Home ทั่วไป ให้ข้อคิดการวางตัวในสังคม และสติได้ดีมากๆ

ให้ข้อคิดการวางตัวในสังคม และสติได้ดีมากๆ

4 second read
0
0
917

ใช้ชีวิตอย่ างคนจน จะรวยยิ่งๆขึ้นไป แต่ถ้าใช้ชีวิตแบบคนรวย จะจนลงไปเรื่อยๆ อยู่อย่ างจนจะรวย

อยู่อย่ างรวยจะจนในสังคมปัจจุบันไม่มีใครปฏิเสธได้เลยว่า เงินไม่ใช่สิ่งสำคัญในชีวิต

สมัยก่อนเมื่อมีคนพูดว่าเงินสามารถซื้อทุกอย่ างได้ ก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งบอกว่า

ไม่จริงหรอกเงินไม่สามารถซื้อทุกอย่ างได้ เช่น เวลา แต่หากมองอีกมุมหนึ่ง

เงินสามารถซื้อเวลาได้นะเช่น นาย A นั่งรถโดยสารหรือรถทัวร์จากกรุงเทพไปเชียงใหม่

กับนาย B ที่ขึ้นเครื่องบินจากกรุงเทพไปลงที่เชียงใหม่ เห็นความแตกต่างไหม

แปลว่านาย B สามารถซื้อเวลาที่ต้องเสียไปหากมีเงินเท่านาย A นั่นเอง

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเงินเป็นปัจจั ยที่สำคัญมาก ๆ ในชีวิตปัจจุบัน

หากใครเงินน้อยก็ลำบ ากมาก ใครเงินมากก็ลำบ ากน้อย ยิ่งสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน

ที่มีความผันผวนมากเกิดเห ตุการณ์มากมายที่ทำให้เศรษฐกิจของโลก กระส่ำระสาย

สลับขึ้น ๆ ลง ๆ ไม่เว้นทุกวี่วันแบบนี้ การที่จะสามารถหาเงินให้ได้เยอะ ๆ

นั้น ก็ยิ่งย ากเข้าไปใหญ่ โดยเฉพาะในประเทศไทยที่ธุรกิจแทบจะทุกสายต่างเริ่มบ่นออกมาว่าข าดสภาพคล่อง

ต้องคอยประคองตัวให้ร อดกันไปก่อน ทำให้มีการมองหาการลงทุนหรือเครื่องมือทางการเงินต่าง ๆ

ที่จะสามารถมาแบ่งเบาภาร ะของเราให้ได้ ไม่มากก็น้อยหรือ มีการให้ความรู้ทางด้านการเงิน

และมีการปรับ Mind setให้แก่คนที่ต้องการรวย ซึ่งประโยคที่ฮิตที่สุดประโยคหนึ่ง

คือ หากเราอยู่อย่ างคนจน ก็จะรวย อยู่อย่ างคนรวย ก็จะจน ถ้าเราพย าย ามแปลความหมาย ของประโยคนี้

อยู่อย่ างจนจะรวย อยู่อย่ างรวยจะจน อย่ างละเอียด จะเห็นว่า มันก็ค่อนข้าง

ที่จะเป็นความจริงเลยทีเดียวโดยหากเราทำสลับกับข้อความข้างต้นก็จะทำให้เราจนลงอย่ างแน่นอน

เพราะหากเรามีรายได้ 100 แต่เราใช้ 120 แปลว่า เราใช้เงินในอนาคต 20 และถ้าเราทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ

ด อ ก เบี้ยจากการใช้เงินในอนาคตก็จะพอกไปเรื่อย ๆทำให้สุดท้ายการเงินของเราก็จะพัง

แต่หากเราทำตามเรามีรายได้ 100 เราใช้ 80 เราก็จะเหลือเก็บ 20 พอไปเรื่อย ๆ มันก็จะกลายเป็น 100

เป็นพันได้ในที่สุด แต่มันก็ยังมีนัยยะบางอย่ างซ่ อนอยู่เช่นกัน ไม่ใช่ว่าจะถูกต้อง 100 เปอร์เซน

เสียทีเดียวเราจะมาลองเจาะลึกกันว่า ที่บอกว่า ไม่ถูกต้อง 100เปอร์เซน คืออะไร คือ

หากเราทำตามคำพูดข้างต้น 100เปอร์เซน โดยไม่มองให้ลึกลงไป

เราอาจจะไม่จนก็จริงอยู่แต่เราก็จะไม่สามารถที่จะรวยขึ้นได้ เผลอ ๆ แม้จะไม่จน แต่ก็จะค่อย ๆ เ เ ย่ ลงเรื่อย ๆ

เพราะหากเรามีเงินเท่าเดิม แต่เงินเฟ้ อเพิ่มขึ้นเราก็จะจนลงโดยอัตโนมัตินั่นเอง แต่หากเรามองให้ลึก

โดยเข้าใจความหมายที่แท้จริงที่ประโยคข้างต้นจะสื่อว่าอยู่อย่ างคนจน

คิดอย่ างคนรวย ถึงจะรวย แต่หากอยู่อย่ างคนรวย คิดอย่ างคนจน อีกไม่นานก็จะจน จะเห็นได้ว่า

ประโยคนี้ค่อนข้างจะเป็นจริงเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะ การนำการคิดจากคนที่ประสบความสำเร็จ

ที่มักจะพย า ย ามหาโอกาส ที่จะทำงานให้เกิดรายได้อย่ างสม่ำเสมอ การนำความคิดแบบนี้

มาใช้ จะทำให้เรารวยขึ้นได้ไม่ช้า ก็เร็วแน่นอนและถึงแม้ว่าเราจะใช้ชีวิตอย่ างคนรวย

แต่เราก็เอาความคิดของคนรวยมาใช้ ในเรื่องของการทำงาน ความพย าย ามต่าง ๆ

เราก็อาจจะรวยได้เช่นกัน เพียงแต่จะช้ากว่าการใช้ชีวิตแบบคนจน แต่กลับกันหากเราใช้ชีวิตอย่ างคนจน

แต่ไม่เอาความคิดคนรวยมาใช้ ไม่นำหลักการณ์ แนวทางการทำงานต่าง ๆ มาพัฒนาตัวเราให้ดีขึ้น

เราก็จะไม่รวยขึ้น มีแต่จะยิ่งจนลง ๆ เพราะพิ ษ ของเงินเฟ้ อนั่นเอง การคิดอย่ างคนรวยทำยังงัย

คนรวยมักจะไม่พึ่งโช คช ะต าคนรวยจะรู้เสมอว่าสิ่งที่เขาควรจะทำนั้นมีอะไรบ้าง

เช่น การเตรียมพร้อม แน่นอนบางครั้งเราอาจจะไม่ได้รับโอกาสดี ๆ เข้ามาในชีวิต

จนเฝ้าอิ จ ฉ า คนอื่นว่าหากเรามีโอกาสแบบนั้นอีกครั้งเราก็น่าจะทำได้ โอกาสแบบนั้นอีกครั้ง

คนรวยจะไม่คิดแบบนี้เด็ ด ข า ด คนรวยจะเป็นคนที่เตรียมพร้อมอยู่เสมอ หาความรู้ ฝึกทักษะ ทำซ้ำ จนเก่ง

โดยไม่รอโอกาสก่อน แล้วถึงค่อยลงมือทำและเมื่อถึงจังหวะเวลาที่เหมาะสมโอกาสที่เข้ามา

เขาจะคว้ามันเอาไว้ และด้วยความพร้อมที่เขามีอยู่ ก็จะทำให้มีโอกาสประสบความสำเร็จได้

อย่ างรวดเร็วนั่นเองจะเห็นได้ว่าการนำแนวคิดจากประโยคเพียงประโยคเดียวมาใช้

ก็สามารถที่จะช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นได้ อยู่ที่ว่าเราจะเลือกปฏิบัติตามแนวทางไหน

และมีวินัยหรือความมุมานะเพียงพอที่จะทำให้ตลอดรอดฝั่งหรือไม่นั่นเองและ

สุดท้ายสิ่งที่อย ากจะฝากไว้ก็คือการที่เราได้เรียนรู้หรือจะนำแนวคิดของใครมาปฏิบัติ

หรือมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ ย วนั้น ไม่ว่าจะเป็นของคนรวย คนจน คนที่ประสบความสำเร็จ

หรือคนที่ล้ มเห ล ว เราก็ต้องอย่ าลืมว่า คนนั้นไม่ใช่เรา และเราไม่สามารถเป็นเหมือนคน ๆ

นั้นได้ 100 เปอร์เซนเพราะว่าเรากับเขาเป็นคนละคนกัน แต่อย ากจะให้นำแนวคิดเหล่านั้น

มาพัฒนา ใส่ความเป็นตัวเราเข้าไป ปรับนู่นนิด นี่หน่อย ให้เหมาะสมกับตัวเรา

น่าจะเป็นหนทางที่ดีที่สุด สู่การเป็นคนที่จะสามารถประสบความสำเร็จ

ได้ในที่สุดคุณแค่ทำตัว จน ไม่ออกไป แฮงก์เอ าท์ เสีย เพื่อนห่ ว ย ๆ บางคนไป

ไม่ฟังคำพูดพวก ดีแต่ปาก ทน ทำงานหนักไม่แคร์ว่าใครจะ พล่ าม อะไร กินอะไรแค่

พออยู่ได้ ไม่ เที่ยวพักร้อน ผ ล า ญ เงิน ไม่ต้อง ใช้ชีวิตหรู ทั้งที่ทำได้ ก้มหน้าก้มตาทำอะไร

ลำบ ากๆ ยอม อ ดหลับอ ดนอน ได้โฟกัสกับ เป้าหมาย ที่เขาว่าเพ้ อ เจ้ อ ทำตัวแบบที่

คนส่วนใหญ่ไม่ทำแล้วไม่เกิน 5 ปี คุณจะมีชีวิตใหม่ ที่ สบาย ไปตลอดชาติ คุณยอม แลกมั้ย ก็แค่นั้นแหละ

ขอบคุณที่มาข้อมูล ยืนยิ้ม

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ทั่วไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

อย่าพึ่งทิ้ง ตู้เย็นเก่า ทำโรงเพาะเห็ด ทุนน้อย

สำหรับใครที่กำลังสนใจในเรื่องการเพาะ เ ห็ ด เองที่บ้ านไม่ว่าจะเพาะไว้เพื่อเก็บไว้ ท า น เ…