Home ทั่วไป 7 ผักพื้นบ้าน หาทานได้ทั่วไป มากประโยชน์

7 ผักพื้นบ้าน หาทานได้ทั่วไป มากประโยชน์

4 second read
0
0
606

พืชพื้นบ้านในท้องถิ่น บ้างขึ้นเอง บ้างปลูกไว้ ป ล อ ด ภั ย ไ ร้ ส า ร พิ ษ ชาวบ้านนิยมนำมาบริโภคเป็นอาหาร เป็น ย า รักษาโ ร ค นอกจากจะมีคุณค่าทางโภชนาการแล้ว ส่วนใหญ่ยังมี ส ร ร พ คุณเป็นสมุ น ไพ ร เนื่องจากมีรส ย า หลากหลาย ตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทย

1 ผักหวาน

เป็นผักจานโปรดของหลายๆคน หลายบ้านนิยมปลูกผักหวานเอาไว้ในที่เพราะเป็นผักที่ทานอร่อยและทำได้หลากหลายเมนูและยังใช้เป็นผักทานคู่กับน้ำพริกต่างๆได้อีกด้วย

เมนูเด่นๆได้แก่นำมาทำแกงใส่ไข่มดแดง แกงใส่ปลา ย่ า งผสมชะอม แกงอ่อม หรืออาจนำไปผัดกับน้ำมันแบบจี นก็อร่อยเช่นเดียวกัน

ส รร พ คุณทา งย าของผักหวาน มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมาก มีทั้งโปรตีน วิตามินซี และส ารต้านอ นุ มู ล อิ ส ระที่ช่วยชะลอกส า รเ สื่ อ ม ของเ ซ ล ล์ได้ ต้านแ ก่

และยังมีแคลเซียมกับฟอสฟอรัสทำให้กระดูกและฟั นแข็งแรง มีไฟเบอร์ช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานได้เป็นปกติ เป็นย าเย็นช่วยลดความร้อนในร่างกาย

ทั้งนี้มีคำแนะนำว่าไม่ควรนำผักหวานบ้านมาทานแบบสดๆโดยทานทีละมากๆ จะทำให้เกิดอาการท้องผูกและทำให้เวีย นหั ว และผักหวานในปริมาณที่มากเกินไปจะทำให้ร่างกายได้รับส าร Papaverine ซึ่งเป็น พิ ษต่อป อ ด

2 ใบบัวบก

เป็นสมุนไพรที่สามารถท า น ส ดได้ทั้งก้านและใบ มีรสชาติขมเล็กน้อย สามารถทานคู่กับน้ำพริกที่รสชาติจัดจ้านได้เป็นอ ย่ า งดี สามารถทานกับส้มตำ ก๋วยเตี๋ยวหรือผัดไ ท ย

และยังนิยมนำมาทำเป็นเครื่องดื่มเพื่อระบายความร้อน ทำให้เย็นชุ่มค อ มีสรรพ คุ ณในการบำรุงหั ว ใจ แก้อาการช้ำใน ช่วยทำให้เ ลื o ด ไหลเวียนดี ร อ ย ฟกช้ำหายได้เ ร็วขึ้น ลดอาการอั ก เส บ ช่วยกระตุ้ นการสร้างคอลลาเจนและอิลาสติกทำให้ผิวสวยเปล่งปลั่ง บำรุงส า ย ต าเพราะมีวิตามินเอสูง ช่วยลดความเ ค รี ย ดและอาการวิตกกังวลได้ แก้ป ว ด หั ว เวี ย นหั ว ลดระดับน้ำตาลในเ ลื o ด รั ก ษ า โ ร คความดันสูง และยังช่วยบำรุงเ ลื o ด เหมาะกำหรับผู้ ป่ ว ย โ ร ค โ ล หิ ต จาง

3 ใบชะพลู

เป็นผักที่นิยมทานคู่กับอ า ห า ร อิ ส า น หรือทานแอ้มกับน้ำพริกเพื่อให้รสชาติอร่อยขึ้น ใบชะพลูมีรสชาติเผ็ดร้อนช่วยทำให้เจริญอาหารชึ้นและยังนิยมทานกันทุกภาค เช่น แกงแค แกงอ่อม แกงขนุน ของภาคเหนือ หรือ แกงคั่วหอยขม

ส ร ร พ คุ ณคือช่วยขั บ ล มใน กะ เ พ า ะอาหารได้ดี คนที่มีอาการอ า ห า รย่อย ย า ก สามารถช่วยแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อได้ มีวิตามินเอช่วยบำรุงส าย ต าป้องกันโ ร ค ต า บ อ ดกลางคืนและบรรเทาโ ร ค ต า ฟ า งได้ด้วย ชะพลูสามารถต้านความแก่ช ร าได้เพราะมีส ารต้านอนุมูลอิสระ ยับยั้งและชะลอการข ย า ยตั วของเซ ล ล์ มะเ ร็ ง ช่วยรั ก ษ าโร ค เ บ าห ว าน ได้ด้วยการนำมาดื่มเป็นน้ำชา โดยใช้ต้นทั้งต้นจำนวน 7 ต้น มีไฟเบอร์ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายป้องกันโ ร คกระดู กพรุน

คำแนะนำเรื่องการทานใบชะพลูในปริมาณมากเกินไปหรือติดต่อกันเป็นเวลานานๆ แคลเซียมที่อยู่ในชะพลูจะกลายเป็นต้นเหตุให้เกิดโ ร คนิ่ ว ในไ ตได้ เพราะมีส ารแคลเซียมออซาเลต หากทานจำนวนมากหรือทานต่อเนื่องกันควรดื่มน้ำเปล่าตามมากๆเพื่อให้ส ารออกซาเลตเจือจางลงและขับออกไปทางปัสสาวะ

4 ผักปลัง

ผักปลังจะนิยมนำไปนึ่งหรือต้มจนสุก โดยเลือ กทานได้ทั้งยอดอ่อน ใบอ่อนและด อ ก คนทางเหนือนิยมนำมาปรุงเมนูแกงส้ม โดยใช้ยอดอ่อนกับด อ กอ่อน ซึ่งจะทำการใส้ผักปลังลงในหม้อเป็นอันดับสุดท้ายเมื่อน้ำแกงเดือดเต็มที่จากนั้นให้กดผักให้จมน้ำแกง รอจนเดือดสักพักแล้วตักเสริฟเลยไม่ควรต้มนานจะทำให้ผักไม่อร่อย ส่วนคนทางภาคกลางนิยมนำมาผัดไฟแดง ผัดน้ำมันหอย สรรพคุณของผักปลังให้ประโยชน์ในเรื่องของการเป็นย า ร ะ บ าย

5 ไหลบัว

ส่วนที่เรียกว่าไหลบัวนั้น คือหน่ออ่อนของด อ ก บัวที่ยังไม่โผล่ขึ้นมาจากน้ำ สามารถนำมาประก อ บ อ า ห า รได้หลายเมนูโดยคนภาคกลางทั่วไป จะนำมาทำเมนูส้มตำหรือแกงส้ม ส่วนทางอิสานจะรับประทานสดคู่กับน้ำพริก ไหลบัวมีรสชาติหวานมันกรอบ มีสรรพคุณที่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง เป็นย าเ ย็ น ดั บ พิ ษ ร้ อ น ในร่างกายได้ แก้อ่อนเพลีย เพิ่มพลังให้ร่างกาย ช่วยบำรุงหั ว ใ จ และช่วยบรรเทาอาการท้องผูกได้และยังช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายลดกังวล ช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้น

6 หัวปลี

เป็นส่วนอ่อนของต้นกล้วย หัวปลีหากเราไม่ตัดมาก็จะเติบโตเป็นกล้วยทั้งหวี รสชาติของหัวปลีจะฝาดเล็กน้อย มีสีแดงและขาวเรียงเป็นชั้นลงมา มักนำมาทำอาหารจานผัด หรือทานสดคู่กับหลนเต้าเจี้ยว หรือชุบแป้งทอดก็ได้ สรรพคุณของหัวปลีที่ทราบกันดีคือบำรุงน้ำน ม แ ม่ ลู ก อ่อน ช่วยเรื่องโ ร คโ ล หิ ตจาง และบำรุงเ ลื o ด ช่วยแก้อาการกระหาน้ำย ลดค ว า มดันในร่างกาย มีแคลเซียมมากกว่ากล้วยที่สุกแล้วมากถึง 4 เท่า ช่วยแก้โ ร ค ก ร ะ เ พ า ะ อ า หาร บำรุงลำไ ส้และช่วยรั ก ษ าแ ผ ลในกระเ พ าะอาหารได้ด้วย

7 ผักแพว

หรือที่เรียกันว่าผักแพ้ว ขึ้นชื่อว่าเป็นย า ส มุ น ไ พ รช่วยป้องกันม ะ เ ร็ ง โ ร ค หั วใ จ โ ร คก ระ เ พ าะอาหารช่วยขั บ ลมได้ดี บรรเทาอาการห อ บหืด ช่วยบำรุงป อ ดเป็นย าแก้ไ อได้ รั ก ษ าริ ด สีด ว งและช่วยขับปัส ส า ว ะ มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์นิยมนำมาทานสดคู่กับน้ำพริกและอาหารหลายชนิด กลิ่นที่ค่อนข้างแรงทำให้สามารถดับกลิ่นคาวป ลาได้ดีจึงนำมาปรุงใส่แกงปลา หรือแกงหอย

ขอบคุณที่มาข้อมูล krustory

Load More Related Articles
Load More By adminsk
Load More In ทั่วไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

น้ำล้นถัง แต่ดูข้างก๊อกแล้วควรไปปิดหรือปล่อยเอาไว้ดี

ถ้าหากพูดถึงสัตว์ที่หลายคนกลัว คงต้องนึกถึงงูกันอย่างเเน่นอน เพราะรูปลักษณ์ที่น่ากลัว พิ ษ…