Home ธรรมะ 7คำสอนหลวงปู่ขาว อยากเจริญก้าวหน้าอย่าอิจฉาคนอื่น

7คำสอนหลวงปู่ขาว อยากเจริญก้าวหน้าอย่าอิจฉาคนอื่น

2 second read
0
0
780

เป็นอีกหนึ่งบทความ หากกล่าวถึง หลวงปู่ขาว อนาลโย แห่งวัดถ้ำกลองเพล จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นพระภิกษุคณะ ธ ร ร ม ยุตินิกาย ที่ได้รับความเคารพนับถือจากพุท ธ ศาสนิกชนในฐานะพระนักปฏิบัติวิปัสสนา ก ร ร ม ฐาน สายของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต แม้ท่านจะละสังขารไปกว่า 30 ปีแล้ว หากแต่ คำสอนหลวงปู่ขาว ยังคงอยู่ในความ

ทรงจำ สร้างศรัทธาในหมู่ชาวพุท ธ รุ่นแล้วรุ่นเล่าและเป็นความจริงอยู่อย่ างไม่เสื่อมคลาย

1 อุ ป ส ร ร ค เป็นสัญลักษณ์ประการหนึ่ง ที่ช่วยผลักดันคน ธ ร ร ม ดาให้เป็นมหาบุรุษได้

2 ถ้าต้องการความเจริญก้าวหน้า อย่ า อิ จ ฉ ๅ คนอื่น

3 จงยินดีในวิเวก จงยินดีในความเพียร จงยินดีละกิเลส ชื่อว่าได้ปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทา

4 ถ้าเราเว้นทำบๅป ก็จะไม่มีความเดือดร้อน ใครจะว่าอย่ างก็ตาม เราไม่ว่าเขา เขาติฉินนินทา เขาก็ว่าใส่ตัวเขาเอง ปากของเขาก็อยู่ที่เขา หูของเขาก็อยู่ที่เขา

5 บางคนทำ บุ ญ ทำทานกันใหญ่โตมโหฬาร แต่เสียเพราะความ โ ก ร ธ ความมีโทสะ ความ โ ก ร ธ ไหม้กุศลผล บุ ญ จนหมดสิ้น เมื่อหมด บุ ญ หมดกุศลบ าปก็ พลอยทวีคูณขึ้น ผลทานก็หนี ผลศีลก็ไม่มี ผลภาวนาก็หนีเข้าป่าไปหมด

6 สั ต ว์ โลกย่อมเป็นไปตาม ก ร ร ม ดี ก ร ร ม ชั่วที่ตนทำไว้ คนดีถึงจะทำตัวเป็นใบ้ใครก็รู้ ถึงจะหลบหลีกปลีกตัวอยู่ถ้ำภูเขาถึงแม้ ม นุ ษ ย์ ไม่รู้ เทวดาก็บอกเอง กลิ่นของศีลย่อมฟุ้งขจรขจๅยไปทั่วทิศ เป็นนิมิตหมๅยของคนดี

7 คนเกิดมาไม่เหมือนกัน เพราะมีความประพฤติที่ต่างกัน ผู้ที่เขาประพฤติดี รักษาศีล มีการให้ทาน มีการ ส ดั บ รับฟังพระ ธ ร ร ม เขาจึงมีปัญญๅดีมีการศึกษาเล่าเรียนดี

การจำแนก สั ต ว์ให้ดีให้ชั่วต่าง ๆ กัน มันเป็นเพราะ ก ร ร ม ถ้ามันยังทำ ก ร ร ม อยู่ ก็ต้องได้รับผล ก ร ร ม ทั้ง ก ร ร ม ดี ก ร ร ม ชั่ ว มันต้องได้รับผลตอบแทน

ประวัติหลวงปู่ขาว

หลวงปู่ขาว อนาลโย นามเดิมชื่อ ขาว โคระถา เกิดวันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2431 ปีชวด ที่บ้านบ่อชะเนง ตำบลหนองแก้ว อำเภออำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี (ปัจจุบันขึ้นกับตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ) บิดาชื่อ พั่ว โคระถา มารดาชื่อ รอด โคระถา

มีพี่น้องร่วมท้องเดียวกัน 7 คน ท่านเป็นคนที่ 4 ทำอาชีพหลักของครอบครัว คือ ทำนาและค้าขาย ต่อมาท่านได้สมรสกับนางมี โคระถา เมื่อ พ.ศ. 2452 ขณะอายุได้ 20 ปี มีบุตรด้วยกัน 3 คน ใช้ชีวิตคู่ได้ 11 ปี จึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุท ธ ศาสนา

นอกจากหลวงปู่ขาวแล้วยังมีผลผลิตทาง ธ ร ร ม จากบ้านบ่อชะเนงและเป็นญาติกับหลวงปู่ขาว อีก ๒ รูป คือ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวโร) เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร กรุงเทพมหานคร และพระราชปรีชาญาณมุนี (หลอม มหาวิริโย ป.ธ.๗) เจ้าอาวาสวัดบ่อชะเนง และเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ

ขอบคุณที่มา lamunlamai

เรียบเรียง showbizinfoo.com

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ธรรมะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

6 สูตร ผมแห้ง ฟูกลับมาสวยด้วย นุ่มลื่นดูเงางาม

นอกจากเรื่องของผิวพรรณ และร่างกายที่ใครหลายคนให้ความสำคัญแล้วเรื่องของเส้นผมก็ถือเป็นอีกสิ…