ง่ายสอบไม่ผ่านก็ลงเรียนใหม่

แต่ถ้าทำงานแล้วทำไม่ผ่าน จะ เกิ ดอะไ รขึ้ นบ้าง เสียเวลา เสียเงิน เสียใจ ถูกเจ้านายด่า เพื่อนร่วมงานขๅดคว ามเชื่ටถือ ทั้งหมดนี้

คือโลกของความจริงโลกที่แสนเจ็ บป วดเมื่อทำผิดพลาดขึ้นมา

ในขณะเดียวกัน มันก็เป็นโลกที่หอมหวานเมื่อเราทำงานสำเร็จขึ้นมา

เกิດคุณค่าต่อผู้อื่นในวงกว้าง สังเกตุดี ชีวิตในช่วงกำลังเรียนคือช่วง “อยู่ในโลกของจินตนาการ”

แต่ชีวิตในช่วงทำงานมันคือ “โลกแห่งความจริง” คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งหลายเขาเชื่อว่า

ถึงแม้เรียนจบจากช่วงชีวิตวัยเรียนแล้วเขาหาได้คิดว่าเขาต้องหยุดเรียนรู้อยู่ นั้นไม่

แต่กลับกลายเป็นว่าพอจบการเรียนในช่วงวัยเรียน จะต้องศึกษาแบบจริง จัง ต่อในระดับที่สูงขึ้นไปอีกคือระดับมหาวิทย าลัยชีวิต

ซึ่งจะต้องเรียนรู้ทุกลมหายใจ เพราะมันจะมีผล ได้-เสียในทุกครั้งที่ลงมือทำอะไรก็ตาม

และจะต้องศึกษาไปเรื่อยในมหาวิทย าลัยชีวิตแห่งนี้

ส่วนคนที่ชีวิตล้มเหล วก็มีสาเหตุเพียงสาเหตุเดียวก็คือ

ไม่เรียนรู้ที่จะแก้ไขในสิ่งที่ผิดให้ถูกต้อง

มันก็ผิดซ้ำ ซาก จนหาคุณภาพไม่ได้และสิ้ นความน่าเชื่อถือในที่สุด
และสุดท้ายก็คือล้มเหล ว

ขอบคุณที่มาข้อมูล thaihithot

Load More Related Articles
Load More By adminsk
Load More In ทั่วไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

อ้อม พิยดา ยังสวยไม่เปลี่ยนในวัย47 ปีเต็ม

เชื่อว่าใครที่เกิดในยุค 90 ต้องรู้จักเธอคนนี้ พิยดา จุฑารัตนกุล หรือ คุณอ้อม ตลอดระยะเวลาท…