Home ทั่วไป ไม่ต้องลางาน กรมขนส่งเปิดอบรม-สอบใบขับขี่ เสาร์-อาทิตย์ ปี 63

ไม่ต้องลางาน กรมขนส่งเปิดอบรม-สอบใบขับขี่ เสาร์-อาทิตย์ ปี 63

12 second read
0
0
1,995

หมดยุคใบขับขี่แบบตลอดชีพแล้ว ถ้าเป็นสมัยก่อนนี้อาจจะดีหน่อยที่มีแบบตลอดชีพให้ไม่ต้องวุ่นวายกับการคอยต่ออายุ แต่ทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วจะต้องคอยต่อทุก ๆ 2 ปี หรือ 5 ปี ใบขับขี่รถส่วนบุคคลนั้นสำคัญมากเวลาจะขับรถไปไหนมาไหนหากไม่พกไว้หรือไม่มีถือว่าผิ ด ก ฎ ห ม า ย อีกอย่างข้อดีของการต้องคอยไปต่อคือ จะได้รู้ว่ายังจำเป็นต้องใช้รถอยู่ บางคนได้ใบขับขี่ตลอดชีพไปแล้ว

คนที่จะต้องไปสอบ ใ บ ขั บ ขี่ นั้นจะต้องเสียเวลาลางานย ากเย็นมาก ๆ เพราะบางที่เขาไม่ให้ลาหลายวัน แถมเวลาจะไปสอบก็ต้องไปวันธรรมดาอีกด้วย แต่วันในปี 2563 นี้ ทางก ร ม ข น ส่ ง ทางบกนั้นเปิดให้เข้าอบรมวันหยุดเสาร์ เพียงเท่านี้ก็สบายใจหายห่วงแล้วสำหรับคนที่ลาได้ 1 วัน หรือมีวันหยุดตรงสองวันนี้ก็ไปอบรมสอบ ใ บ ขั บ ขี่ ได้เลย

ซึ่งก ร ม ข น ส่ ง ทางบกร่วมกับหลายบริษัทเอกชน ป ต ท. จำกัด (มหาชน) บริษัท บ ริ ต ส โ ต น เซลส์ (ประเทศ ไ ท ย) จำกัด บริษัท วิ ริ ย ะ ป ระกันภั ย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ฮ อ น ด้ า อ อ โ ตโ มบิล (ประเทศ ไท ย)จำกัด ได้ร่วมกันจัดโครงการให้กับผู้ที่ต้องอบรม ใ บ ขั บ ขี่ รถยนต์ปี 2563 กับผู้ที่ยังไม่เคยมี ใ บ ขั บ ขี่ ซึ่งให้สอบวันหยุดเสาร์อาทิตย์ และไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรในการอบรมหรือสมัครเลย

ซึ่งวันเสาร์จะเป็นการอบรมก ฎ ห ม า ยเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนและเทคนิคการขับขี่ต่าง ๆ ให้ปลอดภัย โดยมีข้อสอบเขียนระบบอิเล็กทรอนิกส์ และวันอาทิตย์นั้นก็จะเป็นทดสอบการสอบปฏิบัติ ซึ่งโครงการนี้ก็มุ่งหวังว่าจะมีคนสนใจและเข้ามาอบรมกันและจะได้มีใบอนุญาตขับขี่อย่ างถูกต้องตามกฎหมาย

แต่ว่าในการอบรมสอบ ใ บ ขั บ ขี่ โครงการนี้มีจัดเฉพาะในเขต กทม. นะสำหรับคนที่อยู่ใกล้และสะดวกเดินทางไปสอบก็อย่ าให้พลาดโอกาส ลองมาดูตารางวันเวลาการสอบแต่ละเดือนกันเลย

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563

วันที่ 21-22 มีนาคม 2563

วันที่ 25-26 เมษายน 2563

วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2563

วันที่ 20-21 มิถุนายน 2563

วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2563

วันที่ 8-9 สิงหาคม 2563

วันที่ 29-30 สิงหาคม 2563

วันที่ 26-27 กันย ายน 2563

วันที่ 31 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 2563

วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2563

สำหรับการสอบ ใ บ ขั บ ขี่ ครั้งนี้ คนที่สนใจอบรมผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ยังไม่เคยมีใบอนุญาตขับรถยนต์มาก่อน และยื่นใบสมัครล่วงหน้าด้วยตนเองที่ส่วนใบอนุญาตขับรถ อาคาร 4 ชั้น 2 ก ร มการ ข น ส่ ง ทางบก จตุจักร โดยเตรียมหลักฐาน ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน และใบรับรอง แ พ ท ย์ฉบับจริงที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน ติดตามกำหนดการอบรมเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ก ร มการ ข น ส่ ง ทางบก (URL: www.dlt.go.th) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2271-8888 ต่อ 4202-3

ในส่วนของต่างจังหวัดนั้นจะต้องคอยติดตามข่าวส ารจากทางก ร ม ข น ส่ ง ทางบกเรื่อย ๆ ว่าเมื่อไหร่จะมีการจัดกิจกรรมอบรมสอบ ใ บ ขั บ ขี่ แต่ละจังหวังรอบพิเศษแบบนี้เมื่อไหร่บ้าง ซึ่งก็จะมีจัดออกมาเรื่อย ๆ แต่ว่าจะสอบได้เฉพาะ ใ บ ขั บ ขี่ ในประเทศเท่านั้นนะไม่มีระหว่างประเทศ หากมีข้อสงสัยก็ติดต่อสอบถามได้ผ่ านเบอร์ที่ระบุไว้ข้างบนได้เลย

ขอบคุณที่มาข้อมูล ข น ส่ ง , 108archeepparuay

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ทั่วไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

คุณยาย 2 พี่น้อง ได้กลับมาพบหน้ากัน หลังพลัดพรากกันนาน 47 ปี

จากกรณีคุณ ย า ยชาว กั ม พู ช า สองพี่น้อง อายุ 98 ปี และ 101 ปี ได้กลับมาพบหน้ากันเป็นครั…