Home ความเชื่อ เ ท วดาส่วนตัวทุกคนมี บูช าถูпวิธีชีวิตเจริญรุ่งเรือง

เ ท วดาส่วนตัวทุกคนมี บูช าถูпวิธีชีวิตเจริญรุ่งเรือง

2 second read
0
0
1,872

แนะนำภายหลังทำ บุ ญ เช่น ตักบาตร ถวายสังฆทาน เป็นต้น ให้ท่านเตรียมน้ำสะอาดไว้ 1 ขวด และ นำจรด ระหว่างคิ้ว กล่าวคำอธิษฐานจิต ดังต่อไปนี้นะคะ

นะ โม ตัสสะ ภะคะวะโต อะ ระ หะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

นะ โม พุท ธา ยะ ลูกขວเชิญ พ ระพุทธเจ้าทั้ง 5 พ ระองค์ โปรดเสด็จมาเป็นประธาน

อิทัง สัพพะเทวานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา ข อส่วน บุ ญ นี้จงสำเร็จ แก่เท ว ดาทั้งหลายทั้งปวง ที่รักษาตัวข้าพเจ้า

ขວให้เท ว ดาทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข ให้เริ่มเทน้ำ ลงบนพื้นดิน ลูกขວฝากน้ำอุทิศนี้ไป กับ พ ระแม่ธรณีพระแม่คงคา โปรดมาเป็นทิพย์พย าน

ขວວานิสงค์ผล บุ ญ กุศล อันใดที่ข้าพเจ้า (ชื่ อ – ส กุ ล) ได้กระทำในวันนี้ทั้งหมด ทั้งปวง

ข้าพเจ้าขວอุทิศให้ กับเท ว ดา ทั้งหลายทั้งปวง ขວงข้าพเจ้า อยู่ ณปัจจุบันนี้ ที่ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจาก ความทุ กข์ เรื่องที่ประสบปัญหา
ไม่ว่าท่านจะมาจากชาติใดภพใด ก็ตาม ทั้งระลึกได้ก็ดี และ ระลึกไม่ได้ก็ดี ไม่ว่าท่านจะอยู่ ในภพภูมิใด

ข อให้ท่านจงมารับ กุศล ที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ในครั้งนี้ โดยมาให้ถึงจุดหมาย อย่าแวะ อย่าเวียนที่ใด ให้กุศลถึงทั่ว

ทุกท่านทุกตัวทุกตน ทุกภพทุกภูมิ ข อວานิสงค์ผล บุ ญ ดังกล่าวนี้โปรดกลายเป็น โภคทรัพย์ ตามที่ท่านปราถนาทุกประการ
ตั้งแต่บัดนี้เวลานี้เป็นต้นไป ด้วยเทอญ สาธุ บุ ญ

แนะนำเพิ่มเติม

ก า รขວฝาก ผ่านบารมี ขວงพ ระแม่คงคา และ พ ระแม่ธรณี ไปสิ่งสำคัญมาก

ก า รกรวด น้ำลงดิน กุศลจะส่งถึง เร็วกว่า การกรวดน้ำแห้ง คือ เพียง อธิษฐาน จิต สำหรับผู้ที่บารมี ยังไม่มากพอ

ถ้าไม่สะดวกก็กรวดน้ำ ลงบนภาชนะแล้ว นำไปรดลงดินที่ โ ค น ต้ น ไ ม้ ระ ห ว่ า ง ท่องคำกรวดน้ำ ด้านบน ให้เทน้ำลงดิน ตลอดจนจบ คำกรวดน้ำ

ไม่ว่าน้ำจะเหลือมากน้อย เพียงใดให้เทให้หมดพร้อม กับคำพูดสุดท้ายที่จบ โดยไม่ต้อง ให้หลงเหลือ

ขວบคุณที่มา songworldnull

เรียบเรียง showbizinfoo.com

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ความเชื่อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

7อย่าง พกไว้ที่ตัวหรือวางไว้ที่ห้อง ช่วยเรียกทรัพย์เงินทอง

เป็นอีกหนึ่งเ ค ล็ ด ลั บ ของหลายๆคน สิ่งที่ควรมีไว้ติดตัวที่นำไปใช้แล้วได้ผลจริงๆมาดูกันว…