Home ความเชื่อ สวมแหวนทั้งที ต้องดีต่อชี วิ ต เกิดวันไหน ใส่อะไรแล้วรุ่งเรือง

สวมแหวนทั้งที ต้องดีต่อชี วิ ต เกิดวันไหน ใส่อะไรแล้วรุ่งเรือง

1 second read
0
0
2,315

เราสามารถทา ย นิ สั ย การใช้เงินได้จาก ลักษณะของมือ หากอย ากทราบว่าคนๆนั้นใช้เงินเปลือง ใช้เงินเก่งหรือไม่นั้น ให้สังเกตที่ ร่อง หรือ ช่องว่างระหว่าง นิ้วกลางและนิ้วนาง (ดูมือซ้ายจะแม่นยำกว่า) ถ้ามีร่องระยะห่างเยอะแสดงว่าใช้เงินเปลืองมีเท่าไหร่ก็ใช้หมด

แหวนที่เหมาะกับคุณ

คนเกิดวันอาทิตย์ แหวนที่เหมาะกับคุณ คือ แหวนเกลี้ยงๆ อย่ างเช่น ทองคำ ทองคำขวา หรือหยก และให้ ส ว ม แหวนมือซ้าย นิ้วนาง หรือนิ้วกลาง ควรจะเป็นแหวนที่ทำจากทองแท้

เงินแท้หรือหยกถึงจะช่วยส่งเส ริ ม พลังด้านดีๆ กิดความเจริญรุ่งเรือง แต่ไม่ควร ส ว ม แหวนหลายวงในนิ้วเดียว เพราะจะทำให้เกิดความผิดพลาดในเรื่องของความรักได้ง่าย ๆ

คนเกิดวันจันทร์ แหวนที่เหมาะกับคุณ คือ แหวนที่เป็นลักษณะบางๆ ควรให้ ส ว ม ที่นิ้วมือข้างซ้าย ที่นิ้วกลาง นิ้วนาง หรือ นิ้วก้อย ลักษณะแหวนควรจะเป็นแหวนที่มีลักษณะบางๆ เล็กๆ

ก็จะเกิดความเจริญรุ่งเรือง มีคนรักคนเอ็นดู แต่ไม่ควร ส ว ม แหวนที่นิ้วชี้ และนิ้วหัวแม่มือ สามารถ ส ว ม แหวนซ้อนกันสองวงได้ แต่ถ้าเป็นสามวงซ้อนในนิ้วเดียวกันไม่ควรอย่ างยิ่ง เพราะจะมีปัญหาด้านความรัก

คนเกิดวันอังคาร แหวนที่เหมาะกับคุณ คือ แหวนที่เน้นหัวแหวนเป็นหลัก หรือมีหัวแหวนใหญ่ มองเห็นชัด และให้ ส ว ม ที่นิ้วมือข้างซ้าย ที่นิ้วกลาง นิ้วชี้ และนิ้วนางเท่านั้น ไม่ควร ส ว ม แหวนที่นิ้วก้อย จะทำให้อ่อนแอ ไม่เข้มแข็ง ไม่มีแรงฮึด!!! ควรใส่หัวแหวนใหญ่ๆ มองเห็นเด่นชัด และสามารถ ส ว ม แหวนซ้อนกันหลายวงในนิ้วเดียวกันได้ ไม่มีปัญหา

คนเกิดวันพุธ แหวนที่เหมาะกับคุณ คือ แหวนที่พอดีกับนิ้ว ไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไป เน้นที่เป็นลักษณะสีเขียวๆ จะยิ่งดี และควรใส่แหวนที่พอดีกับนิ้วไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไป

หรือจะเน้นที่เป็นลักษณะสีเขียวๆ ให้ ส ว ม ที่นิ้วมือข้างซ้ายควร ส ว ม แหวนที่นิ้วชี้ นิ้วกลาง หรือนิ้วนาง ก็จะเส ริ ม ด้วยให้เฮง เป๊ะ ปังในทุก ๆ เรื่อง สามารถใส่แหวนซ้อนกันในนิ้วเดียวก็ได้ สวยๆ ชิคๆ

คนเกิดวันพฤหัสบดี แหวนที่เหมาะกับคุณ คือ แหวนขนาดใหญ่ หนา หรือเน้นที่เป็นลักษณะสีเหลืองๆ ทองๆ และให้ ส ว ม ที่นิ้วมือข้างซ้าย ตัวเรือนควรทำด้วยวัสดุธรรมชาติอย่ าง ทองคำ เงิน หรือทองคำขาว พอดีกับนิ้ว ไม่เล็กจนเกินไป หัวแหวนควรทำด้วยอัญมณีที่มีประกาย ถึงจะช่วยส่งเส ริ ม ความเจริญรุ่งเรือง ควร ส ว ม แหวนที่นิ้วชี้ นิ้วกลาง หรือนิ้วนาง และไม่ควร ส ว ม แหวนพร้อมกันหลายวง

คนเกิดวันศุกร์ แหวนที่เหมาะกับคุณ คือ แหวนที่เป็นลักษณะคลื่นๆ เป็นสีน้ำเงิน สีฟ้า ข้อห้าม (สำหรับคนเกิดวันศุกร์เท่านั้น) คือ ห้ามใส่แหวนหลายวงในนิ้วเดียวกันเด็ดขาด เพราะจะส่งผลให้เกิดรักซ้อน

และให้ ส ว ม ที่นิ้วมือข้างซ้าย ที่ทำจาก ทองคำ เงิน หรือทำจากหิน ตัวแหวนควรมีลักษณะเป็นแฟชั่นหยักๆ หรือเป็นคลื่น หัวแหวนมีสีสัน สาวๆ จะ ส ว ม แหวนนิ้วไหนก็ได้ ไม่ควร ส ว ม แหวนซ้อนกันมากจนเกินไป เพราะจะมีปัญหาด้านความรัก หรือรักอิสระเกินไป

คนเกิดวันเสา ร์ แหวนที่เหมาะกับคุณ คือ แหวนขนาดใหญ่ เน้นสีโทนม่วง และให้ ส ว ม ที่นิ้วมือข้างซ้าย ที่ทำด้วย ทองคำ เงิน หรือหิน ตัวแหวนควรมีความพอดีกับนิ้ว หรือค่อนข้างใหญ่กว่านิดหน่อย หัวแหวนเน้นสีโทนม่วงๆ ควร ส ว ม แหวนที่นิ้วชี้ นิ้วกลาง หรือนิ้วนางไม่ควร ส ว ม แหวนพร้อมกันหลายวง

ใส่แหวนเส ริ ม ดว ง นิ้วไหนเส ริ ม ดว ง ด้านใด

นิ้วโป้ง

การ ส ว ม แหวนนิ้วโป้งข้างซ้าย บ่งบอกถึง ความมั่นใจในตัวเอง บางคนมั่นใจมาก เผด็จการ คนที่ทำงานเกี่ยวกับการใช้คำสั่ง ต้องสั่งคนเยอะๆ หาก ส ว ม แหวนนิ้วโป้งจะช่วยเส ริ ม ดว ง บารมี แต่ถ้าใครที่คิดว่าตัวเองมีความมั่นใจจนเกินตัว อย ากจะลดความมั่นใจที่มีมากเกินให้อยู่ในระ ดั บ สมดุล ให้ใส่แหวนที่นิ้งโป้งข้างขวาจะสามารถช่วยได้

นิ้วชี้

นิ้วชี้ เป็นนิ้วที่บ่งบอกถึง การมีเหตุมีผล เหมาะสำหรับคนที่ต้องการเป็นผู้นำ เป็นใหญ่เป็นโตในหน้าที่การงาน การใส่แหวนที่นิ้วชี้ข้างซ้ายจะช่วยเส ริ ม ดว ง เรื่องนี้ได้ และในทางตรงกันข้ามคนที่ ส ว ม แหวนนิ้วชี้ข้างขวา แสดงว่าเป็นคนที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ดี

นิ้วกลาง

สำหรับนิ้วกลาง เป็นนิ้วของการตัดสิน นิ้วแห่งเหตุและผล คนที่ ส ว ม แหวนนิ้วกลางข้างซ้ายมักจะต้องทำงานเกี่ยวกับการตรวจสอบ คอยตัดสินใจ คอยจับผิดคนนั้นคนนี้อยู่ตลอดเวลา แต่ในทางกลับกันคนที่ ส ว ม แหวนนิ้วกลางข้างขวาจะเน้นเรื่องของอารมณ์ เช่น คนที่ทำงานเกี่ยวกับศิลปะ หรือถ้าใครที่มีช่องว่างระหว่างนิ้วกลางนิ้วนางเยอะการ ส ว ม แหวนที่นิ้วกลางก็จะช่วยปิดช่องว่างระหว่างนิ้วได้ ไม่ให้เงินทองรั่วไหล

นิ้วนาง

คนที่ ส ว ม แหวนนิ้วนางข้างซ้าย จะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ คิดสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ ส่วนคนที่ ส ว ม แหวนนิ้วนางข้างขวาจะเป็นคนที่อยู่กับกฏระเบียบยึดติดกับกฏกติกามากเกินไป

นิ้วก้อย

คนที่ ส ว ม แหวนนิ้วก้อยข้างซ้าย เหมาะมากกับการทำงานที่เกี่ยวกับการสื่อสา ร โดยตรง โดยเฉพาะการพูด คนที่ทำงานเกี่ยวกับการขาย เจรจา ติดต่อสื่อสา ร หาก ส ว ม แหวนนิ้วก้อยข้างซ้ายจะช่วยส่งเส ริ ม ให้คนเชื่อถือในคำพูดได้เป็นอย่ างดี แต่ถ้าหากใครที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนพูดเยอะ(เกรงว่าคนรอบข้างจะรำคาญเอาได้) ใส่แหวนนิ้วก้อยข้างขวาก็จะช่วยลดตรงนี้ได้เช่นกัน

เรียบเรียง showbizinfoo.com

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ความเชื่อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

ภ า พห้องพักที่แคบ สุด ๆ เอาไว้เพียง ซุ กหัวนอน

เรียกว่าเป็นเรื่องอีกแง่มุมหนึ่งของคนประเทศ เ ก า ห ลี ที่เราอาจจะคิดว่าเขาสบายแต่ต้องบอกว…