Home ทั่วไป ไม่ควรเอาอาหารที่ซื้อมา ใส่ตู้เย็นทั้งถุงพลาสติก

ไม่ควรเอาอาหารที่ซื้อมา ใส่ตู้เย็นทั้งถุงพลาสติก

2 second read
0
1
992

เวลาที่เราไปตลาด ไปซื้อของตามร้านค้าต่างๆ พ่อค้าเเม่ค้าก็จะใส่ถุงพลาสติกให้เรา เราก็มักจะเอาของทั้งหมดรวมกับถุงใส่ลงไปในตู้เย็น เอาใส่ทั้งถุง ทั้งผัก ผลไม้ เ นื้ อ สั ต ว์ เชื่อไหมว่า สิ่งที่เราทำอยู่เเบบนั้นเป็นสิ่งที่อัน ต ร า ยเป็นอย่ า งมาก อ ย่ าทำเเบบนี้เด็ดขาด เพระาเป็นสิงที่ไม่ดีต่อสุ ข ภ า พเลยสักนิด

1 มีความชื้ น สู ง ทำให้อาหารเสียคุ ณ ภ า พ

การที่เรานั้นเอาผักใส่ในถุงพลาสติก จะทำให้ผักมีค ว า ม ชื้ นสูงมี นั้นเเหละสิ่งที่ก่อเกินเเ บ ค ที เ รี ย ทำให้ผักเเละผลไม้ของเพื่อนๆนั้นเน่าเสี ย ห าย เเละมีผู้เชี่ยวชาญ ผู้ ช่ วย ศ า ส ตร าจ าร ย์ Zhang Qian ได้ออกมาเผยว่า หากต้องการใช้ถุงพลาสติกหรือว่าเลี่ยงไม่ได้จริงให้ใส่ในระยะเวลาที่สั่น ไม่ควรใส่ไว้นานๆ

2 เป็น ส า ร ก่ อ ม ะ เ ร็ ง

ถุงพลาสติกไม่ใช่ว่าจะไม่อั น ต ร า ยนะ เราคิดว่ามันสะอาดใช่ไหมละ เมื่อเอามาใส่อาหารโดยเฉพาะ เเละเเบบมี พิ ษ ซึ่งเเบบมี พิ ษ ก็ไม่เหมาะสมที่จะนำมาสัมผัสกับอาหารโดยตรง จะทำให้เกิดอาการเ น่ าเ สี ยของอาหารได้

3 ไม่มีที่ระบายอากาศ ทำให้ สู ญ เ สี ย คุณค่าทางโภชนาการ

เมื่อเราเอาอาหาร หรือว่าผั ก ผลไม้ที่เราซื้อมาใส่ลงในถุง มันจะทำให้ไม่มีออกซิเจน จทำให้อาหารนั้นเป็น พิ ษ เเละเป็นอั น ต ร า ยควรเปลี่ยนจากการใส่ถุงเป็นการให้ห่อถุงพลาสติกห่ออาหารเเทน อาการที่เราใส่ลงไปนั้นจะ สดใหม่กว่าที่เรานั้นใส่ลงไปในถุงพลาดสติก เเละรั ก ษ าความสดของอาหารไว้ได้นานอีกด้วย

เรียบเรียง showbizinfoo

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ทั่วไป
Comments are closed.

Check Also

น้ำ รพีภัทร ถือเเก้วโชว์สเต็ป โยกเบาๆ

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราว เมื่อมีทางด้านผู้ใช้ติ๊กต็อก ชื่อ tum_anuchit ได้ออกมาโพสต์คลิปของ น…