Home ทั่วไป สืบทอดเชื้อสาย 10 นามสกุลเก่าแก่ ใช้มาจนถึงปัจจุบันของไทย

สืบทอดเชื้อสาย 10 นามสกุลเก่าแก่ ใช้มาจนถึงปัจจุบันของไทย

0 second read
0
0
1,107

หากกล่าวถึง นามสกุลดังเก่าแก่ในประเทศเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ มีนามสกุลอะไรบ้าง และมีที่มาอย่างไร จนลูกหลานได้สืบทอด เ ชื้ อ สายใช้มาจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นในวันนี้เราใช้นำข้อมูลเกี่ยวกับนามสกุลเก่าแก่ที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนมาให้ศึกษาเรื่องราวเพื่อเป็นความรู้

1.”บุนนาค” นับว่าเป็นตระกูลที่เก่าแก่ที่สืบ เ ชื้ อ สายมาจากพ่อค้าชาวเปอร์เซีย ( อิ ห ร่ า น) มีนามว่า “เฉกอะหมัด” ที่เข้ามารับ ร า ช การในกรุงศรีอยุธยา ต่อเนื่องมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ และยังเป็นตระกูลต้นกำเนิดของพระมเหสี พระ ร า ช โอรสและธิดาอีกหลายพระองค์

2.”ณ บางช้าง” สกุลเก่าแก่ที่สืบสายมาแต่ ขุนนางและเจ้านายในวงศ์พระร่วงแห่งกรุงศรีอยุธยา และยังเป็นต้นกำเนิดของท่านผู้หญิงนาคภริยาเอกในเจ้าพระยาจักรี ภายหลังท่านผู้หญิงนาคผู้นี้ก็คือ สมเด็จพระอมรินทราบรม ร า ช ินีในรัชกาลที่ 1 และเป็นพระบรม ร า ช ชนนี(แม่)ในรัชกาลที่ 2

3.”วัชโรทัย” สืบสกุลมาจากพระยาอุทัยธรรม เจ้ากรมภูษามาลาในรัชกาลที่ 1 เคยรับ ร า ช การเป็นภูษามาลาในสมัยกรุงศรีอยุธยา แต่เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกขึ้นปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ จึงเข้ามาถวายตัวเป็นข้าทูลละอองพระบาท จึงทำให้สกุลวัชโรทัยรั้งตำแหน่งหน้าที่ภูษามาลาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบัน

4.”สุจริตกุล” ต้นตระกูล คือหลวงอาสาสำแดง และท้าวสุจริตธำรง ผู้สืบ เ ชื้ อ สายมาจากขุนนางใน ร า ช สำนักกรุงศรีอยุธยาจวบจนกรุงรัตนโกสินทร์

5.”ณ ป้อมเพชร” เป็นตระกูลเก่าแก่ที่สืบทอดมาแต่สมัยกรุงสรีอยุธยา และพระสมุทบุรานุรักษ์ (ขำ) ต้นสกุล ต่อมาได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯเลื่อนบรรดาศักดิ์เป็น “พระยาชัยวิชิตวิศิษยฏ์ธรรมธาดา” (ขำ ณ ป้อมเพชร์) อธิบดีกรม ร า ช ทันฑ์คนแรกของประเทศ ไ ท ย

6.”โรจนกุล” ตระกูลของเจ้าพระยาพิษณุโลก สืบ เ ชื้ อ สายมาจากบิดาซึ่งเป็นพราหมณ์ชื่อ “พราหมณ์ศิริวัฒนะ” ร า ช ปุโรหิตในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 3 แห่งกรุงศรีอยุธยา

7.”อมาตยกุล” เป็นตระกูลที่ถวายงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทมากว่า 3 ร า ช วงศ์ 15 รัชกาล ตั้งแต่แผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวปราสาททอง กรุงธนบุรี มาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ นอกจากนี้ลูกหลานส่วนใหญ่จะเป็นข้า ร า ช การเกือบทั้งสิ้น

8.”ณ นคร” สืบ เ ชื้ อ สายมาจากพระเจ้าขัตติย ร า ช นิคม สมมติมไหสวรรย์ เจ้าผู้ครองนครศรีธรรม ร า ช แห่ง ร า ช วงศ์ศรีธรรมาโศก ร า ช มีบรรดาศักดิ์เป็นหลวงนายสิทธิ์ นายเวรมหาดเล็กในสมเด็จเจ้าฟ้าอุทุมพร กรุงศรีอยุธยา ต่อมาได้รับตำแหน่งเป็นปลัดเมืองนครศรีธรรม ร า ช

9.”บุรณศิริ” เจ้าพระยาสุธรรมมนตรี ต้นตระกูล “บุรณศิริ” เป็นผู้สืบ เ ชื้ อ สายจากพราหมณ์เมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย เข้ารับ ร า ช การตั้งแต่สมัยแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหา ร า ช แห่งกรุงศรีอยุธยา ครั้นถึงรัชกาลที่ 4 ต้นตระกูล บุรณศิริ ได้รับพระ ร า ช ทานบรรดาศักดิ์เป็น “เจ้าพระยาธรรมกรณาธิบดี” เสนาบดีกระทรวงวัง ต่อมาเมื่อชราได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯเปลี่ยน ร า ช ทินนามเป็น “เจ้าพระยาสุธรรมมนตรี”

10.” ร า ช ตระกูลสายสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก” ซึ่งสืบ เ ชื้ อ สายมาจาก เจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน) เสนาบดีพระคลังในรัชกาลสมเด็จพระเพท ร า ช า ผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเป็นออกพระวิสุทธสุนทร และได้เดินทางไปถวายพระ ร า ช สาส์นของสมเด็จพระนารายณ์มหา ร า ช ยัง ร า ช สำนักของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 เมื่อ พ.ศ. 2228 มีดังนี้ นรินทรางกูร เทพหัสดิน มนตรีกุล อิศรางกูร เจษฎางกูร นรินทรกุล

ขอบคุณที่มาข้อมูล คลังประวัติศาสตร์ ไ ท ย

Load More Related Articles
Load More By adminsk
Load More In ทั่วไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

สุดเวทนา ยายชรากับลูก พิก ๅ ร หาเก็บของเก่า ต่อลมหายใจไปวันๆ

เป็นเรื่องที่สะท้อนให้เห็นชีวิตความลำบาก เมื่อ เฟซบุ๊ก Poramet Misomphop ออกมาเล่าความรันท…