Home ความเชื่อ หมั่นอุทิศ บุ ญ пรวดน้ำบ่อยๆ ให้เป็น บุ ญ นั้นจะสำเร็จครบถ้วน

หมั่นอุทิศ บุ ญ пรวดน้ำบ่อยๆ ให้เป็น บุ ญ นั้นจะสำเร็จครบถ้วน

2 second read
0
0
1,685

ประเพณีกรวดน้ำนั้น เริ่มขึ้นตั้งแต่สมัยพุทธกาล โดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้สอนให้ พระเจ้าพิมพิสาร ซึ่งได้มาทำบุญเลี้ยงพระ ทรงหลั่งทักษิโณทก (กรวดน้ำ) เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการ “อุทิศส่วนบุญส่วนกุศล” ให้แก่พระญาติที่ล่วงลับของพระองค์ นับตั้งแต่นั้นมา เวลาทำบุญจึงนิยมใช้การกรวดน้ำเป็นสัญลักษณ์แทนการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล

เพื่อให้จำง่ายไม่สั บส น จึงขอแ ย กเป็นข้อๆ ดังนี้

1 การกรวดน้ำมี 2 วิธี คือ

กรวดน้ำเปียก คือ ใช้น้ำเป็นสื่อ รินน้ำลงไปพร้อมกับ อุ ทิ ศ ผล บุ ญ กุศลไปด้วย

กรวดน้ำแห้ง คือ ไม่ใช้น้ำ ใช้แต่สิบนิ้ วพนมอธิษฐาน แล้ว อุ ทิ ศ ผล บุ ญ กุศลไปให้

2 การ อุ ทิ ศ ผล บุ ญ มี 2 วิธี คือ

อุ ทิ ศ เ จ าะจง ได้แ ก่ การออ กชื่อผู้ที่เราจะให้ท่านรับ เช่น ชื่อพ่อ แม่ ลูก หรือใครก็ได้

อุ ทิ ศ ไม่เ จ าะจง ได้แ ก่ การกล่ๅวรวมๆกันไป เช่น ญาติทั้งหล าย เจ้าก ร ร มนายเ ว ร

และส ร ร พสั ต ว์ทั้งหล าย เป็นต้น ทางที่ถูกควรทำทั้งสองวิธี คือผู้ที่มีคุณหรือมีเ ว รต่อ กันมาก

เรๅก็ควร อุ ทิ ศ เ จ าะจง ที่เหลือ ก็ อุ ทิ ศ รวมๆ

3 น้ำกรวด

ควรเป็นน้ำที่สะอ าด ไม่มีสีและก ลิ่ น และเมื่อ กรวดก็ควรรินลงในที่สะอ าดและไปเทในที่สะอ าด

และที่สำคัญ อ ย่ ารินลงกระโถนหรือที่ส ก ป ร ก

4 น้ำเป็นสื่อ – ดินเป็นพย าน

การกรวดน้ำมิใช่จะ อุ ทิ ศ ไปให้ผู้ต า.ยกินน้ำ แต่ใช้น้ำเป็นสื่อและใช้แผ่นดินเป็นพย านให้รับรู้ในการ อุ ทิ ศ ส่วน บุ ญ

5 ควรกรวดน้ำตอนไหนดี

ควรกรวดน้ำทันทีในขณะที่พระอนุโมทนาหรือหลังทำ บุ ญ เสร็จ แต่ถ้าไม่สะดวกจะทำตอนหลังก็ได้

แต่ทำในขณะนั้นดีกว่า ด้วยเหตุผล 2 ประการ คือ

– ถ้ามีเ ป รตญาติมาSอรับส่วน บุ ญ ท่านก็ย่อมได้รับในทันที

– การรอไปกรวดที่บ้านหรือ กรวดภายหลัง บางครั้งก็อาจลืมไป ผู้ที่เขาตั้งใจรับก็อด ผู้ที่เราตั้งใจจะให้ก็ช ว ดไปด้วย

6 ควรรินน้ำตอนไหน

ควรเริ่มรินน้ำพร้อมกับตั้งใจ อุ ทิ ศ ในขณะที่พระผู้นำเริ่มสวดว่า “ยะถาวาริวะหาปูรา…”

และรินให้หมดเมือ่พระว่ามาถึง “…มะณิโชติระโส ยะถา…” พอพระทั้งหมดรับพร้อมกันว่า

“สัพพีติโย วิวัชชันตุ…” เรๅก็พนมมือรับพรท่านไปจ นจบ จึงจะถือว่าถูกต้อง

7 ถ้ายังว่าบทกรวดน้ำไม่เ ส ร็ จ จะทำอ ย่ า งไร

ก็ควรใช้บทกรวดน้ำที่สั้นๆหรือใช้บทกรวดน้ำย่อ ก็ได้ เช่น

“อิทัง โน ญาตีนังไหตุ สุ ขิต า โหนตุ ญาตะโย ขอ อุ ทิ ศ ส่วน บุ ญ นี้จงสำเร็จแ ก่ … (ออ กชื่อผู้ล่ ว ง ลั บ)

และญาติทั้งหล ายของข้าพเจ้าขอญาติทั้งหล ายจงเป็นสุ ขเถิด

หรือจะใช้แต่ภาษาไทยอ ย่ า งเดียวก็ได้ว่า “ขอ อุ ทิ ศ ส่วน บุ ญ กุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วนี้

จงสำเร็จแ ก่ พ่อ แม่ ญาติ ครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณเจ้าก ร ร มนายเ ว ร และส ร ร พสั ต ว์ทั้งหล าย

ขอจงได้รับส่วน บุ ญ กุศลครั้งนี้โดยเร็วพ ลั น และโดยทั่วถึงกันเทอญ”

ส่วนบทย าวๆ เราควรเอ าไว้กรวดส่วนตัว หรือ กรวดในขณะทำวัตรส ว ด ม น ต์รวมกันก็ได้

8 อ ย่ าทำน้ำสกปรกด้วยการเอ านิ้วไปรอไว้

ควรรินให้ไหลเป็นสายไม่ข า ดระยะ และไม่ควรใช้วิธี เกาะตัวกันเป็นกลุ่มหรือเป็นทาง

เหมือนเล่นงูกินหาง ถ้าเป็นในงานพิธีต่างๆ ให้เจ้าภาพหรือประธาน รินน้ำกรวดเพียงคนเดียว

หรือคู่เดียวก็พอ คนนอ กนั้นก็พนมมือตั้งใจ อุ ทิ ศ ไปให้

9 การทำ บุ ญ และ อุ ทิ ศ ส่วน บุ ญ

ควรสำรวมจิตใจ อ ย่ าให้จิตฟุ้ งซ่ าน ปลูกศรัทธา ความเ ชื่ อ

และความเลื่อมใสให้มั่นคงในจิตใจ ผลของ บุ ญ และการ อุ ทิ ศ ส่วน บุ ญ ย่อมมีอ า นิ ส งค์มาก

ผล บุ ญ ที่เรา อุ ทิ ศ ไปให้ ถ้าไม่มีใครมาSับก็ยังคงเป็นของเราอยู่ครบถ้วน

ไม่มีผู้ใดจะมาโ ก งหรือแ ย่งชิ งไปได้เลย

10 บุ ญ เป็นของกายสิทธิ์

ยิ่งให้ยิ่งมาก ยิ่งต ร ะ ห นี่ยิ่งน้อย ยิ่ง อุ ทิ ศ ให้คนอื่นหมดเลยเรๅก็ยิ่งจะได้ บุ ญ หมดเลย

ขอบคุณที่มา ครูบา ต้น บุ ญ เขมญาโณ

เรียบเรียง showbizinfoo.com

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ความเชื่อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

7อย่าง พกไว้ที่ตัวหรือวางไว้ที่ห้อง ช่วยเรียกทรัพย์เงินทอง

เป็นอีกหนึ่งเ ค ล็ ด ลั บ ของหลายๆคน สิ่งที่ควรมีไว้ติดตัวที่นำไปใช้แล้วได้ผลจริงๆมาดูกันว…