Home ทั่วไป อาหาร4 อย่าง กินบ่อยๆ ทำให้กระ ดู กเ สื่ อ ม เร็ว

อาหาร4 อย่าง กินบ่อยๆ ทำให้กระ ดู กเ สื่ อ ม เร็ว

1 second read
0
0
1,834

ปั ญ ห า โ รคกระดู กเสื่ อม ที่ใครหลายๆ คนจะเข้าใ จผิ ดว่าจะเกิดขึ้นกับผู้สูงวัยเท่านั้น พฤติกรร มการกิน อ า ห า ร ของคนรุ่นหนุ่ม สาว วัยทำงาน ที่ปล่อยปละละเลย ยิ่งกินในเวลานาน ๆ อาจส่งผลทำให้กระดู กเ สื่อมเร็ว ม า ก ขึ้น วันนี้เรามี อ า ห า ร ที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเรา อยากจะให้หลีก เ ลี่ ย ง เพื่อความเสี่ ยงในการเกิดโร คได้

1 อ า ห า ร ที่มีรสเค็ม

แน่นอนว่าการรับประ ท า น อ า ห า ร ที่มีรสเค็ม ม า ก ส่งผลต่อ “ไ ต” ที่ทำหน้าที่กรองของเ สียรวมทั้งโซเดียมที่เป็นส่วนเกินออกทางปัสสาวะ ทำให้ไ ตต้องทำงานหนัก เพราะต้องขับโซเดียมส่วนเกินออก เมื่อไ ตต้องทำงานหนักเข้า ม า ก ๆ อาจส่งผลให้ ร่ า ง ก า ย ขับแคลเซียมออกมาทางปัสสาวะ ม า ก ขึ้นด้วย ทำให้กระดู กอ่อนแอและไม่แข็ งแร งเท่าที่ควร

2 กาแฟ

เครื่องดื่มแก้วโปรดของหลาย ๆ คน แต่คุณรู้หรือไม่ว่า การดื่มกาแฟ ม า ก เกินไปจะทำให้สูญเสี ยแคลเซียมได้ เพราะแคลเซียมจะถูกขับออกไปพร้อมกับปัสสาวะที่เป็นผลจากฤ ทธิ์ของคาเฟอีน และหากยิ่งได้รับคาเฟอีน ม า ก จะทำให้สูญเสี ยมวลกระดู ก ม า ก ตามไปด้วย

3 น้ำอัดลม

การดื่มน้ำอัดลมที่มีส่วนผสมของกรดฟอสฟอริกและคาเฟอีน มีผลต่อการสูญเ สียแคลเซียมและมวลกระดู กของ ร่ า ง ก า ย และอาจส่งผลให้ ป่ ว ย เป็นโร คกระดู กบางและโร คกระดู กพรุนได้ได้ ม า ก กว่าผู้ที่ไม่ดื่ม 3-4 เท่า

4 โปรตี นสูงจากเนื้ อสัตว์

จากการศึกษาพบว่าคนที่รับประ ท า น อ า ห า ร โปรตี นสูงเป็นเวลาต่อเนื่องนาน จะเกิดภาวะความหนาแน่นของกระดู กบางกว่าคนที่รับประ ท า น อ า ห า ร แบบปกติ

เมื่อเรารู้แล้วว่า อ า ห า ร ชนิดไหนที่กินแล้วส่งผลให้เกิดภาวะกระดู กเสื่ อมแล้ว เราลองมาดูว่าแล้วมีวิธีชะลอความเสื่อ มของกระดู กได้อย่างไร

1 ควบคุมน้ำหนัก น้ำหนักเกิน สาเห ตุของอาการข้อเสื่ อม เพราะกระดู กและข้อต้องรับน้ำหนักของน้ำหนักตัวที่ ม า ก เกินไป การออกกำลังกาย เพื่อเพิ่มการเผ าผล าญ พลังงาน และไขมันส่วนเกิน รวมถึงการควบคุม อ า ห า ร เ ลี่ ย ง ไขมันอิ่มตัว ลดคาร์โบไฮเดรต จะ ช่ ว ย ให้คุณผอมลง และยังชะลอความเสื่ อมของกระดู กได้

2 บริหาร ร่ า ง ก า ย ให้เหมาะสม จะ ช่ ว ย ชะลอวัยแล้ว เสริมสร้างกล้ามเนื้ อ เพิ่มความแข็งแรงให้กับ ร่ า ง ก า ย เพิ่มความยืดหยุ่นให้กับข้อต่อ ปรับโครงสร้างกระดู กสร้างกล้ามเนื้ อที่แข็ งแร ง ช่ ว ย รองรับกระดู ก แต่การออกกำลังกายหนักเกินไป อาจกลายเป็นการสร้างภาระให้กับข้อกระดู กทำให้เกิด ปั ญ ห า เสื่ อมเร็วได้

3 เลือกกินอย่างถูกวิธี การเลือก ท า นสา ร อ า ห า ร ที่เป็นประโยชน์ต่อโครงสร้างและการเคลื่อนไหวของกระดู กและข้ อ เมื่อ ร่ า ง ก า ย มีปริมาณแคลเซียมที่เหมาะสม จะ ช่ ว ย ลดความเสี่ ยง ของการเกิดข้ออักเส บ

4 ปรับเปลี่ยนอิริย าบถ การปรับเปลี่ยนเพียงเล็กน้อย ส่งผลที่ดีต่อ ร่ า ง ก า ย เช่น ท่าทางการยืนของเรา การนั่งทำงานในท่าเดียวเป็นเวลานาน

ขอบคุณที่มาข้อมูล sanerkhao

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ทั่วไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

เเม่เเอฟปลื้มใจ ลู ก ส าว เเข่งขันกีฬาคว้ารางวัลที่ 1 มาครอง

เป็นอีกหนึ่ง ลู ก ดารา ที่น่ารักสมวัยเป็นอย่างมาก สำหรับน้องปีใหม่ ลู ก ส า ว หัวเเก้วหัวเ…