Home ทั่วไป ไม่ควร ชาร์จโทรศัพท์มือถือทิ้งไว้บนเตียงขณะนอนหลับ

ไม่ควร ชาร์จโทรศัพท์มือถือทิ้งไว้บนเตียงขณะนอนหลับ

0 second read
0
0
1,522

เราคงต้องยอมรับว่า “โทรศัพท์มือถือ” กลายเป็นปัจจัยสำคัญในการใช้ ชี วิ ต ประจำวันของทุกคน บางคนต้องใช้งานโทรศัพท์มือถือตั้งแต่ตื่นเช้าจนถึงเข้านอน ไม่ว่าจะเป็นการเช็คข้อมูลข่าว ส า ร ตอบแชทลูกค้า สั่งงานลูกน้อง จนมีบางคนเผลอลืมชาร์จโทรศัพท์ทิ้งไว้ขณะนอนหลับ แต่จะมีใครรู้บ้างว่าการชาร์จโทรศัพท์มือถือทิ้งไว้บนเตียง ขณะนอนหลับ อาจจะทำให้เกิด อั น ต ร า ย ถึง ชี วิ ต ได้ หากมีการ รั่ ว ไหลของกระแสไฟฟ้า

ซึ่งสาเหตุการเกิด อั น ต ร า ย ดังกล่าวเกิดจากอุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้าชำรุด ส่งผลทำให้การทำงานผิดพลาดการใช้ adapter และ ปลั๊กไฟ ที่มีการชำรุด เสื่อมคุณภาพการใช้สายชาร์จที่ข้อต่อฉีก ข า ด หรือสายหัก การใช้อุปรณ์ชาร์จโทรศัพท์ที่ไม่มีคุณภาพและ ม า ต ร ฐ า น

สำหรับคำแนะนำในการใช้งานโทรศัพท์มือถืออย่าง ป ล อ ด ภั ย มีดังนี้ ห ลี ก เ ลี่ ย ง การใช้โทรศัพท์ขณะชาร์จ ห ลี ก เ ลี่ ย ง การใช้อุปกรณที่มีความชำรุด ใช้อุปกรณ์ชาร์จโทรศัพท์ที่มีคุณภาพและ ม า ต ร ฐ า น ควรวางโทรศัพท์มือถือที่ชาร์จไว้บริเวณโต๊ะหัวเตียง แทนการวางบนเตียงนอน ไม่ว่าโทรศัพท์มือถือจะมีความสำคัญต่อการทำงาน และการใช้ ชี วิ ต ของท่านมากน้อยแค่ไหน แต่ความ ป ล อ ด ภั ย ก็เป็นสิ่งที่ท่านไม่ควรละเลยด้วยเช่นกัน

ขอบคุณที่มาข้อมูล ให้ความรู้

Load More Related Articles
Load More By adminsk
Load More In ทั่วไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

หลวงปู่อายุ ๑๐๙ ปี อยู่อย่างสมถะในป่าเพียงลำพัง

เมื่อไม่นานมานี้ พระมหาไกรพิทักษ์ จิตตีกาโร ได้เดินทางเข้าไปกราบไหว้ “หลวงปู่ครูบาบุญ” ซึ่…