Home ข่าวโซเชียล หมอแนะ “ปลูกต้นตะขบ” กรองลดฝุ่นละอองได้ดี แก้ปั ญ ห าระยะยาวได้

หมอแนะ “ปลูกต้นตะขบ” กรองลดฝุ่นละอองได้ดี แก้ปั ญ ห าระยะยาวได้

6 second read
0
0
1,266

เมื่อไม่นานมานี้ สำ นั กงานปลัด ก ระ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข จ.นนทบุรี แพทย ส ภ า และ ก ระ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข ร่วมกับกรุงเทพมหานคร จัดเสวนาเรื่อง “ฝุ่นละออง PM2.5 กับปัญหาสุขภาพและแนวทางแก้ไข” โดยมีอาจารย์แพทย์และนักวิชาการ รวมถึงคนแวดวง ส า ธ า ร ณ สุ ขและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังอย่ างพร้อมเพรียงกัน

ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกแพทย ส ภ า กล่าวว่า ขณะนี้ ป ร ะ ช า ช น กำลัง ตื่ น ตัวและต้องหาซื้อหน้ากาก N95 ซึ่งความจริงไม่จำเป็นต้องวิ่งตามหา N95 ด้วยวิธีเดียว เพราะยังมีวิธีอื่นอีกมาก อีกทั้ง ส ภ า วะอากาศใน 1 วันมีความแตกต่างกันตามช่วงเวลา การปิดประตู-หน้าต่างหรือการออกนอกพื้นที่ก็เช่นกัน อย่ า ตื่ น ต ร ะ ห น กจนไม่เป็นทำอะไร ส่วนในประเด็นการปลูกต้นไม้เพิ่มนั้น ต้นไม้ทั้งหมดสามารถใช้ได้ แต่บางชนิด เช่น ต้นตะขบ ลักษณะใบที่เป็นขนสามารถดักจับฝุ่นขนาดเล็กได้ดี การปลูกต้นไม้จึงเป็นแนวทางที่ทุกคนทำได้ ยังไม่หวังว่าทำวันนี้จะได้พรุ่งนี้ แต่อย่ างน้อยสร้างออกซิเจนและเพิ่มประสิทธิภาพให้อากาศ หากเริ่มทำวันนี้ปัญหาในอนคตก็จะลดลง

นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ฝุ่นนับเป็น ส า เ ห ตุ การ ต า.ย ก่อนเวลาอันสมควร ซึ่งสถานการณ์ของ ไ ท ย จะเกิดขึ้นในฤดูหนาวปลายปีต่อต้นปี โดย ส ภ า พอากาศที่นิ่งและลมสงบ ฝุ่นได้ขังตัวอยู่ระดับล่าง ทำให้คน สู ด ด ม เข้าไป โดยในช่วงเดือนพ.ย.ปี 61 ระดับของอากาศยังอยู่ที่สีเขียว กระทั่งเมื่อธ.ค. กลับมาเป็นสีส้ม จากนั้นลดลงช่วงปีใหม่เพราะเนื่องจากฝนตกลงมา และได้เพิ่มระดับขึ้นเป็นสีสมและแดงเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน อย่ างไรก็ดีผู้ที่เป็นโ ร ค ห อ บ หื ด จะถูกกระตุ้นได้เร็วว่าโ ร คอื่นๆ

นายแพทย์ดนัย ธีวันดา ยังเปิดเผยว่า ข้อมูลจากทั่วโลกพบว่า 9 ใน 10 ของประชากรที่สัมผัสฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานส่งผลให้เกิดโ ร ค ไ ม่ ติ ด ต่ อ เป็น ส า เ ห ตุ อันดับ 2 รองจากการสู บ บุ ห รี่ แบ่งเป็น โ ร ค ห ล อ ด เ ลื อ ด ส ม อ ง 24 % ป อ ด อุ ด กั้ น เ รื้ อ รั ง 43% โ ร ค หั ว ใ จ ข า ด เ ลื อ ด 25% และ ม ะ เ ร็ ง ป อ ด 29 % และในทุกปีประชากรจำนวน 7 ล้านคน จะเ สี ย ชี วิ ตก่อนเวลาอันควรจากม ล พิ ษ ทางอากาศ

โดยเด็ก 0-5 ปี เ สี ย ชี วิ ต จากมลพิษทางอากาศ 5.7 แสนคนต่อปี และกระทบต่อพัฒนาการและความสามารถในการรับรู้ ทั้งนี้ในปี 2561 พบว่ามีการเ สี ย ชี วิ ตจากม ะ เ ร็ ง ป อ ด 1.8 ล้านคน และพบผู้ ป่ ว ย รายใหม่ 2.1 ล้านคน คิดเป็น 11.6% ของผู้ ป่ ว ย รายใหม่ทั้งหมด

นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผู้แทน ร า ช วิ ทย าลัยอายุรแพทย์แห่ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ระบุว่า สิ่งที่ต้องแยกคือ ตื่ น กลัวและ ตื่ น ตัว ความจริงเรื่อง PM2.5 ไม่ใช่ของใหม่ที่เพิ่งเกิดแต่มีหลายปีแล้ว แต่การ ตื่ น ตัวเฉพาะหน้าจะรับมืออย่ างไร และระยะย าวจะทำอย่ างไร ถ้าอากาศอยู่ในระดับสีส้มย าวทั้งปี ก็จะเท่ากับสูบบุหรี่ครึ่งซอง ระยะ 30 ปี ถ้าสีแดงก็จะเท่ากับสู บ บุ ห รี่ 1 ซอง ระยะเวลา 30 ปี แต่กลุ่มที่น่าเห็นใจ คือ คนทำงานกลางแจ้ง อาทิ พ่อค้าแม้ค้า ตำรวจจราจร คนทำความสะอาด คนที่ขับรถสาธารณะ รปภ. โดยจะมีอาการตั้งแต่หอบ ความดับ จนไปถึงระยะย าวอั ม พ ฤ ก ษ์ อั ม พ า ต ดังนั้นเมื่อกลับบ้านใช้น้ำสะอาดล้างตาและล้างจมูก หากพบว่าดวงตาแดงมากๆ ให้รีบมาพบแพทย์ทันที

น.ส.ช่อผกา วิริย านนท์ ผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่ายต้นไม้ในเมือง กล่าวว่า ฝุ่นเป็นปัญหาระดับโลก ซึ่ง ส า เ ห ตุ คงไม่ใช่แค่การสันดาปที่ไม่สมบูรณ์ของเครื่องยนต์ โดยวิธีลงทุนถูกที่สุด แต่ได้ผลสูงสุดในระยะย าว เป็นหนึ่งตัวช่วยแก้ไขได้ คือ ต้นไม้ในเมืองจะฟอกอากาศให้ดีขึ้น ควรมาช่วยกันเพิ่มต้นไม้ ถ้าเราไม่ปลูกต้นไม้ให้สัมพันธ์ต่อประชากร ปัญหาก็ยังคงอยู่ โดยไม้พุ่มจะกรองอากาศระดับล่าง และไม่ใหญ่จะกรองอากาศชั้นบน พร้อมเสนอแนวทาง 7 มาตรการ

1 หยุดตัดต้นไม้หัวกุด ให้ต้นไม้ที่มีได้แตกกิ่ง ก้าน ใบ

2 อบรมรุกขกร ทุกหน่วยงานและทุกบริษัทรับตัดต้นไม้

3 ดูแลระบบรากต้นไม้

4 วางแผนการปลูกเพิ่ม

5 เพิ่มมาตรการทาง ก ฎ ห ม า ย ให้ต้นไม้เป็นสมบัติสาธารณะ

6 บูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการต้นไม้ในเมือง และ

7 เสนอคณะ รั ฐ ม น ต รี เป็นหนึ่งในแผนระยะย างของชาติ เพราะการปลูกต้นไม้เราต้องคิดถึงคนที่ไม่มีความพร้อมที่จะรับมือกับฝุ่นบ้าง

ขอบคุณที่มา liekr

เรียบเรียง showbizinfoo.com

Load More Related Articles
Load More By adminsk
Load More In ข่าวโซเชียล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

น้ำล้นถัง แต่ดูข้างก๊อกแล้วควรไปปิดหรือปล่อยเอาไว้ดี

ถ้าหากพูดถึงสัตว์ที่หลายคนกลัว คงต้องนึกถึงงูกันอย่างเเน่นอน เพราะรูปลักษณ์ที่น่ากลัว พิ ษ…