Home ทั่วไป 6 คำกล่าวเปิดงานใช้บ่อยๆ เก็บไว้จะได้พูดคล่องๆ ไม่ติดขัด

6 คำกล่าวเปิดงานใช้บ่อยๆ เก็บไว้จะได้พูดคล่องๆ ไม่ติดขัด

1 second read
0
0
3,017

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราว ที่คงจะมีหลายๆครั้งที่เราต้องไปเป็นแขпร่วมงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานแต่ง งานขึ้นบ้านใหม่ และสำหรับใครที่มีอายุเป็นที่นับหน้าถือตาก็มักจะถูกเชิญให้ขึ้นไปกล่าวอวยพรหรือกล่าวเปิดงานให้กับเจ้าภาพและแขпที่มาร่วมงาน หรือต้องออกไปเป็นตัวแทนของกลุ่มขณะเพื่อกล่าวขอบคุณ ซึ่งส่วนมากแล้วจะต้องเตรียมคำพูดสำหรับการกล่าวบนเวทีบ้างเล็กน้อยแต่ถ้าหากว่าใครเป็นมือใหม่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่ างไรดี วันนี้เรามีมาฝากกัน

1 งานขึ้นบ้านใหม่

สวัสดี ครับ /ค่ะ ท่านผู้มีเกิยรติทุกท่าน กระผม / ดิฉัน มีความยินดี และภูมิใจเป็นอย่ างมากที่ท่านเจ้าของบ้านได้ให้เกียรติให้ กระผม/ดิฉัน ขึ้นมากล่าว ในงานขึ้นบ้านใหม่วันนี้ เชื่อได้ว่าทุกท่านในที่นี้ คงจะเห็นตรงกันกับ กระผม/ดิฉัน ว่าบ้านหลังนี้เพียบพร้อมไปด้วยความสวยงาม น่าอยู่ มีความร่มรื่น สะดวกสบาย

และสำหรับตัวท่านเจ้าของบ้านนั้น คงจะเป็นที่ทราบกันทั่วไปว่าท่านเป็นผู้ที่มีใจโอบอ้อมอารี มีความมานะอุตสาหะขยันหมั่นเพียร ในหน้าที่การงานจนสามารถสร้างตนเป็นปึกแผ่นปลูกสร้างบ้านอันสวยงามหลังนี้ขึ้นมาได้

และในวาระอันดีนี้ กระผม/ดิฉัน ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศัпดิ์ สิ ท ธิ์ทั้งหลายที่ท่านเจ้าของบ้านเคารพนับถือ โปรดช่วยดลบันดาลปกปักรักษาให้ท่านเจ้าของบ้านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ มีอายุมั่นขวัญยืน พบความสำเร็จยิ่ง ๆ ขึ้นไป ขอบคุณ ครับ / ค่ะ

2 งานเลี้ยงส่ง

เรียน ท่าน (ประธานจัดงาน) และแขпผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านกระผมรู้สึกดีใจ และ เป็นเกียรติอย่ างยิ่งที่ได้รับเชิญให้เป็นตัวแทนของเพื่อนร่วมงานมากล่าวความในใจต่อท่าน (ประธานจัดงาน) ซึ่งทำงานอยู่กับพวกเราหลายปี

แต่บัดนี้ท่านจะย้ายจากพวกเราไปทำงาน ในที่แห่งใหม่ห่างไกลจากพวกเรา ซึ่งพวกเรานั้นรู้สึกใจหายตั้งแต่ทราบข่าวว่าท่านได้ย้ายแต่ก็รู้สึกดีใจด้วยที่ท่านได้ย้ายไปอยู่ในที่ที่ท่านปรารถนาหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พวกเราได้ล่วงเกินท่านทั้งต่อหน้าและลับหลัง ทั้งโดยเจตนาและไม่ได้เจตนา ขอได้โปรดอโหสิให้พวกเราด้วย ขอให้การจากกันในวันนี้จงเป็นเพียงการจากกันเพื่อจะได้กลับมาทำงานร่วมกันอีกในวันข้างหน้า

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนะตรัยและสิ่งศัпดิ์ สิ ท ธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญ การงานให้ก้าวหน้า ร่ำรวยไม่เลิกรา สุขสันต์หรรษาตลอดไปสวัสดี

3 งานแต่งงาน

เรียน ท่าน(ประธานจัดงาน) คุณพ่อคุณแม่ของเจ้าบ่าวเจ้าสาวและแขпผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่าน กระผมรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่ างยิ่งที่ได้รับเชิญให้มากล่าวคำอวยพรให้แก่คู่บ่าวสาวที่รัก และเอื้ออาทรกันมากที่สุดคู่หนึ่งในชุมชนแห่งนี้

ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนะตรัย สิ่งศัпดิ์ สิ ท ธิ์ และพลังแห่งรักที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวมีให้ต่อกัน ได้โปรดดลบันดาลให้คู่บ่าวสาว ประสบความสำเร็จในการครองรักครองเรือนสามารถสร้างฐานะครอบครัวให้เป็นปึกแผ่นมั่นคง มีหน้าที่การงานที่ก้าวหน้าไม่หยุดยั้ง ร่ำรวยไม่เลิกรา มีลูกหลานที่แข็งแรง เก่ง ดี มีความสุข และเป็นครอบครัวที่อบอุ่นด้วยความรัก มีพลังแห่งรักที่อบอุ่นเร้าใจประทับใจซึ่งกันและกันตลอดกาล สวัสดี

4 มอบตำแหน่ง

เพื่อน ข้าราชการ ฯ ทุกท่าน ดิฉันขอแสดงความยินดีเป็นอย่ างยิ่ง กับ (กล่าว) ที่ได้รับตำแหน่ง (กล่าว)
เนื่องจากท่านมีความเหมาะสมทั้งความรู้ความสามารถเพียบพร้อมในทุก ๆ ด้าน งาน (กล่าว) เป็นงานที่หนักและมีความสำคัญยิ่ง

ดิฉันหวังและมั่นใจว่า ท่านจะสามารถทำงานในตำแหน่งนี้ได้อย่ างสมบูรณ์แบบทุกประการในโอกาสนี้ดิฉันขอ(กล่าว)คนใหม่ เพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านสืบไป

5 งานเลี้ยงต้อนรับ

เรียน ท่าน (ประธานจัดงาน) และแขпผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านดิฉันรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่ างยิ่งที่ได้รับเชิญให้เป็นตัวแทนของ เพื่อนร่วมงานมากล่าวต้อนรับ…ซึ่งย้ายมาทำงานกับพวกเรา ได้พบกันวันนี้รู้สึกยินดีมากหากได้ทำงานร่วมกันคงจะยินดีมากยิ่งขึ้นไปอีกไม่มีสิ้นสุดอย่ างแน่นอน

จึงขอต้อนรับท่าน…ด้วยความปิติยินดียิ่ง พวกเราทำงานและอยู่ด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้อง หากมีสิ่งใดที่ท่านคิดว่ากระผม และเพื่อนร่วมงานจะบริการท่านได้ขอให้บอกกล่าวอย่ าได้เกรงใจขอให้การพบกันวันนี้จงเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความร่วมมือที่ก้าวหน้ายั่งยืนและเกิดแต่สิ่งดีๆแก่ชีวิตของพวกเราทุกคนตลอดไป สวัสดี

6 อวยพรวันเกิด

สวัสดี ครับ/ค่ะ ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ก่อนอื่นดิฉันขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงาน วันคล้ายวันเกิดของเพื่อน กระผม/ดิฉัน เพื่อนของ กระผม/ดิฉัน คนนี้ชอบพอและสนิทสนมกันมานานมากแล้ว ครับ/ค่ะ ท่านเป็นคนที่มีอัธย าศัยไมตรีและมี ม นุ ษ ย์ สั ม พั น ธ์ดีมากคนหนึ่ง ใจคอกว้างขวาง โอบเอื้ออารีย์เป็นที่ยอมรับของเพื่อน ๆและคนที่รู้จักมักคุ้นโดยทั่วไป

เมื่อมีการจัดงานคล้ายวันเกิดของเพื่อนคนนี้ในแต่ละครั้งถ้าไม่ติดธุระจำเป็นจริง ๆ แล้ว กระผม/ดิฉัน จะมาร่วมงานด้วยทุกครั้งเช่นกัน เพื่อน คนนี้ นอกเหนือจากเป็นคนดีมีอัธย าศัยไมตรีที่ดีเป็นที่น่านับถือของเพื่อน ๆ และคนอื่น ๆ แล้วยังเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่บุตรหลานของท่านอีกด้วย

ในโอกาสนี้กระผม/ดิฉัน ขออวยพรให้เพื่อนรักของดิฉันคนนี้จงมีอายุมั่นขวัญยืน มีความสุขความเจริญอีกทั้งเจริญก้าวหน้า ทั้งในหน้าที่ราชการและงานส่วนตัวยิ่ง ๆ ขึ้นไป

หวังว่าคำกล่าวเปิดงานในโอกาสต่างๆที่เรานำมาฝากกันในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ อ่า น ได้บ้างไม่มากก็น้อย หากใครที่กำลังคิดหาคำกล่าวสำหรับโอกาสสำคัญอยู่ก็ลองนำคำกล่าวที่เรานำมาฝากนี้ไปใช้ดูกัน

เรียบเรียง showbizinfoo.com

Load More Related Articles
Load More By adminsk
Load More In ทั่วไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

หลวงปู่อายุ ๑๐๙ ปี อยู่อย่างสมถะในป่าเพียงลำพัง

เมื่อไม่นานมานี้ พระมหาไกรพิทักษ์ จิตตีกาโร ได้เดินทางเข้าไปกราบไหว้ “หลวงปู่ครูบาบุญ” ซึ่…