Home ความเชื่อ หลวงพ่อจรัญ แนะให้ใส่บาตรแบบนี้ ชีวิตไม่มีตกอับหนุนนำให้ชีวิตดีขึ้น

หลวงพ่อจรัญ แนะให้ใส่บาตรแบบนี้ ชีวิตไม่มีตกอับหนุนนำให้ชีวิตดีขึ้น

2 second read
0
0
3,437

“การตักบาตร” ถือว่าเป็นการทำ บุ ญ ประจำวันของชาวพุทธ และชาวพุทธไท ยเชื่อว่า การออกบิณฑบาตของพระสงฆ์เป็นการช่วยโปรดสัตว์ที่อยู่ในอบายภูมิ

การตักบาตร คือประเพณีอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธปฏิบัติกันมาแต่สมัยพุทธกาล พระภิกษุจะถือบาตรออกบิณฑ บาตเพื่อรับอาหาร หรือทานอื่น ๆ ตามหมู่บ้านในเวลาเช้า ผู้คนที่ออกมาตักบาตรจะนำของทำทานต่าง ๆ เช่น ข้าว อาหารแห้ง มาถวายพระ

ประเพณีนี้ชาวพุทธถือกันว่าเป็นการสร้างกุศล และถือว่าเป็นการแผ่ส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับไปแล้วด้วย โดยเชื่อกัน ว่าอาหารที่ถวายไปนั้นจะส่งถึงญาติผู้ล่วงลับด้วย

ท่านพระธร รม สิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ) ท่านแนะนำว่า

ก่อนใส่บาตรให้จุดธูป 3 ดอกกลางแจ้ง ขอขมากร รม โดย ตั้ง นะโม 3 จบ แล้วกล่าวว่า”ข้าพเจ้าขอขมากร รมต่อเจ้ากร รมนายเวร ศัตรูหมู่มาร หมู่พาล ทุกภพทุกชาติ ขอให้อโหสิกร รม ให้ขาดจากกัน”

หลังใส่บาตรเสร็จทุกครั้ง ให้ ตั้ง นะโม 3 จบ แล้วกล่าวว่า

กุศลที่ลูกได้ทำแล้ว ขอถวายแด่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 5 พระองค์ ขอให้ทุกพระองค์ นำส่ง บุ ญ ให้ข้าพเจ้า มีเดช ปัญญา

โภคะ ขอให้สมหวัง สมปรารถนาทุกเรื่อง ขอให้มี บุ ญ บารมีเต็มขั้น เกิดสภาวะธร รม ตาม บุ ญ วาสนาที่ได้ทำมา จากทุกภพทุกชาติโดยเร็วเทอญ

และขออุทิศให้ เจ้ากร รมนายเวร ทุกภพทุกชาติ (วิญญาณ) ศัตรูหมู่มารหมู่พาล (เช่น มนุษย์,หุ้นส่วน,เพื่อน,ในครอบครัว) ทุกภพทุกชาติ

(เอ่ยชื่อได้ยิ่งดี) ขอให้อโหสิกร รม ขอให้ขาดจากกัน ณ เดี๋ยวนี้ เทอญ ขอให้อุปถัมภ์ค้ำจุนข้าพเจ้า

ถ้าทำ บุ ญ ด้วยข้าวสา รเป็นกระสอบ หรือ ถมทราย ดิน ก็ตั้งจิตอธิษฐานว่า

“ผล บุ ญ นี้ขอให้ข้าพเจ้าร่ำรวย เหมือนเมล็ดข้าวสา ร เม็ดทรายดิน เจ้ากร รมนายเวร ตามเมล็ดข้าวสา ร ตามเม็ดทรายดิน ขอให้ได้รับและขอให้อโหสิกร รม หลุดขาดจากกัน ณ บัดนี้เดี๋ยวนี้เทอญ ขอให้ข้าพเจ้า มีแต่ความเจริญรุ่งเรือง พบแต่ ผู้อุปถัมภ์ค้ำชู”

กรณีที่ดวงตกมาก ขอให้แผ่ บุ ญ ให้ตนเอง ให้มาก ๆ บางท่านก็แผ่ให้ผู้อื่น จนลืมให้ตัวเอง ตัวเราเอง ต้องมี บุ ญ บารมี แก่กล้า จริง ๆ จึงจะช่วย และให้ผู้อื่นได้ ควรสวด อิติปิโส ฯ เลยอายุ 1 จบ มีเวลาขอให้ไป ปฏิบัติธร รม ฝึกวิปัสสนาด้วย

จะเกิดผลเร็ว โทสะจะน้อยลง ควรแผ่เมตตาให้มาก ๆ วันละ 10 – 30 ครั้ง การแผ่เมตตาที่ได้ผลนั้น

ทานพระธร รม สิงหบุราจารย์แนะนำว่า ถ้าจะกรวดน้ำ ต้องกรวดน้ำลงดิน ทุกครั้ง

วันละ 100 ครั้ง เจ้ากร รมนายเวรจะหาย 100 เท่า 100 วิญญาณ

หรือ ใช้สมาธิกำหนดอธิษฐานจิต ด้วยความตั้งใจ ประกอบด้วยความมีสติ และสัมปชัญญะ แผ่เมตตาออกจาก ลิ้นปี่ แล้วอุทิศส่วนกุศล จากจักระ 6

หรือบริเวณตาที่สาม ที่กลางหน้าผาก ต่ำลงเล็กน้อย จะได้ผลมากขึ้นอุทิศ บุ ญ ใช้กับผู้ตๅยนำส่ง บุ ญ ใช้กับผู้ยังมีชีวิตอยู่ถวาย บุ ญ กุศล ใช้กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแก้กร รมให้ตนเองได้ผลดีเร็วขึ้น

วิบากกร รมของแต่ละคน ล้วนแตกต่างกันไป บางคนป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุ บางคนตกงานบ่อย บางคนลำบากมาก หากินไม่คล่อง

บางคนลูกเกเร วิบากกร รมนี้ ตามมาหลายภพหลายชาติ ซึ่งมีส่วนทำให้เรา เกิดมาแตกต่างกัน แต่ อย่าเพิ่งสิ้นหวัง หนทางในการบรรเทาวิบากกร รมนั้นมี ซึ่งอาจทำได้หลายวิธี ดังนี้

เวลาที่เราทำ บุ ญ หรือทำความดีทุกครั้ง นอกจาก บุ ญ ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เช่น การใส่บาตร การถือศึล ฯลฯ แล้วการพูดคุยที่ช่วยให้ผู้อื่นสบายใจ การสนทนาธร รม การให้ธร รม ทาน การร่วมบริจาค หนังสือธร รม ะ ชี้แนะแนวทาง แก้ไขปัญหาชีวิต ให้กับผู้สิ้นหวัง การทำความสะอาดห้องพระ การถวายน้ำเปล่าเพียง 1 แก้ว ให้กับหิ้งพระพุทธฯ

การร่วมอนุโมทนา การทำความดีของผู้อื่น โดยการใช้ จิตน้อมไปทาง บุ ญ กุศล การกวาดใบไม้ ทำสวน ทำความสะอาด ห้องน้ำ หรือของส่วนรวม การดูแลคนแก่ เด็กการที่เรามีจิตใจดี หรือตั้งใจดี ฯลฯ ทั้งหมดทั้งมวลนี้ล้วนเป็นกุศล และเป็น บุ ญ ทั้งสิ้น ให้ ตั้ง นะโม 3 จบ

ข้าพเจ้า (บอกชื่อตัว) นามสกุลเกิดวันที่วันนี้ ข้าพเจ้าขอตั้งจิต ถึงบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกรวมถึง องค์เทพองค์พรหม ที่ปกปักรักษากายสังขารวิญญาณลูกอยู่ วันนี้ลูกตั้งจิตถวาย

( บุ ญ ที่ทำ เช่นใส่บาตร ถือศีลสวดมนต์ ให้ทาน ฯลฯ) ลูกขอถวาย บุ ญ กุศลนี้ แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทุก ๆ พระองค์ นำส่ง บุ ญ ให้ลูกเจริญขึ้น ทั้งการงานการเงิน และความรัก ให้ลูกมีเดช ปัญญาโภคะ

(ความสมบูรณ์) ทุกภพทุกชาติ และขออุทิศ บุ ญ กุศลนี้ ให้กับเจ้ากร รมนายเวรทุกภพทุกชาติ รวมถึงวิญญาณที่ตามมา ทุกผู้ทุกคน ศัตรูหมู่มาร หรือหมู่พาล คือมนุษย์ เช่น บริวาร ญาติมิตร คนรับใช้ สามี บุตรธิดา ทุกภพทุกชาติ ขอให้ได้รับมหากุศลนี้

รับแล้วขอให้อโหสิกร รมซึ่งกันและกัน ให้ขาดจากกัน ณ.เดี๋ยวนี้บัดนี้ ขอให้ข้าพเจ้า มี บุ ญ บารมีสูงขึ้น ๆ เต็มขึ้น เพื่อช่วยสังคมให้สูงขึ้น และสร้างคนให้เป็นพระต่อไป และให้เกิด ปัญญาทางธร รม สมบูรณ์พูนผลทุกอย่าง ด้วย บุ ญ ที่ทำนี้เทอญ สาธุ”

ขอบคุณที่มา item2day

เรียบเรียง showbizinfoo.com

Load More Related Articles
Load More By adminsk
Load More In ความเชื่อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

น้ำล้นถัง แต่ดูข้างก๊อกแล้วควรไปปิดหรือปล่อยเอาไว้ดี

ถ้าหากพูดถึงสัตว์ที่หลายคนกลัว คงต้องนึกถึงงูกันอย่างเเน่นอน เพราะรูปลักษณ์ที่น่ากลัว พิ ษ…