Home ทั่วไป ไม่ควรเอาอาหารที่ซื้อมา ใส่ตู้เย็นทั้งถุงพลาสติก

ไม่ควรเอาอาหารที่ซื้อมา ใส่ตู้เย็นทั้งถุงพลาสติก

2 second read
0
1
1,206

เวลาที่เราไปตลาด ไปซื้อของตามร้านค้าต่างๆ พ่อค้าเเม่ค้าก็จะใส่ถุงพลาสติกให้เรา เราก็มักจะเอาของทั้งหมดรวมกับถุงใส่ลงไปในตู้เย็น เอาใส่ทั้งถุง ทั้งผัก ผลไม้ เ นื้ อ สั ต ว์ เชื่อไหมว่า สิ่งที่เราทำอยู่เเบบนั้นเป็นสิ่งที่อัน ต ร า ยเป็นอย่ า งมาก อ ย่ าทำเเบบนี้เด็ดขาด เพระาเป็นสิงที่ไม่ดีต่อสุ ข ภ า พเลยสักนิด

1 มีความชื้ น สู ง ทำให้อาหารเสียคุ ณ ภ า พ

การที่เรานั้นเอาผักใส่ในถุงพลาสติก จะทำให้ผักมีค ว า ม ชื้ นสูงมี นั้นเเหละสิ่งที่ก่อเกินเเ บ ค ที เ รี ย ทำให้ผักเเละผลไม้ของเพื่อนๆนั้นเน่าเสี ย ห าย เเละมีผู้เชี่ยวชาญ ผู้ ช่ วย ศ า ส ตร าจ าร ย์ Zhang Qian ได้ออกมาเผยว่า หากต้องการใช้ถุงพลาสติกหรือว่าเลี่ยงไม่ได้จริงให้ใส่ในระยะเวลาที่สั่น ไม่ควรใส่ไว้นานๆ

2 เป็น ส า ร ก่ อ ม ะ เ ร็ ง

ถุงพลาสติกไม่ใช่ว่าจะไม่อั น ต ร า ยนะ เราคิดว่ามันสะอาดใช่ไหมละ เมื่อเอามาใส่อาหารโดยเฉพาะ เเละเเบบมี พิ ษ ซึ่งเเบบมี พิ ษ ก็ไม่เหมาะสมที่จะนำมาสัมผัสกับอาหารโดยตรง จะทำให้เกิดอาการเ น่ าเ สี ยของอาหารได้

3 ไม่มีที่ระบายอากาศ ทำให้ สู ญ เ สี ย คุณค่าทางโภชนาการ

เมื่อเราเอาอาหาร หรือว่าผั ก ผลไม้ที่เราซื้อมาใส่ลงในถุง มันจะทำให้ไม่มีออกซิเจน จทำให้อาหารนั้นเป็น พิ ษ เเละเป็นอั น ต ร า ยควรเปลี่ยนจากการใส่ถุงเป็นการให้ห่อถุงพลาสติกห่ออาหารเเทน อาการที่เราใส่ลงไปนั้นจะ สดใหม่กว่าที่เรานั้นใส่ลงไปในถุงพลาดสติก เเละรั ก ษ าความสดของอาหารไว้ได้นานอีกด้วย

เรียบเรียง showbizinfoo

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ทั่วไป
Comments are closed.

Check Also

นิกกี้ พิ้ม โพสต์ช่วยเหลือ อาทิตย์ ริว พร้อมหางานให้

เป็นที่เรารู้กัน อย่างอาทิตย์ ริว อดีตพระเอกที่ดังมากๆในยุค 90 ต้องผันตัวไป ข ๅ ย ของมือสอ…