Home ทั่วไป 7คำสอนหลวงปู่ขาว อยากเจริญก้าวหน้าอย่าอิจฉาคนอื่น

7คำสอนหลวงปู่ขาว อยากเจริญก้าวหน้าอย่าอิจฉาคนอื่น

1 second read
0
0
1,015

เป็นอีกหนึ่งบทความ หากกล่าวถึง หลวงปู่ขาว อนาลโย แห่งวัดถ้ำกลองเพล จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นพระภิกษุคณะ ธ ร ร ม ยุตินิกาย ที่ได้รับความเคารพนับถือจากพุท ธ ศาสนิกชนในฐานะพระนักปฏิบัติวิปัสสนา ก ร ร ม ฐาน สายของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต แม้ท่านจะละสังขารไปกว่า 30 ปีแล้ว หากแต่ คำสอนหลวงปู่ขาว ยังคงอยู่ในความ

ทรงจำ สร้างศรัทธาในหมู่ชาวพุท ธ รุ่นแล้วรุ่นเล่าและเป็นความจริงอยู่อย่ างไม่เสื่อมคลาย

1 อุ ป ส ร ร ค เป็นสัญลักษณ์ประการหนึ่ง ที่ช่วยผลักดันคน ธ ร ร ม ดาให้เป็นมหาบุรุษได้

2 ถ้าต้องการความเจริญก้าวหน้า อย่ า อิ จ ฉ ๅ คนอื่น

3 จงยินดีในวิเวก จงยินดีในความเพียร จงยินดีละกิเลส ชื่อว่าได้ปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทา

4 ถ้าเราเว้นทำบๅป ก็จะไม่มีความเดือดร้อน ใครจะว่าอย่ างก็ตาม เราไม่ว่าเขา เขาติฉินนินทา เขาก็ว่าใส่ตัวเขาเอง ปากของเขาก็อยู่ที่เขา หูของเขาก็อยู่ที่เขา

5 บางคนทำ บุ ญ ทำทานกันใหญ่โตมโหฬาร แต่เสียเพราะความ โ ก ร ธ ความมีโทสะ ความ โ ก ร ธ ไหม้กุศลผล บุ ญ จนหมดสิ้น เมื่อหมด บุ ญ หมดกุศลบ าปก็ พลอยทวีคูณขึ้น ผลทานก็หนี ผลศีลก็ไม่มี ผลภาวนาก็หนีเข้าป่าไปหมด

6 สั ต ว์ โลกย่อมเป็นไปตาม ก ร ร ม ดี ก ร ร ม ชั่วที่ตนทำไว้ คนดีถึงจะทำตัวเป็นใบ้ใครก็รู้ ถึงจะหลบหลีกปลีกตัวอยู่ถ้ำภูเขาถึงแม้ ม นุ ษ ย์ ไม่รู้ เทวดาก็บอกเอง กลิ่นของศีลย่อมฟุ้งขจรขจๅยไปทั่วทิศ เป็นนิมิตหมๅยของคนดี

7 คนเกิดมาไม่เหมือนกัน เพราะมีความประพฤติที่ต่างกัน ผู้ที่เขาประพฤติดี รักษาศีล มีการให้ทาน มีการ ส ดั บ รับฟังพระ ธ ร ร ม เขาจึงมีปัญญๅดีมีการศึกษาเล่าเรียนดี

การจำแนก สั ต ว์ให้ดีให้ชั่วต่าง ๆ กัน มันเป็นเพราะ ก ร ร ม ถ้ามันยังทำ ก ร ร ม อยู่ ก็ต้องได้รับผล ก ร ร ม ทั้ง ก ร ร ม ดี ก ร ร ม ชั่ ว มันต้องได้รับผลตอบแทน

ประวัติหลวงปู่ขาว

หลวงปู่ขาว อนาลโย นามเดิมชื่อ ขาว โคระถา เกิดวันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2431 ปีชวด ที่บ้านบ่อชะเนง ตำบลหนองแก้ว อำเภออำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี (ปัจจุบันขึ้นกับตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ) บิดาชื่อ พั่ว โคระถา มารดาชื่อ รอด โคระถา

มีพี่น้องร่วมท้องเดียวกัน 7 คน ท่านเป็นคนที่ 4 ทำอาชีพหลักของครอบครัว คือ ทำนาและค้าขาย ต่อมาท่านได้สมรสกับนางมี โคระถา เมื่อ พ.ศ. 2452 ขณะอายุได้ 20 ปี มีบุตรด้วยกัน 3 คน ใช้ชีวิตคู่ได้ 11 ปี จึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุท ธ ศาสนา

นอกจากหลวงปู่ขาวแล้วยังมีผลผลิตทาง ธ ร ร ม จากบ้านบ่อชะเนงและเป็นญาติกับหลวงปู่ขาว อีก ๒ รูป คือ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวโร) เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร กรุงเทพมหานคร และพระราชปรีชาญาณมุนี (หลอม มหาวิริโย ป.ธ.๗) เจ้าอาวาสวัดบ่อชะเนง และเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ

เรียบเรียง showbizinfoo.com

Load More Related Articles
Load More By adminsk
Load More In ทั่วไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

น้ำล้นถัง แต่ดูข้างก๊อกแล้วควรไปปิดหรือปล่อยเอาไว้ดี

ถ้าหากพูดถึงสัตว์ที่หลายคนกลัว คงต้องนึกถึงงูกันอย่างเเน่นอน เพราะรูปลักษณ์ที่น่ากลัว พิ ษ…