Home ความเชื่อ หลวงปู่ครูบาธรรมชัยแนะ มองไปทางไหนก็ติดๆ ขัดๆ แนะให้สวดเพียง 3 จบ

หลวงปู่ครูบาธรรมชัยแนะ มองไปทางไหนก็ติดๆ ขัดๆ แนะให้สวดเพียง 3 จบ

2 second read
0
0
1,892

ชีวิตของคนเรามีความไม่แน่นอน วันนี้เราอาจมี เ รื่ อ ง ราวดีๆเข้ามา ในวันพรุ่งนี้อาจจะมี เ รื่ อ ง ราวแย่ๆที่เราไม่ทันได้ตั้งตัวเข้ามาในชีวิตก็ว่าได้ วันนี้เราได้มีบท ส ว ด มนต์บทหนึ่งที่จะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆทุกคน เป็นบท ส ว ด ที่จะให้ชีวิตของเราแคล้วคลาดจากอุปสรรคและปัญหาต่างๆที่จะเข้ามาในชีวิตของเราได้ เพียงตั้งจิต และตั้งสมาธิให้ดี แล้ว ส ว ด ตามคาถา ต่อไปนี้

คาถาพระพุทธเจ้าห้ามทุกข์ ของหลวงปู่ครูบา ธ ร ร ม ชัย “วัดทุ่งหลวง” พระอริยสงฆ์ชื่อดังแห่งล้านนา

คาถาพระพุทธวิทย าคม (พระพุทธเจ้าห้ามทุกข์) หลวงปู่ครูบา ธ ร ร ม ชัย วัดทุ่งหลวง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ตั้ง นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (๓จบ)

พุทธัง ธัมมัง สังฆัง จาติกันตัง

มะระณะกัน ปาณาติกัน สารพัดกันกัน

พุทธัง อะระหัง จังงัง ภาเว

สัมปะฏิจฉามิ เม สัมมุขา สัพพาหะระติ เต

สัมมุขา อิอะระนัง อะระหัง กุสะลา

ธัมมา สัมพุทโธ ทุ สะ นะ โส นะโม พุทธายะ

ส ว ด ๓ จบ พระคาถานี้มีคุณวิเศษ ดลให้ชีวิตรุ่งเรือง แคล้วคลาด จากสิ่งร้าย อั น ต ร า ย ต่างๆ เป็นที่รักชื่นชมของผู้คนทั่วไปทุกแห่งหน

ประวัติของหลวงปู่ครูบา ธ ร ร ม ชัย

ครูบา ธ ร ร ม ชัย นามเดิมว่า กองแก้ว เมืองศักดิ เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2457 ตรงกับเดือน 9 เหนือ ขึ้น 14 ค่ำ ปีขาล ฉศก ทางเหนือเรียกว่า ปีกาบยี่ ร.ศ. 133 จุลศักราช 1276 ถือกำเนิดที่หมู่บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 6 ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เป็นบุตรของนายสุจา หรือหนานพรหมเสน

มารดาชื่อนางคำป้อ บิดามารดามีอาชีพแพทย์แผนโบราณและช่างไม้ ทำสวน ทำนา มีพี่น้องร่วมท้องมารดาเดียวกัน 7 คน ท่านเคารพบูชาในบิดา มารดามาก เชื่อฟังคำสั่งสอนอยู่ในโอวาทของผู้บังเกิดเกล้าอย่ างเคร่งครัด ท่านเป็นผู้มีนิสัยพูดจริง ทำจริง ไม่เหลาะแหละเหลวไหล สนใจใน ธ ร ร ม ะ ชอบเข้าวัดเข้าวามาตั้งแต่เล็ก ๆ เพราะบิดาเคยบวช เ รี ย น มาแล้วรอบรู้ในอรรถใน ธ ร ร ม จึงได้อบรมปลูกนิสัยลูกทุก ๆ คนให้ยึดมั่นในพระรัตนตรัย

ท่านได้เข้ารับการศึกษาจากโรง เ รี ย น ประชาบาล ณ บ้านสันป่าสัก จบชั้นประถมปีที่ 3 มีความประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตน กิริย ามารย าทเรียบร้อย มีความอุตสาหพย าย าม เป็นผู้มีความเสียสละ กตัญญูกตเวทีตาต่อบุพการี

เมื่อท่าน เ รี ย น จบชั้นประถม 3 อายุได้ 15 ปี ครูบา ธ ร ร ม ชัย ได้เข้าอบรมเป็นศิษย์วัดสันป่าสักอยู่ 3 เดือน หัดท่อง เ รี ย น เขียนอ่านตัวอักขระพื้นเมืองเหนือและ เ รี ย น ส ว ด มนต์สิกขาสามเณร โดยมีพระบิดา และพระอินหวันเป็นผู้สอน เมื่อท่อง เ รี ย น เขียนอ่านได้คล่องแล้ว จึงได้บวชเป็นสามเณรในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2471 เดือน 6 เหนือ ขึ้น 6 ค่ำ ปีมะโรง สัมฤทธิศก ทางเหนือเรียกว่าปีเบิกสี เจ้าอธิการคำมูล ธัมวงฺโส วัดแม่สารบ้านตอง เป็นอุปัชฌาย์

เป็นสามเณรอยู่ได้ 1 พรรษา มีความสนใจในสมถ ก ร ร ม ฐานมาก ไม่ว่าจะทำงานอะไรอยู่ที่ไหน จิตใจคอยครุ่นคิดอยู่แต่ เ รื่ อ ง การธุดงค์ของพระสงฆ์องค์เจ้า รุ่นครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ที่บวช เ รี ย น แล้วนิยมพากันเข้าป่าบำเพ็ญเพียรภาวนา แสวงหา ธ ร ร ม วิเศษ เราเป็นสามเณรน้อย ก็ได้ชื่อว่าบวช เ รี ย น เข้ามาอาศัยในพระ ศ า ส น า ควรจะออกเดินทางเข้าป่าดูบ้าง เพื่อแสวงหาพระ ธ ร ร ม อันวิเศษ

หลังจากครุ่นคิดไตร่ตรองอยู่หลายวัน ท่านจึงได้เข้าไปกราบลาสมภารเจ้าวัดว่า ขอลาเข้าไปบำเพ็ญ ก ร ร ม ฐานในป่าสักหนึ่งพรรษา สมภารเจ้าวัดตกใจ เพราะยังเห็นว่าเป็นสามเณรอ่อนพรรษา ไม่ประสีประสาใน เ รื่ อ ง อรรถ ธ ร ร ม ตลอดจนวัตรปฏิบัติของพระธุดงค์ดีพอ ขืนเข้าไปอยู่ป่าอาจจะเป็น อั น ต ร า ย ถึงแก่ชีวิตได้โดยง่าย จึงได้ห้ามปราบไว้ แต่ครูบา ธ ร ร ม ชัย หรือสามเณรกองแก้วในสมัยนั้น ก็ยืนกรานที่จะเดินธุดงค์เข้าป่า ไปกระทำความเพียรแต่เพียงผู้เดียวให้จงได้

สมภารเจ้าวัดอ่อนอกอ่อนใจ เลยอนุญาตให้ไปได้ตามปรารถนา ไม่อย ากชัด ศ รั ท ธ า ให้เป็นบาป และยังได้แนะนำแนวทางการปฏิบัติ ก ร ร ม ฐานในป่าให้หลายอย่ าง ด้วยความเมตตาเอ็นดู

สามเณรกองแก้ว (ครูบา ธ ร ร ม ชัย) บำเพ็ญ ก ร ร ม ฐานอยู่ในป่าห้วยน้ำดิบสามเดือน จึงได้กลับมาอยู่วัด ได้เข้า เ รี ย น นัก ธ ร ร ม กับพระภิกษุแดง วัดพระยืน ต่อมาเมื่ออายุ 19 ก็สอบนัก ธ ร ร ม ตรีได้ และได้ เ รี ย น นัก ธ ร ร ม โทที่วัดมหาวัน สอบนัก ธ ร ร ม โทได้เมื่ออายุ 20 ปี ในปีนี้เอง ท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ได้นามฉาย าว่า “ธมมชโย” ณ พัทธสีมา วัดหนองหล่ม ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

เมื่ออุปสมบทแล้วมาจำพรรษาอยู่ที่วัดสันป่าสักบ้านเกิด พระปินตาได้สึกออกไป พระอินหวันเป็นเจ้าอาวาส ครูบากองแก้ว ธมมชโย จึงได้รับแต่ตั้งให้เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสแทนพระปินตา ต่อมาท่านได้เป็นครูสอนนัก ธ ร ร ม ที่สำนักวัดสันป่าสักและวัดน้ำพุ ตำบลเดียวกัน และสอนโรง เ รี ย น ประชาบาลด้วย สอนอยู่เป็นเวลาถึง 6 ปี

ในระหว่างที่สอนอยู่นี้ เมื่อมีเวลาว่างก็ได้เดินทางไปนมัสการครูบาเจ้าศรีวิชัย ที่กำลังมีชื่อเสียงโด่งดังอยู่ในสมัยนั้น ได้ฝากตัวเป็นลูกศิษย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย และหมั่นไปมาหาท่านอยู่เสมอด้วยความเคารพเลื่อมใสบูชาเป็นปรมาจารย์

หลวงปู่ครูบา ธ ร ร ม ชัย ธัมมชโย มรณภาพด้วยอาการอันสงบเมื่อเวลา 20.30 น. ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2530 รวมสิริอายุได้ 73 ปี 6 เดือน หลวงปู่ครูบา ธ ร ร ม ชัย ธัมมชโยได้ประกอบ ภาระหน้าที่ของพระสงฆ์ ที่มีต่อ ป ร ะ เ ท ศ ช า ติ พระพุทธ ศ า ส น า พ ร ะ ม ห า ก ษั ต ริ ย์ได้ครบถ้วนบริบูรณ์ทุกประการ คณะศิษย์ได้อาราธนาพระสรีระร่าง ของหลวงปู่เก็บรักษาประดิษฐานไว้ในโลงแก้ว ณ วัดทุ่งหลวง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เพื่อให้ ศ รั ท ธ า ป ร ะ ช า ช น ได้กราบสักการบูชาจนถึงปัจจุบัน

ขอบคุณที่มา postsod

เรียบเรียง showbizinfoo.com

Load More Related Articles
Load More By adminsk
Load More In ความเชื่อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

น้ำเกลือขวดเขียว ทำอะไรได้สารพัดประโยชน์ มีติดบ้านไว้ก็อุ่นใจ

น้ำเกลือตัวนี้ ปราศจาก เ ชื้ อ เข้มข้น 0.9% ไม่ใส่วัตถุกันเสีย น้ำเกลือขวดสีเขียวที่คุณสาม…