Home ทั่วไป 14 โร ค ที่ผู้ประกันตนควรรู้ ประกันสังคมไม่คุ้มครอง

14 โร ค ที่ผู้ประกันตนควรรู้ ประกันสังคมไม่คุ้มครอง

1 second read
0
0
53,088

ผู้ประกันตน ที่ทำประกันสังคมมานานหลายปี ทั้งเคยใช้สิท ธิ และบางคนไม่เคยใช้สิท ธิเลยก็มี แต่อาจจะไม่เคยทราบมาก่อนว่า ประกันสังคม นั้นมี 14 โร ค ที่ยกเว้น ส่วนจะมีโร ค ไหนบ้างนั้นเรามาเช็กกันเลยจะได้ทราบไว้เพื่อเป็นข้อมูลนะคะ

โร ค และบริการที่ไม่มีสิท ธิได้รับบริการทางการแพทย์ (กลุ่ม 14 โร ค ยกเว้น) ดังนี้

1 โร ค หรือการประสบ อั น ต ร า ย อันเนื่องจากการใช้สา รเส พ เส พ ติดตามกฎหมายว่าด้วยย าเส พ ติด

2 โร ค เดียวกันที่ต้องใช้ระยะเวลารักษาตัวในโรงพย าบาล ประเภทคนไข้ในเกิน 180 วันใน 1 ปี

3 การบำบัดทดแทนไต กรณีไตวายเรื้ อรั ง ยกเว้น กรณีเจ็บป่วยด้วยโร ค ไต วา ยเรื้ อรั ง ระยะสุด ท้ า ย ให้มีสิท ธิได้รับบริการ ทางการแพทย์โดยการบำบัดทดแทนไตด้วยวิธีการฟอ ก เ ลื อ ด ด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีการล้างช่องท้องด้วยน้ำย าอย่ างถาวร และด้วยวิธีการปลูกถ่ายไต ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและอัตราที่กำหนด

4 การกระทำใดๆ เพื่อความสวยงามโดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์

5 การรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างการค้นคว้าทดลอง

6 การรักษาภาวะมีบุตรย าก

7 การตร วจ เ นื้ อ เยื่อเพื่อการผ่ าตั ด เปลี่ยนอ วัย วะ ยกเว้น การตร วจ เ นื้ อ เยื่อเพื่อการปลูกถ่ายไขก ระดู ก ของผู้ประกันตน ให้จ่ายค่าตร วจ เ นื้ อ เยื่อเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น แต่ไม่เกิน 7,000 บาทต่อราย ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกร รม การการแพทย์กำหนด

8 การตร วจ ใดๆ ที่เกินกว่าความจำเป็นในการรักษาโร ค นั้น

9 การผ่ าตั ด เปลี่ยนอ วัย วะ ยกเว้น(ก) การปลูกถ่ายไขก ระดู ก ให้ จ่ายค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายในอัตรา 750 ,000 บาทต่อราย แก่สถานพย าบาลที่ให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนจนสิ้นสุดกระบวนการปลูก ถ่ายไขก ระดู ก โดยจะต้องเป็นสถานพย าบาลที่คณะกร รม การการแพทย์รับรอง และได้ทำความตกลงไว้กับสำนักงานในการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตน กรณีการปลูกถ่ายไขก ระดู ก ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด(ข) การผ่ าตั ด เปลี่ยนอ วัย วะ กระจกตา โดยให้เหมาจ่ายค่าบริการทางการแพทย์แก่สถานพย าบาล 20,000 บาทและให้ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย 5,000 บาท ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด

10 การเปลี่ยนเพศ

11 การผสมเทียม

12 การบริการระหว่างรักษาตัวแบบพักฟื้น

13 ทันตกร รม ยกเว้น การถอนฟัน การอุดฟัน การขูดหินปูนและผ่ าฟันคุด ให้ผู้ประกันตนมีสิท ธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น แต่ไม่เกิน 900 บาทต่อปี กรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้มีสิท ธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 1,500 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปี

14 แว่นตา

ในช่วงสิ้นปีนี้ ให้เราเช็กยอดเงินสมทบ หรือใครที่ยังไม่ใช้สิท ธิทันตกร รม ก็สามารถไปใช้สิททธิกันได้ รวมทั้งในแต่ละปีใครที่ต้องการเปลี่ยนสถานพย าบาลก็สามารถยื่นเรื่องได้เลยนะคะ

ขอบคุณที่มา ประกันสังคม / ไข่เจียว

เรียบเรียง showbizinfoo.com

Load More Related Articles
Load More By adminsk
Load More In ทั่วไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

น้ำล้นถัง แต่ดูข้างก๊อกแล้วควรไปปิดหรือปล่อยเอาไว้ดี

ถ้าหากพูดถึงสัตว์ที่หลายคนกลัว คงต้องนึกถึงงูกันอย่างเเน่นอน เพราะรูปลักษณ์ที่น่ากลัว พิ ษ…