Home ข่าวโซเชียล หนึ่งเดียว ในภาคเหนือ ต้นโพ ธิ์ สีชมพู เป็นบุญตาของชา ว ไท ย

หนึ่งเดียว ในภาคเหนือ ต้นโพ ธิ์ สีชมพู เป็นบุญตาของชา ว ไท ย

10 second read
0
0
767

คำว่า “โพธิ” แต่เดิมแล้วมิได้เป็นชื่อต้นไม้ชนิดใดชนิดหนึ่ง หากแต่เป็นชื่อเรียกของต้นไม้ที่wระสัมมาสัม พุ ท ธเจ้าแต่ละwระองค์ทรงประทับใต้ต้นไม้ต้นนั้น ๆ และได้ตรัสรู้ ต้นโพ ธิ์ จึงมีความหมายว่า ต้นไม้แห่งการตรัสรู้ (โพธิ แปลว่า เป็นที่รู้หรือเป็นที่ตรัสรู้) และยังเป็นต้นไม้ที่ชาว พุ ท ธ พราหมณ์ และฮินดูให้ความเคารพนับถือกันอย่างสูงอีกด้วย

เป็นภาพที่แช ร์กันมากที่สุดเลยในตอนนี้ ใครๆเห็นต่างก็พากันปลื้มใจกันทั้งนั้นเลยค่ะ กับเรื่องราวที่จะมาเ ผ ย แ พ ร่ ให้เห็นกันทั่วในวันนี้ เพราะเมื่อไม่นานมานี่เองค่ะ ได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง

โดยเขานั้นได้ใช้ชื่อว่า Nuttaporn Moungoon เขานั้นได้ออกมา โ พ ส ต์ รูปของต้นโพ ธิ์ ต้นหนึ่ง ซึ่งเป็นต้นโพ ธิ์ ที่มีลักษณะที่แต กต่างไปกับต้นอื่นๆที่เรานั้นเคยเห็นมา

สำหรับใน โ พ ส ต์ ของเขานั้น มีข้อความด้วยว่า ต้นโพ ธิ์ สีชมพู พิกัดอยู่ที่เช็ คอินเลย ถามสิริก็รู้ 55555 ใครว่างๆผ่านมาแถวนี้มาแวะชมกันน๊าา วันนี้มีเวลาว่างเลยถือโอกาสมาไหว้wระทำบุญด้วยเลยต้นโพ ธิ์ ในรูปว่าสวยแล้วของจริงสวยกว่า ”

ต้นโพ ธิ์ ที่พบเห็นนี้นั้น ใบของเขาจะเป็นสีชมพูช่างสวยสดงดงามอย่างมากๆ ที่บริเวณพุ่มนั้นสูงประมาณ 1.20 เมตร ต้นโพ ธิ์ ชมพูนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่วัดโพ ธิ์ ทอง ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ห่างจากตลาดบางมูลนากไปทางชุมแสง ประมาณ4กิโลเมตร

หากผู้ใดนั้นผ่านไปมา ก็แวะเข้าไปชมกันได้นะคะ เ ชื่ อ ว่าสักครั้งหนึ่งอย่าให้พลาดอย่างเด็ดขา ด คาดว่าต้นโพ ธิ์ ชมพูต้นนี้ จะมีเวลาออกใบถึง 4 เดือน ระหว่างเดือนมีนาคม จนถึง มิถุนายน

ต้นโพ ธิ์ หรือ ต้นwระศรีมหาโพ ธิ์ เป็นต้นโพที่wระโคตมพุธทธเจ้าเคยประทับและตรัสรู้ ดังปรากฎในคัมภียร์ทางwระ พุ ท ธ ศ า ส น า ว่าต้นโพ ธิ์ เปรียบได้กับ พุ ท ธอุเทสิกเจดีย์อย่างหนึ่ง ทำให้พันธ์ต้นโพกลายเป็นพันธิ์ไม้ที่เป็นที่เคารwนับถือของชาว พุ ท ธเสมอมานับสมัย พุ ท ธกาล ต้นโพ ธิ์ ในwระ พุ ท ธประวัติสองต้น

คือ ต้นwระศรีมหาโพ ธิ์ ณ พุ ท ธคย า สถานที่ตรัสรู้ และต้นอานันท์โพ ธิ์ ณ วัดเชตวันมหาวิหาร ซึ่งอานันท์โพ ธิ์ ยังคงยืนต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยคำว่า ต้นwระศรีมหาโพ ธิ์ นั้น อาจหมายถึงต้นที่อยุ่ที่ พุ ท ธคย า ต้นโพ ธิ์ ที่สืบมากจากหน่อโพ ธิ์ ตรัสรู้ที่ พุ ท ธคย า หรือต้นโพ ธิ์ ที่เป็นอุเทสิกเจดีย์อื่นๆ ก็ได้ เช่น ต้นโพตามวัดต่างๆ

จริงๆแล้ว ต้นโพ ธิ์ มีถิ่นกำเนิดใน ป ร ะ เ ท ศ อินเดีย จัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ผลัดใบ แตกกิ่งก้านสาขาออกเป็นพุ่มตรงส่วนยอดของลำต้น

ปลายกิ่งลู่ลง กิ่งอ่อนเกลี้ยง ตามกิ่งมีรากอากาศห้อยลงมาบ้าง ลำต้นมีความสูงประมาณ 20-30 เมตร ลำต้นมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.5-3 เมตร และมีน้ำ ย า งสีขาว เปลือกต้นเรียบเป็นสีน้ำตาลปนเทา

โคนต้นเป็นพูพอนขนาดใหญ่ โดยจัดเป็นพรรณไม้ที่มีรูปทรงของลำต้นส่วนงามชนิดหนึ่ง ข ย า ยพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ด ใช้กิ่งชำ หรือใช้กระโดงจากราก แต่ส่วนมากแล้วจะเจริญเติบโตจากสัตว์นำพา เช่น

นกมากินเมล็ดและไปถ่ายทิ้งไว้ ก็จะเกิดเป็นต้นใหม่ขึ้นมา เจริญเติบโตได้ในดินทุกชนิด ต้องการน้ำปานกลาง พบขึ้นทั่วไปทั้งในทวีเอเชีย ปากีสถาน จีนตอนใต้ และภูมิภาคอินโดจีน

ในไทยพบในธรรมชาติน้อยมาก เข้าใจว่ากระจายพันธุ์มาจากต้นที่มีการนำมาปลูกเอง และพบขึ้นมากตามซากอาคาร และนิยมปลูกกันทั่วไปในวัดทุกภาคของ ป ร ะ เ ท ศ ไทย

ขอขอบคุณที่มาข้อมูล aabpost, parinyacheewit

Load More Related Articles
Load More By adminsk
Load More In ข่าวโซเชียล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

อ้อม พิยดา ยังสวยไม่เปลี่ยนในวัย47 ปีเต็ม

เชื่อว่าใครที่เกิดในยุค 90 ต้องรู้จักเธอคนนี้ พิยดา จุฑารัตนกุล หรือ คุณอ้อม ตลอดระยะเวลาท…