Home ทั่วไป สิทธิเกี่ยง​ คนเซ็นค้ำประกันควรรู้กฎหมายคุ้มครองตัวผู้ค้ำประกัน

สิทธิเกี่ยง​ คนเซ็นค้ำประกันควรรู้กฎหมายคุ้มครองตัวผู้ค้ำประกัน

1 second read
0
0
864

คนเราถ้าขัดสนเงินทองก็ต้องกู้เป็นหนี้เขา แต่เขาอาจจะไม่ยอมให้กู้ถ้าไม่มีอะไรเป็นหลักประกันให้ความมั่นใจว่าเขาจะได้รับชำระหนี้คืน ค้ำประกันก็เป็นหลักประกันอันหนึ่ง ค้ำประกัน คือการที่ใครคนหนึ่งทำสัญญากับเจ้าหนี้ว่าถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ ผู้ค้ำประกันจะชำระหนี้นั้นแทน เมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ เจ้าหนี้ก็ย่อมมีสิทธิเรียกร้องหรือฟ้องให้ผู้ค้ำประกันรับผิดได้

การที่จะฟ้องให้ผู้ค้ำประกันรับผิดตามสัญญาค้ำประกันได้นั้น จะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้ค้ำประกันเป็นสำคัญมิใช่ตกลงกันด้วยปากเปล่าซึ่งฟ้องไม่ได้ ตามธรรมดาถ้าทำสัญญาค้ำประกันตามแบบซึ่งมีขายอยู่ทั่วไป ก็ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะเป็นแบบซึ่งทำโดยผู้รู้กฎหมาย แต่ถ้าทำกันเองก็อาจเกิดปัญหาได้

ถ้าเราเป็นเจ้าหนี้ก็ต้องระมัดระวังในข้อนี้ ในเอกสารนั้นต้องมีข้อความอันเป็นสาระสำคัญว่า ถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ผู้ค้ำประกันจะชำระหนี้แทน มิฉะนั้นอาจฟ้องผู้ค้ำประกันไม่ได้ เพราะไม่ใช่เป็นสัญญาค้ำประกันตามกฎหมาย เรื่องสิทธิเกี่ยง สิทธินี้เกิดขึ้นก่อนการชำระหนี้ โดย หนี้นั้นถึงกำหนดที่จะต้องชำระแล้ว และตัวลูกหนี้ไม่ยอมจ่ายเงิน ที่นี้ละ ตัวผู้เป็นเจ้าหนี้ก็จะรั้นหน้าเดินเข้ามาหาเราเพื่อจะบังคับเราชำระหนี้นั้นแทน

สิทธิเกี่ยงแรก ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 688 ว่าด้วย หาก เจ้าหนี้มาบังคับให้ผู้ค้ำชำระหนี้ ถ้าลูกหนี้ยังไม่ได้ถูกฟ้องลมละลาย หรือ หนีไปต่างประเทศ ผู้ค้ำขอให้ไปบังคับชำระเงินเอาจากลูกหนี้ก่อนได้

สิทธิเกี่ยงที่สอง ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 689 แม้ว่าจะได้กระทำตามสิทธิ์แรกแล้ว ถ้าผู้ค้ำพิสูจน์ได้ว่า ลูกหนี้มีหนทางชำระหนี้ได้แม้ว่าทางใด ซึ่งจะทำได้โดยไม่เป็นการยาก กฎหมายกำหนดให้เจ้าหนี้ต้องไปบังคับชำระหนี้จากทรัพย์ของลูกหนี้ก่อน

สิทธิเกี่ยงที่สาม หากตัวเจ้าหนี้มีทรัพย์ของลูกหนี้ยึดถือไว้เป็นประกัน ถ้าผู้ค้ำขอให้บังคับชำระหนี้จากทรัพย์ที่ได้ยึดไว้นั้น ตัวเจ้าหนี้ก็ต้องบังคับชำระหนี้จากทรัพย์นั้นเสียก่อน ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 690

จะเห็นได้ว่า กฎหมายก็ได้มีการคุ้มครองตัวผู้ค้ำประกันอยู่ แต่ผู้ค้ำนั้นจะต้องไม่กระทำการอย่างใดๆ ที่จะทำให้ตนเองก็เข้าไปเป็นผู้รับผิดในชั้นเดียวกันกับลูกหนี้ (ลูกหนี้ร่วม) แต่อย่างน้อยกฎหมายใหม่ ถ้าสัญญาให้ผู้ค้ำรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม สัญญานั้นก็ตกเป็นโมฆะ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 681/1) แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น แม้ว่าผู้ค้ำประกันจะมีสิทธิเกี่ยงก็จริง แต่ถ้าลูกหนีไม่มีหรือไม่จ่าย เจ้าหนี้ก็ยังมีสิทธิเรียกผู้ค้ำชำระได้อยู่ดี

เรียบเรียง showbizinfoo.com

Load More Related Articles
Load More By adminsk
Load More In ทั่วไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

น้ำล้นถัง แต่ดูข้างก๊อกแล้วควรไปปิดหรือปล่อยเอาไว้ดี

ถ้าหากพูดถึงสัตว์ที่หลายคนกลัว คงต้องนึกถึงงูกันอย่างเเน่นอน เพราะรูปลักษณ์ที่น่ากลัว พิ ษ…