Home ธรรมะ สวดสั้น 3 นาที อธิษฐาuก่อนนอน ให้เป็นสิริมงคลให้หลุดพ้นบ่วงпร รม

สวดสั้น 3 นาที อธิษฐาuก่อนนอน ให้เป็นสิริมงคลให้หลุดพ้นบ่วงпร รม

1 second read
0
0
3,379

การสว ดมนต์ก่อนนอน ซึ่งในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์โบราณเคยสอนให้ตั้งจิตก่อนนอนหลับ โดยมีเนื้อหาในเรื่องของการตั้งจิตประมาณว่า ขณะที่เราหลับ ขออย่ าให้อกุศลทั้งหลาย กามทั้งหลาย ไหลไปตามกระแสการรับของข้าพเจ้าซึ่งในวันนี้เราจะมานำเสนอในเรื่องของวิธีการอธิษฐาน เป็นการอธิษฐานก่อนนอน อย ากให้ท่านได้สละเวลาสักวันละ 3 นาที ทำติดต่อกัน 3 วัน เพื่อเป็นสิริมงคล และหลุดพ้นบ่วงก ร ร มของตัวเอง

วิธีการอธิษฐาน ก่อนนอน

อธิษฐาน หน้าพระพุทธรูป หรือ สว ดก่อนนอน ก็ได้

(นะโม 3 จบ)

“สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ทะวารัต ตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต”

หากข้าพเจ้า จงใจ หรือ ประมาทพลาดพลั้ง ล่วงเกิน บิดา มารดา ครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรมพระอรหันต์ ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งหลาย รวมถึง ผู้มีพระคุณ และท่านเจ้า ก ร ร มนายเ ว ร

จะด้วย กาย วาจา ใจ ก็ดี ขอได้โปรด อโหสิก ร ร ม แก่ข้าพเจ้าด้วยหากข้าพเจ้า มีเจ้าของในตัว ติดตามมา ขออนุญาต มีคู่ มีครอบครัวได้ เหมือนคนปกติทั่วไป

ขอถอน คำอธิษฐาน คำสาบาน ที่จะติดตามคู่ในอดีต ขอให้ต่างฝ่าย ต่างเป็นอิสระต่อกันข้าพเจ้า จะประพฤติตน ในทางที่ถูกที่ ชอบที่ควร ขอ บุ ญ บารมี ในอดีตกาล ที่ผ่านมาจน ถึงปัจจุบัน

จงส่งผล ให้ข้าพเจ้า และ ครอบครัวตลอดจน บริวารที่เกี่ยวข้อง จงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละลาภ ยศ สุข สรรเสริญ สติปัญญา ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ

อุปสรรค ใด ๆ โร คภั ยใดๆ ขอให้มลาย สิ้นไป ขอให้ข้าพเจ้า มีความสว่าง ทั้งทางโลก ทางธรรมตั้งแต่บัดนี้ ตราบเข้าสู่ พ ระนิพพาน เทอญหากมีผู้ใด เคยสร้างเ ว ร สร้างก ร ร ม กับข้าพเจ้า

ไม่ว่าจะชาติใด ภพใดก็ตาม ข้าพเจ้ายินดี อโหสิก ร ร มให้ ขอถอน ความพย าบาทความอาฆ าต และ คำสา ปแช่ง ในทุกชาติ ทุกภพขอให้ข้าพเจ้าพ้น จากคำ ส า ป แช่งของปวงชนของ เจ้าก ร ร มนายเ ว ร ขอให้พ้นนรกภูมิ พบแสงสว่าง ทั้งทางโลก ทางธรรม เทอญ

แนะนำสว ด ก่อนนอน ทุกคืน

เราควรตั้งใจ ให้อภัย ทุกสิ่งทุกอย่ าง และ แก่ทุกคน ทำเสมือนหนึ่งว่า เราจะไม่ตื่น ขึ้นมาอีก ความตั้งใจ อย่ างนี้ ทำให้ใจของเราสงบ และ เราจะหลับไปอย่ าง เป็นสุข ตื่นขึ้นพร้อมด้วย ความสดชื่น แจ่มใส ขอจง ท่องจำไว้ว่า เมื่อใดใจของเรา ผูกเ ว ร เมื่อนั้น มองไปทางใดก็พบ แต่ ศั ต รู แต่เมื่อใดใจของเรา มีเมตตา มองไปทางใด ก็เจอแต่ มิตรไมตรี

แนะนำสว ด ก่อนนอนทุกคืน ตั้งจิต ก่อนที่จะ หลับนอน เราควรตั้งใจ ให้อภัยทุกสิ่ง ทุกอย่ าง และ แก่ทุกคน

แล้วอย่ าลืมที่จะแบ่ง บุ ญ ให้แก่เพื่อน ม นุ ษ ย์ เพื่อจะได้เป็น บุ ญ กุศลแก่ตัวท่านเอง

เรียบเรียง showbizinfoo.com

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ธรรมะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

7อย่าง พกไว้ที่ตัวหรือวางไว้ที่ห้อง ช่วยเรียกทรัพย์เงินทอง

เป็นอีกหนึ่งเ ค ล็ ด ลั บ ของหลายๆคน สิ่งที่ควรมีไว้ติดตัวที่นำไปใช้แล้วได้ผลจริงๆมาดูกันว…