Home ความเชื่อ หัวใจเศรษฐี “อุ อา กะ สะ” สวดคาถานี้ก่อนลงมือทำสิ่งใดๆ จะสำเร็จ

หัวใจเศรษฐี “อุ อา กะ สะ” สวดคาถานี้ก่อนลงมือทำสิ่งใดๆ จะสำเร็จ

0 second read
0
0
578

พระพุทธเจ้าทรงเผยเเผ่คำสอน พระพุทธ ศ า ส น า เเก่มนุษยชาติมาตลอด 45 ปี เพื่อมุ่งหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุด 3 ประการ คือ ประโยชน์ที่สามารถมองเห็นได้ในปัจจุบันที่เช่น มี ท รั พ ย์สมบัติ เกียรติยศชื่อเสียง อันประกอบด้วยลาภ ยศ สุข สรรเสริญ ประโยชน์ชั้นสูงขึ้นไป ได้เเก่ความมีจิตใจเจริญงอกงามด้วยคุณ ธ ร ร ม ความดีทำให้ชีวิตมีค่า เเละเป็นหลักประกันในชาติหน้าเเละประโยชน์อย่างยิ่ง คือ พระนิพพาน อันเป็นเป้าหมายสูงสุดในทางพระพุทธ ศ า ส น า

บุคคลใดต้องการความร่ำรวยมี ท รั พ ย์สินเงินทองเเละเกียรติยศ จะต้องปฏิบัติตามหลัก ธ ร ร ม 4 ประการ หรือเรียกว่า หัวใจเศรษฐี อุ อา กะ สะ โดยจะต้องประพฤติดีปฏิบัติชอบ ดังต่อไปนี้

อุ ตัวเเรกของ อุ อา กะ สะ นั้นย่อมาจากคำว่า อุฏฐานสัมปทา เเปลว่า ให้ถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรในการเเสวงหาความรู้ หนักเอาเบาสู้ในหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย กิจการทั้งหลายต้องรู้จักรับผิดชอบ โบราณกล่าวว่า ท รั พ ย์นี้มิไกล ใครปัญญาไว หาได้บ่นาน ทั่วเเคว้นเเดนดินมีสิ้นทุกสถาน ผู้ใดเกียจคร้าน บ่พานพบนา ซึ่งหมายถึง ท รั พ ย์สินเงินทองมีอยู่ทุกหนเเห่ง ขออย่างเดียวอย่าเกียจคร้านให้ลงมือทำงานทุกชนิดอย่างจริงจังตั้งใจ งาน คือ ชีวิต ชีวิต คือ งานบันดาลสุข ทำงานให้สนุก เป็นสุขเมื่อทำงาน มิใช่รอความสุขจากความสำเร็จของงานอย่างเดียว ข า ด ทุนเเละขอให้ถือคติว่า ขี้เกียจเป็นเเมลงวัน ขยันเป็นเเมลงผึ้ง ขี้หึ้งเป็นเเมลงป่อง จองหองเป็นกิ้งก่า เราต้องขยันทำงานหาเงินทอง การขยันหมั่นหาเงินทองนั้นมีอยู่หลายวิธีเเต่ต้องเป็นการหาโดยวิธีที่สุจริต คือการทำมาหากินที่ไม่ ผิ ด ก ฎ ห ม า ย บ้านเมืองเเละไม่ผิดศีลเเละ ธ ร ร ม เเละการหาเงินนั้นต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเพื่อให้ตนเองเกิดประโยชน์ การขยันทำงานหมั่นหาเงินทองหากได้มาโดยบริสุทธิ์ใจเเล้ว เมื่อเรามีเงินทองถึงขั้นคำว่าคนอื่นเขาเรียกว่ารวย เราก็จะรวยโดยไม่อายใครไม่เป็นขี้ปากของใครต่อใครนั้นคือความหมายของคำว่า อุ

อา ตัวที่ 2 ของ อุ อา กะ สะ ย่อมาจากคำว่า อารักขสัมปทา เเปลว่า ให้ถึงพร้อมด้วยการรักษาคุ้มครอง ท รั พ ย์สินเงินทองที่หามาได้ด้วยความ ขยันหมั่นเพียร ไม่ให้เงินทองรั่วไหลมี อั น ต ร า ย ระมัดระวังการจับจ่ายใช้สอยมิให้เปลืองเงินทองโดยใช่เหตุ ตลอดจนรักษาหน้าที่การงานของตัวเองไม่ให้เสื่อมเสีย ขอให้ยึดหลักการเก็บเล็กผสมน้อยหรือการเก็บหอมรอมริบ ซึ่งล้วนเป็นขบวนการเก็บรักษา ท รั พ ย์สินเงินทองที่ได้ผลเป็นอย่างยิ่ง เพราะนี้คือเเนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ที่เลี้ยงตัวเองได้อย่างสุขกายสบายใจไม่ต้องอยู่ร้อนนอนทุกข์สนุกอยู่กับคำว่า พอ เงินทองมีเกินใช้ ได้เกินเสียไม่ละเหี่ยจิตใจเเละขอให้ถือคติว่า ความไม่พอใจจนเป็นคนเข็ญ พอเเล้วเป็นเศรษฐีมหาศาล จนทั้งนอกทั้งในไม่ได้การ จงคิดอ่านเเก้จนเป็นคนพอ เราต้องรู้รักษาเงิน คือการประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย รู้คุณค่าของเงินทองทุกบาททุกสตางค์ที่เรากว่าจะหามาได้เมื่อหามาได้เราต้องย้อนกลับไปคิดว่าเงินบาทนี้ร้อยนี้พันนี้กว่าเราจะได้มาต้องเสียห ย า ดเหงื่อเเละเวลานานเท่าไหร่เมื่อเราคิดถึงคุณค่าของเงินที่เรากว่าจะหามาได้ จะทำให้เราเห็นคุณค่าของเงินที่เราจะเสียไป ไม่ฟุ่มเฟือย รู้จักการประหยัดอดออม คือรู้จักคำว่า อา นั้นเอง

กะ ตัวที่ 3 ของ อุ อา กะ สะ ย่อมาจากคำว่า กัล ย า ณมิตตตา เเปลว่า การมีเพื่อนเป็นคนดี ไม่คบคนชั่ว เพราะคบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล คบคนจึงต้องดูหน้าว่าเพื่อนเป็นคนดีที่มีลักษณะไม่เป็นคนปอกลอก ไม่ดีเเต่พูด ไม่หัวประจบเเละไม่เป็นคนชักชวน ไปในทางฉิบหาย มีการดื่มน้ำเมา เที่ยวกลางคืน มั่วเมาในการเล่นเเละผีการพนันเข้าสิงจิตใจ เเละขอให้ถือคติว่า มีเพื่อนดีมีหนึ่งถึงจะน้อย ดีกว่าร้อยเพื่อนคิดริษ ย า เหมือนมีเกลือนิดหน่อยด้อยราคา ดีกว่าน้ำเค็มเต็มทะเล หากเราคบคนดีรู้จักคนดีมีศีลเเละ ธ ร ร ม เขาจะช่วยชี้เเนะให้ได้ดีมีเงินทอง เมื่อเรารู้จักพบคบหาเเต่คนดีเป็นมิตรเเล้วเราก็จะได้เรียนรุ้สิ่งที่ดีจากตัวเขา เราก็จะเป็นคนดี มีงานที่ดี รู้จักบาป บุ ญ รู้จักทำทานเเละเมตตาต่อสัตว์โลกทั้งหลาย

สะ ตัวที่ 4 ของ อุ อา กะ สะ ย่อมาจากคำว่า สมชีวิตา เเปลว่า การเลี้ยงชีวิตตามสมควรเเก่กำลัง ท รั พ ย์ที่หามาได้ รู้จักกำหนดรายรับเเละรายจ่าย อย่าให้สุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยหรืออัตคัดขัดสนจนเกินไปให้รู้จักออมเงิน ออมเงินเอาไว้ ฉุกเฉินเมื่อไร จะได้ใช้เงินออม เเละขอให้ถือคติว่า มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท อย่าให้ ข า ด สิ่งของต้องประสงค์ เเม้มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจง อย่าจ่ายลงให้มากจะ ย า กนาน หรืออีกความหมายหนึ่ง การรู้จักใช้คือใช้หนี้เก่าตอบเเทน บุ ญ คุณบิดามารดาผู้ที่เลี้ยงดูอุ้มชูเรามาจนเติบใหญ่เราไม่ควรลืม บุ ญ คุณที่พ่อเเม่ให้มา หากลุกคนใดลืม บุ ญ คุณของพ่อเเม่ต่อให้รวยดวงดีเเค่ไหนก็อยู่ได้ไม่นาน การอุปถัมภ์พ่อเเม่ ย า มเเก่เฒ่าหรือตอบเเทน บุ ญ คุณท่านได้ทุกเมื่อเราก็จะมีเเต่สิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิต

เมื่อรวมคำกันเเล้วนั้นก็คือคำว่ารวยหรือเรียกว่าหัวใจเศรษฐี ก็คือ

อุ.อุฏฐานะสัมปทา

อา.อารักขะสัมปทา

กะ.กัล ย า ณะมิตตะตา

สะ.สะมะชีวิตา

เเปลได้ ขยันหา รักษาดี มีกัล ย า ณมิตร ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

ความคิดของคนเราอาจจะมองกันคนละมุมอาจจะไม่มีผิดถูกอยู่ที่การที่เราเข้าใจคำว่าการทำดีได้ดี ทำไม่ดีก็ได้สิ่งตอบเเทนมาไม่ดี ก็ไม่ ย า กนะครับกับการที่เราจะรวยด้วย อุ อา กะ สะ เป็นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ล้ำค่าอีกบทหนึ่งครับ

ขอบคุณที่มาข้อมูล postsod

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ความเชื่อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

นิกกี้ พิ้ม โพสต์ช่วยเหลือ อาทิตย์ ริว พร้อมหางานให้

เป็นที่เรารู้กัน อย่างอาทิตย์ ริว อดีตพระเอกที่ดังมากๆในยุค 90 ต้องผันตัวไป ข ๅ ย ของมือสอ…