Home ความเชื่อ 19 ลักษณะนิสัย ของผู้เกิดมาพร้อมบุญบารมี

19 ลักษณะนิสัย ของผู้เกิดมาพร้อมบุญบารมี

0 second read
0
0
1,311

จากอดีตถึงปัจจุบัน คนไทยมีความเชื่อ ที่เล่าขานบอกต่อกันมาอย่างหนึ่งที่ได้ยินเป็นประจำ

คือ ผู้ที่ร่ำรวย มียศฐาบรรดาศักดิ์ หรือฐานะดีในชาตินี้

คือผู้ที่ทำบุญไว้มากในอดีตชาติ

และอีกนัยหนึ่งคือเป็นเทวดากลับชาติมาเกิด

ซึ่งความเชื่อนี้เชื่อมโยงกับลักษณะนิสัยที่ดี

ของผู้มีศีลมีธรรม ซึ่งวันนี้ เรื่องที่อยากรู้

ได้นำความเชื่อที่ว่านี้มาเปิดเผยให้ได้ทราบกัน

คือ หากผู้ใดมีลักษณะตามนี้

คนผู้นั้นอาจเป็นเทวดากลับชาติมาเกิดก็เป็นได้

ซึ่งชายหรือหญิงผู้นั้น

ต้องมีความสงบทั้งทางจิตใจและการแสดงออก

เปรียบดั่งผู้ที่เจริญด้วยสติปัญญาทั้งหลาย

1. เป็นผู้ไม่ฉุนเฉียว

ไม่ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล

คิดการไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนถึงผลที่จะตามมา

2. เป็นผู้ไม่หวาดหวั่น

หรือตื่นตระหนกเกินเหตุอันควร

3. เป็นผู้ไม่โอ้อวด

ไม่คนองว่าตนดีกว่าผู้อื่น ไม่ยโสโอหัง

4. เป็นผู้ไม่ก่อความรำคาญ

ให้ทั้งตนและผู้อื่น ไม่คิดการอันทำให้

ผู้อื่นเดือดร้นทั้งทางใจและกาย

5. เป็นผู้ไม่บ่น

เป็นผู้ที่รู้ดีว่าชีวิตเป็นอย่างไร

6. เป็นผู้มีความอดทน

นิ่งดั่งน้ำ ใจเย็นดั่งสายลม

7. เป็นผู้พูดด้วยปัญญา

มีวาจาฟังน่าเชื่อถือ ไม่ใช้คำพูดทำร้ายผู้อื่น

8. เป็นผู้ไม่คิดฟุ้งซ่าน

มีสติปัญญา สงบ เจริญสมาธิ

9. เป็นผู้มีวาจาสำรวม อ่อนน้อม

ไม่ก้าวร้าวทั้งผู้น้อยหรือใหญ่กว่าตน

10. เป็นผู้วางตัวเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด

11. เป็นผู้ที่ใช้ชีวิตด้วยสติ

และดำเนินความคิดด้วยปัญญา

12. เป็นผู้ที่ไม่ถือตนว่าวิเศษกว่าผู้อื่น

13. เป็นผู้ที่ไม่ยึดติดกับกิเลส

อบายมุข และสิ่งงมงาย

14. เป็นผู้ที่ไม่เศร้าโศก

เพราะสัตว์และสังขารร่างกายที่เสื่อมไปแล้ว

15. เป็นผู้ที่ไม่อคติธรรมทั้งหลายทั้งปวง

16. เป็นผู้ที่เกรงกลัวต่อบาป

ต่อการกระทำอันเป็นร้าย ความชั่ว

สิ่งที่เบียดเบียนต่อผู้อื่น

17. เป็นผู้ที่หมั่นศึกษาธรรม

เลื่อมใสในคำสอนและพระพุทธศาสนา

18. เป็นผู้ที่ไม่อวดอ้างตน

หรือใช้ความวิเศษของตนเพื่อทำให้คนอื่นเชื่อถือ

19. เป็นผู้ที่หมั่นสร้างบุญ ทำความดี

**ความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน**

ขอบคุณที่มาข้อมูล แบ่งปันสาระ

Load More Related Articles
Load More By adminsk
Load More In ความเชื่อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

หลวงปู่อายุ ๑๐๙ ปี อยู่อย่างสมถะในป่าเพียงลำพัง

เมื่อไม่นานมานี้ พระมหาไกรพิทักษ์ จิตตีกาโร ได้เดินทางเข้าไปกราบไหว้ “หลวงปู่ครูบาบุญ” ซึ่…