Home ทั่วไป แนะนำผู้หญิงทุกคน ไม่ควรฝากทั้งชีวิตไว้กับสามี

แนะนำผู้หญิงทุกคน ไม่ควรฝากทั้งชีวิตไว้กับสามี

5 second read
0
0
1,590

ผู้ชายมีเงินหนึ่งแสนห้าหมื่น ผู้หญิงมีเงินหนึ่งแสน ก่อนที่จะแต่งงาน ผู้ชายนำเงินหนึ่งแสนห้าหมื่นไปดา วน์บ้าน ผู้หญิงนำเงินหนึ่งแสนไปตกแต่งบ้าน

และซื้อเครื่องใช้ต่างๆ หลังแต่งงาน ผู้ชายผ่อนส่งค่างวดบ้าน สามพันหยวนทุกเดือน เงินเดือนคงเหลือหนึ่งพันหยวน ผู้หญิงเงินเดือนเดือนละสามพันหยวน ชายหญิงทั้งสองใช้ร่วมกัน

สามปีต่อมา ผู้หญิงตั้งคssค์ ຈากนั้นคลอดลูกออกมา ผู้ชายได้เลื่อนตำแหน่งในหน้าที่การงาน เงินเดือนเพิ่มเป็นเจ็ดพันหยวน ย ามนี้ เด็กต้องการคนดูแล หากจ้างพี่เลี้ยง

ต้องจ่ายเดือนละสองพันหยวน ชายและหญิงทั้งสอง ปรึกษาหารือกัน ตกลงตัดสินใจ ให้ผู้หญิงลาออกຈากงาน เพื่ออยู่ดูแลลูก เช่นนี้แล้ว ผู้หญิงจึงกลายเป็นแม่บ้านเต็มตัว

สิบปีต่อมา ผู้ชายประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน รัศมีเปล่งปลั่ง ผู้หญิงคลุกคลีอยู่กับลูก สามี บ้าน ทุกๆวัน ราศีหม่นหมอง ย ามนี้ ผู้ชายรู้สึกว่า ภssย าตนไม่สามารถพาเข้าสังคมอีกแล้ว สิ่งยั่วยวนภายนอกก็ ช่างร้อนแรงเย้ายวนใจ สุดท้ายเลยมีภssย าน้อย

หลังຈากภssย ารู้เรื่องเข้า ทะเลาะ วิวาท สุดท้าย เศร้าเสียใจ ผู้ชายและผู้หญิงเตรียมตัวหย่ า ตามคำอธิบาย ในตัวบทกฎหมาย ว่าด้วยการสมรส “บ้าน” ผู้ชายได้ซื้อก่อนแต่งงาน

ผู้หญิงไม่มีสิทธิ์ ผู้หญิงไม่ยอม บอกว่า “พวกเราทั้งสองช่วยกันผ่อนค่างวด” ทนายถามว่า “เธอมีหลักฐานที่ร่วมกันผ่อนส่งค่างวดหรือไม่?” ผู้หญิงตอบว่า “ไม่มี ทุกเดือนจะหักຈากบัญชีเงินเดือนขอ งผู้ชายโดยตรง”

ผู้หญิงบอกอีกว่า “ลูก..ฉันเป็นคนคลอดเอง ฉันเลี้ยงดูจนเติบใหญ่มากับมือ ลูกต้องตกเป็นขอ งฉัน”

ทนายพูดว่า “ลูก..จะตกเป็นขอ งใคร เราจะดูว่า ใครมีความสามารถที่จะเอื้อประโยชน์ให้แก่เด็กมากที่สุด เธอ..ไม่มีงานทำ ไม่มีรายได้ ไม่มีบ้าน ย่อมไม่เป็นผลดีต่อการเจริญเติบโตขอ งเด็ก ทางศาลจะตัดสินให้ตกเป็นขอ งผู้ชาย”

ย ามนี้ ผู้หญิง..ไม่มีบ้าน ไม่มีงาน ไม่มีเงิน ไม่มีลูก เธอสิ้นหวังแล้ว โลกขอ งเธอล่มสลายไปแล้ว ส่วนผู้ชาย เริ่มต้นชีวิตใหม่ขอ งขอ งเขาผู้หญิง เธอยังกล้าที่จะนำเอาความสุขขอ งทั้งชีวิต ฝากฝังไว้กับคนอื่นอีกหรือไม่ ? บนโลกใบนี้ ไม่มีใครให้คุณพึ่งพิงได้ຕลอดชีวิต แม้แต่เงาขอ งเธอเอง ก็จะห่างหายไปຈากเธอ ในความมืด

ใช่แล้วแรกเริ่ม ผู้ชายรักเธ อมาก แต่ผู้หญิงโดยส่วนมากแล้ว มั กจะละเลยสิ่ งสำคัญที่สุดไป นั่นก็คือ “คน” ขอเพียงยังมีชีวิตอยู่ ล้วนที่จะแปร เปลี่ ยนไป ได้ทุกเมื่อทุ กเ วลา

ผู้หญิงที่มีอาชีพ มีความอิสระขอ งตนเอง จึงจะดำรงชีวิตได้ตามแบบฉ บับตัวต นที่แท้จริงขอ งตนเอง จึงสาม ารถสร้า งควา มมั่นคงใ นการใช้ชีวิตคู่ เพราะ..ทุกๆคน

ล้วนชื่นชอบชื่ นชมสิ่งສวຍๆงามๆ ใครจะยอมทน อยู่กับคน ที่ไม่แ ต่งหน้าแต่งตัว ไม่พัฒนาตนเอง เกียจ คร้าน ซังยังกะต า ຍ อีกทั้งเป็นผู้หญิงที่เสื่อมโท ร มแล้ว ได้ทุกวัน

ผู้หญิงเอ๋ยดีกับตัวเอง ทะนุถuอมตัวเองให้ม ากหน่ อยเถิด “ต้องสูงส่งถึงจะล้ำค่า” คิดอย ากจะเป็นผู้หญิงที่แกร่ง รูปลักษณ์ขอ งผู้หญิงเอง เป็นตัว ตัดสินกำหนดว่า “สำเร็จหรือล้มเหลว”

ขอบคุณที่มาข้อมูล rahuslub

เรียบเรียง showbizinfoo.com

Load More Related Articles
Load More By adminsk
Load More In ทั่วไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

น้ำล้นถัง แต่ดูข้างก๊อกแล้วควรไปปิดหรือปล่อยเอาไว้ดี

ถ้าหากพูดถึงสัตว์ที่หลายคนกลัว คงต้องนึกถึงงูกันอย่างเเน่นอน เพราะรูปลักษณ์ที่น่ากลัว พิ ษ…