Home ความเชื่อ เซียมซีที่คุณอธิษฐานเลือก บอกได้ว่า ช่วงนี้กำลังพบเจอกับอะไรอยู่

เซียมซีที่คุณอธิษฐานเลือก บอกได้ว่า ช่วงนี้กำลังพบเจอกับอะไรอยู่

0 second read
0
0
929

แผ่นที่ 1 นี้

พย ากรณ์สุนทรเฉลย ด้วยกุศลบุญสร้างปางก่อน จะน้อมนำให้สเบยและเบิกบาน ท่านจะมีถิ่น ฐานบ้านสำนัก ยศศักดิ์สิ่งห้อมพร้อม ทั้งข้าท าสทรั พย์สินศฤงคาร

ทุกทิวารสุขนี้ไม่มีคลาย เปรียบเช่นพญาราชสีห์ ซึ่งล้วนมีบริวารนั้นมากหลาย คอยพิทักษ์ล้อมอยู่รอบกาย จะมิวายสุขซาบ อาบทรวง

แผ่นที่ 2 นี้

สมอารมณ์คิด ความในจิตจะสำเร็จเหมือนหมาย ปราศจากทุกข์สุขเพิ่มเสริมสบาย ไม่คลาด คลายดังคำพย ากรณ์ แต่

ช้าหน่อยเช่นเท้าก้าวทีละขั้นขึ้นไป ไม่หยุดหย่อน หนทางราบรื่นเรื่อยบทจร ถึงยอดสุดสโมสรสวัสดี อันทุกข์โศกโลกภัยจะหายหมด

ถามหาลาภก็สุข สมฤดี ถามลูกหนี้พี่น้องต้องพบกัน ถามเนื้ อคู่ชู้ร่วมภิรมย์รัก ว่าดีนักสุขเปรมเกษมสันต์ ช้าหน่อยได้ชม สมใจครัน จบคำประพันธ์ คำทำน ายภิปรายเอย

แผ่นที่ 3 นี้

เปรียบเวลาครามืดมิด เมฆลอยปิดปะปนระคนหมอง พิรุณโปรยปรายซ่าฟ้าคะนอง สักครู่กลับลำยองพร่างสว่างตา

แม้ทำการสิงใดให้ยั้งคิด ถามตามจิตจักทุกข์เป็นนักหนา จงแจ้งเรื่องทุกสิ่งที่จริงมา เข้าปรึกษาผู้ใหญ่ให้แนะนำ

ถามลูกหนี้พี่น้อง พวกพ้องญาติ ท ายไม่พลาดคงพบสมสมาน ถามเนื้ อคู่นั้นเห็นไม่เป็นการ อย่ าริอ่ า นไม่สมอารมณ์เอย

แผ่นที่ 4 นี้

ไม่ตกลงปลงจิต ย่อมคิดเวียนวนเฝ้าสงสัย ไม่ควรคิดปรวนแปรจงแน่ใจ อย่ าฟุ้งไปตามอารมณ์ข่ม วิญญา ตั้งสติอบรมถึงผลลัพธ์ อย่ ากลอกกลับจับจด บทกังขา แม้ร้อนรนผลร้ า ยจะมีมา

แม้นถามลาภไซร้ว่าได้ดี โ ร คภัยไ ข้เจ็ บทุกสิ่งอย่าง จะหายคืนหายวันพลันสุขี พวกพ้องพงศ์ พันธ์บรรดามี และลูกหนี้จะพบกันเป็นมั่นคง

ถามถึงคู่ร่วมเรียงเคียงเขนย จะได้เชยชื่นสมประสงค์ อย่ าลังเลในจิตคิดตกลง เนื้ อความตรงกล่าวแก้แน่นักเอย

แผ่นที่ 5 นี้

ความลำบากย ากเหลือหลาย จะตกถิ่นฐานใดให้ขาดแคลน จะกินนอนร้อน ใจไม่เป็นสุข มีแต่ทุกข์เพิ่มพูนไม่สูญหาย เหล่า ศั ต รู แห่ห้อมล้อมรอบหาร

ทายว่าร้านจงเล่น ร ะ วั ง ตัว ถามหา ชู้ คู่เคียงจะเรียงพักตร์ อย่ าได้ฝักใฝ่ เห็นเป็นแก่นสาร มีแต่ร้ า ยร้อนใจให้รำคาญ สงบการยั้งสติ และตริตรอง

แผ่นที่ 6 นี้

แถลงแจ้งสุนทร ในคำกลอนบอกความที่ถามไถ่ ถามหาลาภนั้นเป็นไม่เป็นไร คงจะได้สมความตามยินดี

ถามเนื้ อคู่ชู้สมสมสวาท ว่ายังคลาดเหินห่างทางวิถี ดังเรือน้อยลอยคว้างกลางนที ดูท่าทีจอดอยู่ไกลตาต้องเนิ่นหน่อยลอยลำแล่นละล่อง แต่ไม่ต้องพายเหนื่อยเมื่อยนักหนา กระแสจะอำนวยช่วยพัดพา

ให้นึกท่าสมสุขสำราญกาย ถามโชคลาภคงได้ดังใจนึก ถามถึงศึกสู้ความไม่ขามหลาย ต้อง ชนะจริงจังดังภิปราย ถามคนเจ็ บว่าสบายหายแน่นอน

แผ่นที่ 7 นี้

เปรียบน้ำชายคาน้อย ทีละน้อยหย าดหยดไม่หมดสูญ นานวันเข้ามันกลับเพิ่มพูน จะมากมูลทุกที่ไม่มีแคลน การทุกสิ่งนิ่งนอนไม่ร้อนจิต จะสมคิดสิ้นทุกข์เป็นสุขแสน

เวลานี้ถึงคลาเวลาแคลน หากแม้นดิ้นรนจะรำค าญ ถามหาลาภว่าได้ดั่งใจนึก ถามข้าศึ กว่าไม่เห็นเป็นแก่นสาร อันพวกพ้องคงประสบ ได้พบพาน ถามอาการเจ็ บไ ข้ว่าหายดี

เรื่องเนื้ อคู่ชู้ชื่นจะเชยชิด คงสมจิตสมรักสมศักดิ์ศรี ท่านผู้ใหญ่เห็นหน้าจะปราณี ใครเสี่ ยงได้แผ่นนี้ดีนักแล

แผ่นที่ 8 นี้

แผ่นนี้ไซร้ ได้ศักดิ์ศรี เป็นดีสมไร้ทุกข์สุขสิ้นทุกถิ่นฐาน ประกอบอาชีพกิจการงาน ก็ชื่นใจบานเสร็จสิ้นดังใจปอง ระวั งภั ยใกล้ชิดมิตรสหาย จะทำล ายเกียรติศักดิ์ จงรักษ า

สมปากวาทีที่เจรจา อย่ าให้ขวาง หูตาจะพาพาลวง ศาคณาญาติผู้สนิท ทั้งคู่คิดเนื้ อคู่ที่สู่หา ล้วนแต่ผู้อารีมีเมตตา โ ร คาไม่แผ้วพานมารไม่ เบียดเบียน

ทุกสิ่งเปลี่ยนท่าทีเป็นดีหมด เพราะดวงสดหมดราศรี อุตตระผละคุณีดีนักแล

แผ่นที่ 9 นี้

ตำรานั้นว่าร้ า ย เหมือนเทวทัตเมื่อตกลงอบาย มีพระเพลิงเรี่ยรายอยู่รอบตัว ได้รับทุกข์เวทนา ซ้ำมีสั ตว์คอยกั ดกระบ านหัว เมื่อรู้แล้วจงเร่งคิดเกรงกลัว รีบฟื้นตัวเพียรพันกุศลทาน

สรรพกิจคิดไปไม่สำเร็จ ไม่ผลิเมล็ดผลสมอารมณ์หมาย มักจะเกิดอุบั ติ เ ห ตุ ต้องกาย ถามหาของหายไม่พบพาน

ทั้งแปดด้าน มื ด มิ ด ทุกทางทิศ แม้นไต่ถามถึงความว่าทร ามแสน มักขาดแคลนเข็ญขลุกทุก ทุกอย่ างใครได้แผ่นนี้ ไม่มีทางไม่ควรห่างเคหาดีกว่าเอย

แผ่นที่ 10 นี้

หยิบยกตกต้นไม้ เหมือนคนไ ข้นอนหลับแล้วแต่กลับฝัน จะพูดจาก็แสนย ากลำบากครัน ไม่รู้วันเป็น ต ๅ ย วายชีวี

แม้ถามหาลูกในท้องคงเป็นหญิง ถามสิ่งของหายย ากลำบากนัก ถามหาคู่สู่สมภิรมพักตร์ ว่าคงจักสม อารมณ์หมาย ถามหาลาภไม่ดี เป็นที่วาย ร ะ วั ง กายและใจไว้มั่นทุกวันเอย

ขอบคุณที่มาข้อมูล แสนสบาย

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ความเชื่อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

วิธีทำกาก น้ำตาล ประหยัด คุณภาพเยี่ยม ทำใช้เองง่ายมาก

ก า ก น้ำตาลถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ในการทำกิจก ร ร มเกี่ยวกับ การเก ษ ต ร เพราะมีประโยชน…