Home ความเชื่อ สายมูเผยสถานที่ข อพรศักดิ์สิnธิ์ เชื่ อกันว่า ไหว้แล้วได้ตามที่ข อ

สายมูเผยสถานที่ข อพรศักดิ์สิnธิ์ เชื่ อกันว่า ไหว้แล้วได้ตามที่ข อ

2 second read
0
0
870

3 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สายมูเผย ไหว้แล้วมีแต่ดวงดี

การไหว้เสมือนเป็นการไหว้เพื่อเอ าฤกษ์เอ าชัย ให้กับตัวเองและคนในครอบครัว โดยเฉพาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 3 แห่งนี้ นอกຈากจะเ อาฤกษ์เอ าชัยแล้ว ยังดวงดีอีกด้วย แนะนำให้ไปไหว้เลยค่ะ

ข องที่เตรียมใช้กราบไหว้ข อพร ในแต่ละที่

1 บายศรีปากชาม 1 คู่

2 ธูป เทียน ต้องเตรียมไปเอง (จำนวนธูป เทียน ตามแต่ละสถานที่กำหนด)

3 ต้องไหว้ทั้งสามแห่งให้ครบภายใน 1 วัน เวลาอธิษฐาน ต้องตั้งจิตให้นิ่ง ตั้งใ จข อพร

ไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

อธิษฐาน เพื่อข อให้ชีวิตเรามีหลักนำชัยให้กับตัวเอง

ชีวิตครอบครัวมั่นคง ไ ม่โคลงเคลง

ตั้งนะโม 3 จบ

ศรีโรเม เทพเทวานัง พระหลักเมืองเทวานัง พระภูมิเทวานัง ทีปธูปจะบุปผัง สักการะวันทนัง สูปพยัญชนะ สัมปันนัง
สารีนัง อุททะกัง วะรัง เตปิตุมเห อานุรักษ์ขันตุ อาโรขเยนะ สุเขนะจะ

ไหว้พระแม่ธรณี

เพื่อให้ท่านเปิดทางให้กับเรา

จะเดินทางไปทิศทางไหนข อให้แคล้วคลาด

ประสบความสำเร็จ อุปสssคอย่ าให้มี

ให้จิตใ จหนักแน่น ดั่งแม่ธรณีที่แข็ งแกร่ ง มั่นคง

ตั้งนะโม ๓ จบ

“อิตติสุขคะโต อะระหัง พุทโธ นะโมพุทธายะ ปฐวีคงคา พระภูมิมะเทวา ขะมามิหัง”

แล้วตั้งจิตระลึกถึงองค์พระแม่ธรณีบีบมวยผม ขอพรท่าน ขอบุญบารมีท่าน แจ้งความจำเป็นในการที่ต้องขายบ้านหรือที่ดิน และขอให้ท่าอำนวยพรให้มีผู้ที่สนใจมาติดต่อซื้อบ้านหรือที่ดินแปลงนี้ เพื่อจะได้มีการพัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้นต่อไป

เสร็จแล้ว ปักธูปลงในถ้วยที่ใส่ข้าวสารมา แล้วรอจนธูปหมดดอก ทิ้งเวลาไว้สักระยะหนึ่ง ก็นำผลไม้ไปแจกจ่าย นำเมล็ดถั่วทั้งสี่อย่างและเมล็ดข้าวสารมาผสมรวมกัน นำไปโปรยรอบๆที่ดินของเรา ถ้าเป็นบ้านหรืออาคาร ให้โปรยจากภายในบ้านก่อน แล้วค่อยออกมาโปรยให้รอบบริเวณ เป็นอันเสร็จพิธีขอพรต่อองค์พระแม่ธรณีบีบมวยผม

ไหว้พระแก้วมรกต

เพื่อข อให้ชีวิตเราและคนในครอบครัว มีความสมบูรณ์

สุขภาพแข็ งแร ง ร่ำsวຍๆ คิดสิ่งใดข อให้สมหวังดั่งใ จปรารถนา

ตั้งนโม (3จบ) แล้ว กล่าวคำบูชาพระแก้วมรกต

พุทธะมะหามะณีระตะนะปะฏิมากะรัง ปูเชมิ

ทุติยัมปิ พุทธะมะหามะณีระตะนะปะฏิมากะรัง ปูเชมิ

ตะติยัมปิ พุทธะมะหามะณีระตะนะปะฏิมากะรัง ปูเชมิ

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ มะหาเตโช เจวะ มะหาปัญโญ

จะ มะหาโภโค จะ มะหายะโส จะ ภะวันตุ เม

นิพพานัสสะ ปัจจะโย โหตุ

ข้าพเจ้า ขอบูชาคุณพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสังฆเจ้า คุณพระบิดามารดา ครูบาอาจารย์

ข้าพเจ้าชื่อ………….. นามสกุล………..(หากหญิงแต่งงานแล้วให้บอกว่าต่อไปว่า นามสกุลเดิมข้าพเจ้าคือ…………….)

ขอถวายนมัสการ ขอบูชา ขอขมา ขอพร พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หลวงพ่อพระแก้วมรกตแล้วอธิษฐานขอพร พรใดที่ข้าพเจ้าขอพระบารมี องค์พระแก้วมรกต พระเทพบิดร เทวาอารักษ์พระศาสนาและผีเมืองผีวัง จงดลบันดาลให้เป็นผลสำเร็จ เป็นผลสำเร็จ เป็นผลสำเร็จ ด้วย วาละลุกัง สังวาตังวา (๓จบ)

แล้วนำธูปไปปัก ดอกไม้ไปวางบูชาให้ยกพานเครื่องบูชาจรดเหนือหัวแล้วกล่าวคำข้างต้นอีกครั้งและให้นำมาลัยดาวเรืองและมะลิเข้าไปไหว้ด้านในหน้าองค์พระแก้วมรกต แล้วกล่าวคาถานี้อีกครั้งเป็นอันเสร็จ โดยอาหารและเงินให้เป็นทานไม่ต้องนำกลับ

ขอบคุณที่มาข้อมูล rahuslub

Load More Related Articles
Load More By adminsk
Load More In ความเชื่อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

น้ำล้นถัง แต่ดูข้างก๊อกแล้วควรไปปิดหรือปล่อยเอาไว้ดี

ถ้าหากพูดถึงสัตว์ที่หลายคนกลัว คงต้องนึกถึงงูกันอย่างเเน่นอน เพราะรูปลักษณ์ที่น่ากลัว พิ ษ…