Home ทั่วไป ละทางโลก มหาเศรษฐีพันล้าน บวชเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ บริจาคที่ดินสร้างวัด 327 ไร่

ละทางโลก มหาเศรษฐีพันล้าน บวชเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ บริจาคที่ดินสร้างวัด 327 ไร่

15 second read
0
0
919

ไม่ว่าจะนานแค่ไหน ก็เป็นที่น่าชื่นชมเป็นอย่ างมาก สำหรับท่านประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ อดีต รั ฐ ม น ต รี ช่วยว่ากา ร ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ค ลั ง เจ้าของห้างชื่องดัง ที่ได้หันหลังให้ทางโลก ละทิ้งทรัพย์สบัติมากมาย เพื่อบวชเป็นwsะภิกษุในวั๑ที่กันดาร ต้องดูแลตัวเองทุกอย่ าง ทำทุกอย่ างด้วยตัวท่านเอง

หากมองย้อนไป เขาเคยมีทุกอย่ าง ไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังใหญ่ บริวาร เงินทองมากมาย แต่ทุกสิ่งทุกอย่ างที่มีนั้น หาใช่ความสุขที่แท้จริงไม่ ธssมะของwsะ พุ ท ธ เจ้าต่างหากคือความสุขที่แท้จริงและบริสุทธิ์ เส้นทางแห่งธssมของwsะ พุ ท ธ เจ้าน่าจะคือความสุขบริสุทธิ์ที่แท้จริง

ท่านประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ ปัจจุบันเป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Winvestment ซึ่งเป็น Holding Company ของตระกูลภัทรประสิทธิ์ และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทแห่งหนึ่งโดยดูแลกิจการเช่น

ธุรกิจโรงแรม และท่าจอดเรือ ได้แก่ โรงแรมเพนนินซูล่า กรุงเทพฯ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ ท่าจอดเรือยอชต์ เฮเว่น ธุรกิจค้าปลีก ได้แก่ ห้างสssพสินค้าเดอะมอลล์ ศูนย์การค้าดิเอ็มโพเรียม และห้างสssพสินค้าสยๅมพารากอน ส่วนธุรกิจค้าส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง

ธุรกิจการผลิต ได้แก่ บริษัท ภัทรา พอร์ซเลน จำกัด และธุรกิจการขนส่งทางน้ำ ได้แก่ ท่าเรือน้ำลึกสงขลา และภูเก็ต

หากย้อนไปเมื่อ ปี พ.ศ.๒๕๔๘ คุณนงลักษณ์ ภัทรประสิทธิ์ และครอบครัว พร้อมเครือญาติตระกูลภัทรประสิทธิ์ ได้แสดงความจำนงกับwsะราชปริยัติ (สฤษฏิ์ สิริธโร) เจ้าอาวาสวั๑นครสวssค์ ผู้อำนวยการวิทยๅลัยสงฆ์ นครสวssค์ เจ้าคณะจังหวั๑นครสวssค์ ขอบ ริ จ า คที่ดิน ๓๒๗ ไร่ ในพื้นที่ตำบลนครสวssค์ออก เพื่อใช้ในกิจการwsะ พุ ท ธ ศ า ส น า ตามเจตนารมณ์ของคุณวิศาล ภัทรประสิทธิ์ ที่ได้จากไปลงก่อนและได้ ประกอบพิธีถวายที่ดินอย่ างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๔ กันยๅยน ๒๕๔๘ ซึ่งต่อมาคณะสงฆ์จังหวั๑นครสวssค์ วิทยๅลัยสงฆ์นครสวssค์ มหาวิทยๅลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยๅลัย ส่วนราชการ ผู้แทนชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีจิต ศ รั ท ธ า ได้พร้อมใจกันจัดทำโครงการก่อสร้าง พุ ท ธ อุทยๅนนครสวssค์ขึ้น เพื่อใช้ที่ดินแปลงนี้ให้เกิด ป ร ะ โ ย ช น์ อย่ างสูง ต่อประเทศชาติ ต่อwsะ พุ ท ธ ศ า ส น า และประชาชนทั่วไป

วั๑ภัทรสิทธาราม เป็นวั๑ศาสนสถานที่ก่อตั้งขึ้นตามเจตนารมณ์ของเจ้าของที่ดินซึ่งได้มีการก่อสร้างโบสถ์พร้อมประดิษฐานwsะประธานรูปเหมือนหลวงพ่อเพชร ขนาดหน้าตัก ๘๙ นิ้ว แล้วเสร็จและอยู่ระหว่างที่ก่อสร้างศาลาการเปรียญ โดยได้รับบริ จ าคค่าก่อสร้างจากเจ้าของที่ดินตระกูลภัทรประสิทธิ์

นอกจากนี้ได้มีการสร้างกุฏิกัมมัฏฐานในบริเวณวั๑โดยมีผู้มีจิต ศ รั ท ธ า เป็นผู้บริ จ าคแล้วเสร็จอีกจำนวนหลายหลัง

เรียบเรียง showbizinfoo.com

Load More Related Articles
Load More By adminsk
Load More In ทั่วไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

น้ำล้นถัง แต่ดูข้างก๊อกแล้วควรไปปิดหรือปล่อยเอาไว้ดี

ถ้าหากพูดถึงสัตว์ที่หลายคนกลัว คงต้องนึกถึงงูกันอย่างเเน่นอน เพราะรูปลักษณ์ที่น่ากลัว พิ ษ…